Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2009

01-04-2009 | Artikel

Interventies na een gestructureerde medicatie-analyse door klinisch geriater en ziekenhuisapotheker bij klinisch opgenomen kwetsbare oudere patiënten

Auteurs: K. N. van Dijk, D. Z. B. van Asselt, D. Vogel, C. S. van der Hooft, E. N. van Roon, Prof dr. J. R. B. J. Brouwers

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Door middel van een gestructureerde medicatie-analyse door klinisch geriater en ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog zijn (potentiële) geneesmiddelgerelateerde problemen in kaart gebracht. Patiënten die werden opgenomen op de afdeling geriatrie en waar de klinisch geriater en/of de ziekenhuisapotheker problemen zagen of voorzagen werden beoordeeld volgens een vast model. De voorgestelde interventies werden plenair besproken en de uitgevoerde (of overgenomen) interventies werden vervolgd.
In een periode van 30 maanden werden de medicatiegegevens van 184 patiënten aan een medicatie-analyse onderworpen. Van de voorgestelde interventies door de ziekenhuisapotheker werd 65% overgenomen door de klinisch geriater. Het stoppen van medicatie, doseerwijzigingen of vervangen van een bestaand middel werden het meest uitgevoerd. Interventievoorstellen die niet werden overgenomen betroffen vooral onwil van de patiënt of diens begeleider of logistieke problemen.
Literatuur
1.
go back to reference Simonson W, Feinberg JL. Medication-related problems in the elderly. Defining the issues and identifying solutions. Drugs Aging 2005;22:559-69 Simonson W, Feinberg JL. Medication-related problems in the elderly. Defining the issues and identifying solutions. Drugs Aging 2005;22:559-69
2.
go back to reference Klarin I, Wimo A, Fastbom J. The association of inappropriate drug use with hospitalisation and mortality: a population-based study of the very old. Drugs Aging 2005;22:69-82 Klarin I, Wimo A, Fastbom J. The association of inappropriate drug use with hospitalisation and mortality: a population-based study of the very old. Drugs Aging 2005;22:69-82
3.
go back to reference Lau DT, Kasper JD, Potter DEB, et al. Hospitalization and death associated with potentially inappropriate medication prescriptions among elderly nursing home residents. Arch Intern Med. 2005;165:68-74 Lau DT, Kasper JD, Potter DEB, et al. Hospitalization and death associated with potentially inappropriate medication prescriptions among elderly nursing home residents. Arch Intern Med. 2005;165:68-74
4.
go back to reference Leendertse AJ, Egberts ACG, Stoker LJ et al. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. Arch Intern Med 2008;168:1890-6 Leendertse AJ, Egberts ACG, Stoker LJ et al. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. Arch Intern Med 2008;168:1890-6
5.
go back to reference de Leeuw M. Centrale rol patiënt bij medicatiereview. Pharm Weekbl 19 dec.2008 p.16-17 de Leeuw M. Centrale rol patiënt bij medicatiereview. Pharm Weekbl 19 dec.2008 p.16-17
6.
go back to reference De Smet PAGM, Denneboom W, Kramers C, Grol R. A composite screening tool for medication reviews of outpatients. Drugs Aging 2007;24:733-60 De Smet PAGM, Denneboom W, Kramers C, Grol R. A composite screening tool for medication reviews of outpatients. Drugs Aging 2007;24:733-60
7.
go back to reference De Gier JJ, Egberts A. Opinie:eenduidige taxonomie bevordert FPZ. Pharm Weekbl 2007;142:17 De Gier JJ, Egberts A. Opinie:eenduidige taxonomie bevordert FPZ. Pharm Weekbl 2007;142:17
8.
go back to reference Kaboli PJ, Hoth AB, McClimon BJ, et al. Clinical pharmacists and inpatient medical care. A systematic review. Arch Intern Med 2006;166:955-64 Kaboli PJ, Hoth AB, McClimon BJ, et al. Clinical pharmacists and inpatient medical care. A systematic review. Arch Intern Med 2006;166:955-64
9.
go back to reference Holland R, Lenaghan E, Harvey I, et al. Does home based medication review keep older people out of hospital? The HOMER randomized controlled trial. BMJ, doi:10.1136/bmj.38338.674583.AE (published 24 January 2005). Holland R, Lenaghan E, Harvey I, et al. Does home based medication review keep older people out of hospital? The HOMER randomized controlled trial. BMJ, doi:10.1136/bmj.38338.674583.AE (published 24 January 2005).
10.
go back to reference Shrank WH, Polinski JM, Avorn J. Quality indicators for medication use in vulnerable elders. J Am Ger Soc 2007; 55: S373-382 Shrank WH, Polinski JM, Avorn J. Quality indicators for medication use in vulnerable elders. J Am Ger Soc 2007; 55: S373-382
11.
go back to reference Gallagher P, Barry P, O’Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther 2007; 32:113-121. Gallagher P, Barry P, O’Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther 2007; 32:113-121.
12.
go back to reference Hanlon JT, Schmader KE, Samsa GP, et al. A method for assessing drug therapy appropriateness. J Clin Epidemiol 1992;45:1045-51 Hanlon JT, Schmader KE, Samsa GP, et al. A method for assessing drug therapy appropriateness. J Clin Epidemiol 1992;45:1045-51
13.
go back to reference Vingerhoeds RW, van Marum RJ, Jansen PAF. De Beers-lijst als hulpmiddel om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2099-2103. Vingerhoeds RW, van Marum RJ, Jansen PAF. De Beers-lijst als hulpmiddel om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2099-2103.
14.
go back to reference Spinewine A, Schmader KE, Barber N, et al. Appropriate prescribing in elderly people: how well can it be measured and optimised? Lancet 2007;370:173-84. Spinewine A, Schmader KE, Barber N, et al. Appropriate prescribing in elderly people: how well can it be measured and optimised? Lancet 2007;370:173-84.
15.
go back to reference Holland R, Desborough J, Goodyer L et al. Does pharmacist led medication reviews help to reduce hospital admission and death in older people. Brit J Clin Pharmacol 2008;65:303-16. Holland R, Desborough J, Goodyer L et al. Does pharmacist led medication reviews help to reduce hospital admission and death in older people. Brit J Clin Pharmacol 2008;65:303-16.
16.
go back to reference Brouwers JRBJ, ten Brug E, Taxis K. Medicatiereview bij ouderen. Patient Care 2008;35(7/8):26-30. Brouwers JRBJ, ten Brug E, Taxis K. Medicatiereview bij ouderen. Patient Care 2008;35(7/8):26-30.
17.
go back to reference Van Roon EN, Van Asselt DZB, Van Dijk KN, et al. Risk assessment for clinical pharmacists to detect drug related problems in geriatric patients: results of validation of an easy-to-use triage score system. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2007; 101 (Suppl.1):191. Van Roon EN, Van Asselt DZB, Van Dijk KN, et al. Risk assessment for clinical pharmacists to detect drug related problems in geriatric patients: results of validation of an easy-to-use triage score system. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2007; 101 (Suppl.1):191.
18.
go back to reference Van Roon EN, Flikweert S, Le Comte M, et al. Clinical relevance of drug-drug interactions: a structured assessment procedure. Drug Saf 2005;28:1131-9. Van Roon EN, Flikweert S, Le Comte M, et al. Clinical relevance of drug-drug interactions: a structured assessment procedure. Drug Saf 2005;28:1131-9.
19.
go back to reference Swen JJ, Wilting I, de Goede AL et al. Pharmacogentics from bench to byte. Clin Pharmacol Therap 2008;83(5)781-88. Swen JJ, Wilting I, de Goede AL et al. Pharmacogentics from bench to byte. Clin Pharmacol Therap 2008;83(5)781-88.
20.
go back to reference Zermansky AG, Alldred DP, Petty DR, et al. Clinical medication review by a pharmacist of elderly people living in care homes- randomised controlled trial. Age and ageing 2006;35:586-91. Zermansky AG, Alldred DP, Petty DR, et al. Clinical medication review by a pharmacist of elderly people living in care homes- randomised controlled trial. Age and ageing 2006;35:586-91.
21.
go back to reference Konkaew C, Noyce PR, Ascroft DM. Hospital admissions with adverse drug reactions: a systematic review of prospective observational studies. Ann Pharmacother 2008;42:1017-1025. Konkaew C, Noyce PR, Ascroft DM. Hospital admissions with adverse drug reactions: a systematic review of prospective observational studies. Ann Pharmacother 2008;42:1017-1025.
22.
go back to reference Howard RL, Avery AJ. Pharmacist-led medication reviews can reduce patient morbidity? (editorial). Age and Ageing 2006;35:555-6. Howard RL, Avery AJ. Pharmacist-led medication reviews can reduce patient morbidity? (editorial). Age and Ageing 2006;35:555-6.
23.
go back to reference Tent M. Op consult bij het team geriater-apotheker. Unieke polikliniek polyfarmacie voor ouderen. Pharm Weekbl 2006;22:745-7. Tent M. Op consult bij het team geriater-apotheker. Unieke polikliniek polyfarmacie voor ouderen. Pharm Weekbl 2006;22:745-7.
24.
go back to reference Stuijt CM, Franssen EJF, Egberts ACG, Hudson SA. Appropriatess of prescribing among elderly patients in a Dutch residential homes:Observational study on outcomes after a pharmacist led mediation reviewDrugs Aging 2008;25:947-54. Stuijt CM, Franssen EJF, Egberts ACG, Hudson SA. Appropriatess of prescribing among elderly patients in a Dutch residential homes:Observational study on outcomes after a pharmacist led mediation reviewDrugs Aging 2008;25:947-54.
25.
go back to reference Lenaghan E, Holland R, Brooks A. Home-based medication review in a high risk elderly population in primary care – the POLYMED randomised controlled trial. Age and Ageing 2007;36:292-297 Lenaghan E, Holland R, Brooks A. Home-based medication review in a high risk elderly population in primary care – the POLYMED randomised controlled trial. Age and Ageing 2007;36:292-297
26.
go back to reference Van der Linden CM, Kerskes MC, Bijl AM, et al. Represcription after adverse drug reaction in the elderly: a descriptive study. Arch Intern Med 2006;166:1666-7. Van der Linden CM, Kerskes MC, Bijl AM, et al. Represcription after adverse drug reaction in the elderly: a descriptive study. Arch Intern Med 2006;166:1666-7.
27.
go back to reference Wong JD, Bajcar JM, Wong GG et al. Medication reconcilliation at hospital discharge:e valuating discrepancies. Ann Pharmacotherapy 2008;42:1373-8. Wong JD, Bajcar JM, Wong GG et al. Medication reconcilliation at hospital discharge:e valuating discrepancies. Ann Pharmacotherapy 2008;42:1373-8.
Metagegevens
Titel
Interventies na een gestructureerde medicatie-analyse door klinisch geriater en ziekenhuisapotheker bij klinisch opgenomen kwetsbare oudere patiënten
Auteurs
K. N. van Dijk
D. Z. B. van Asselt
D. Vogel
C. S. van der Hooft
E. N. van Roon
Prof dr. J. R. B. J. Brouwers
Publicatiedatum
01-04-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03079563

Andere artikelen Uitgave 2/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2009 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda

Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws