Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Intoxicaties

Auteurs : Drs. G. A. van Zoelen, Drs. I. de Vries

Gepubliceerd in: Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij intoxicatie komen de beoordeling en stabilisatie van vitale functies als eerste. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geeft informatie over het klinisch beeld en behandelingen bij specifieke producten of verbindingen. Een diagnostisch probleem is onzekerheid over de hoeveelheid dan wel concentratie van de stof(fen); bij vergiftiging na ingestie is vaak een worst-case-benadering aangewezen. Veel specifieke vergiftigingen worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het meest ziet men intoxicaties met huishoudmiddelen en doe-het-zelfproducten en intoxicaties met geneesmiddelen (bij kinderen: vitamine AD, pijnstillers, orale anticonceptiva en multivitaminen; bij personen vanaf 12 jaar: benzodiazepinen, antidepressiva of serotonineheropnameremmers). Het NVIC krijgt ook veel vragen over klassieke drugs en nieuwe psychoactieve stoffen, industrieproducten en bestrijdingsmiddelen. Bij inname van etsende stoffen (chemisch letsel) laat men wél drinken, maar niet braken. Bij dermale blootstelling is er een indeling in eerste-, tweede- en derdegraadsverwondingen. Er worden drie vormen van acute inhalatoire intoxicaties onderscheiden, in oplopende ernst. Bij stralingsongevallen is de eerste hulp gericht op decontaminatie en op eventuele extra letsels.
Metagegevens
Titel
Intoxicaties
Auteurs
Drs. G. A. van Zoelen
Drs. I. de Vries
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1813-1_17