Skip to main content

Introductie op de DSM-5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Over de e-learning
Beoordeling, begeleiding en preventie van psychische aandoeningen is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen dagelijks werk. Deze e-learning gaat over de invoering van de DSM-5 en wat de bedrijfs- en verzekeringsarts daar mee moet. De e-learning kiest de invalshoek van de praktijk en volgt onder andere de indeling van het themanummer over de DSM-5 van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: DSM-5: Blok aan het been of sprong vooruit? TBV 2015;23:441-92. Daarin komen de belangrijkste psychische aandoeningen aan bod zoals trauma en stressor-gerelateerde stoornis, depressie, angststoornis en autismespectrum stoornis. Steeds met de vraag of de DSM-5 iets voor de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts verandert. We beginnen en eindigen deze e-learning met de inhoud van de DSM-5 en de belangrijkste veranderingen van de DSM-5 ten opzichte van de DSM-IV.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze e-learning heeft de deelnemer kennis en inzicht in:

  • De DSM-5 classificatie van de belangrijkste psychische ziektebeelden voor de bedrijfs- en verzekeringsarts: depressieve stoornis, angststoornis, autismespectrum stoornissen, trauma en stressorgerelateerde stoornissen (ook PTSS) en somatische symptoomstoornis
  • De in de DSM-5 gebruikte termen lijdensdruk en functioneren
  • De (psychiatrische) vragenlijst WHODAS 2.0
  • Het Cultural Formulation Interview (CFI)
  • De indeling en de achtergrond van DSM-5
  • Enkele belangrijke verschillen van DSM-5 ten opzichte van DSM-IV
  • Enkele nieuwe stoornissen die in DSM-5 zijn opgenomen

Accreditatiepunten
De studieduur van de module is 2 uur. Accreditatie is verleend voor 2 punten door NIP Eerstelijnspsychologie.

Over de auteur
De e-learning is gemaakt door dr. Paul Smits, bedrijfsarts. Daarbij is met toestemming gebruik gemaakt van de e-learning van BSL over DSM-5 voor psychologen van Ron van Deth, psycholoog. Overleg, uitwisseling en afstemming heeft plaatsgevonden met Feico Zwerver, verzekeringsarts UWV.