Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Steeds meer mensen ontdekken de waarde van intervisie. Zij krijgen meer inzicht in zichzelf, doordat ze in gestructureerd overleg van kleine groepen met professionals vragen over het eigen functioneren bespreken. Dit boek helpt bij het zelfstandig starten met intervisie en het opzetten van een intervisiegroep.

Kenmerkend voor intervisie is de zelfsturing. Iedere deelnemer in de groep is gelijk aan de ander en er is geen leiding. Dat vraagt veel van startende intervisiegroepen. Een handvat in de vorm van dit boek blijkt waardevol. 

Beide auteurs putten uit hun brede ervaring met startende en geoliede intervisiegroepen. Zij laten zien wat de kritische succesfactoren zijn en onder welke condities intervisie het best tot zijn recht komt. Met dit boek stimuleren zij de lezers om met intervisiemeer uit hun werkervaringen te halen en hun kennis en kunde met leden van hun intervisiegroep te delen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Wat is intervisie?

Samenvatting
In dit hoofdstuk over intervisie bespraken we een definitie van intervisie en verkenden we condities voor effectieve intervisiegroepen. In het volgende hoofdstuk gaan we in op intervisie in organisaties.
Wil de Meer, Toos Rombout

2 Intervisie binnen organisaties: verplicht of vrijwillig

Samenvatting
In dit hoofdstuk schetsten we een beeld van hoe organisaties steeds meer het belang van intervisie onderkennen en dat dit kan leiden tot het verplichtstellen van intervisie. Dat leidt echter pas tot succes als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Wil de Meer, Toos Rombout

3 De start van een intervisiegroep

Samenvatting
Als de voorfase is afgerond en de groep kan starten, komt het op uitvoeren aan. De deelnemers staan voor de opgave om hun verschillende rollen vorm te geven. Over rolinvullingen en wat daarvoor nodig is gaat het in het volgende hoofdstuk.
Wil de Meer, Toos Rombout

4 Rollen en taken in de praktijk

Samenvatting
In dit hoofdstuk beschreven we de verschillen rollen en taken die binnen intervisiegroepen moeten worden vervuld. In kleine groepen heeft bijna elke deelnemer een rol te vervullen. Intervisiegroepen met deelnemers, die veel ervaring hebben met intervisie zullen nauwelijks of niet gebruikmaken van de paragraaf over observeren.
Wil de Meer, Toos Rombout

5 Leerstijlen in intervisie

Samenvatting
We vinden leren in intervisie belangrijk, maar zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk schreven is de aandacht voor de theorie over leren in dit boek beperkt. De hoofdstukken die nu volgen gaan over de basisstructuur in intervisie, over basisvaardigheden en over werkvormen.
Wil de Meer, Toos Rombout

6 De basisstructuur en basisvaardigheden voor intervisie

Samenvatting
Het is aan te bevelen om de basisstructuur die we in dit hoofdstuk beschreven hebben steeds te gebruiken. Basisvaardigheden zijn in groepen meestal verschillend aanwezig. We hebben enkele literatuursuggesties toegevoegd voor wie hier meer over willen lezen.
Wil de Meer, Toos Rombout

7 Werkvormen in intervisie

Samenvatting
Uit dit hoofdstuk blijkt dat we ervoor kiezen om met een beperkt aantal werkvormen te werken. Dat biedt structuur en is overzichtelijker voor alle deelnemers. Maar ook bij een beperkt aantal werkvormen kunnen er zich problemen in een intervisiegroep voordoen. Daarover gaat het in het volgende hoofdstuk.
Wil de Meer, Toos Rombout

8 Stilstaan bij het proces

Samenvatting
Met het laatste onderdeel van dit hoofdstuk, evalueren, is de cyclus rond. De intervisiegroep stelt het contract bij en vervolgt haar weg. Dit had het einde van het boek kunnen zijn. We weten dat trainers geïnteresseerd zijn in het boek, maar ook deelnemers die met een intervisietraining willen starten. Voor hen schreven we het laatste hoofdstuk over intervisietraining.
Wil de Meer, Toos Rombout

9 Intervisietraining

Samenvatting
We schreven dit boek voor groepen die zelfstandig een intervisiegroep willen vormen. Groepen die verplicht zijn of vrijwillig in een organisatie gebruik mogen maken van intervisie krijgen meestal een intervisietraining aangeboden. In het laatste hoofdstuk beschreven we in het kort de opzet van zo’n training.
Wil de Meer, Toos Rombout

Nawerk

Meer informatie