Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 2/2010

01-04-2010 | casus

Intertrochantere fracturen: altijd kopsparend?

Auteurs: J.M. Reuver, A.F.W. Barnaart, H.W. van Jonbergen

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De incidentie van intertrochantere femurfracturen neemt door de vergrijzing snel toe. De gangbare behan-deling is een extra- of intramedullaire osteosynthese, waarbij de keuze voornamelijk afhankelijk is van het fractuurtype. Bij patiënten met pre-existente symptomatische coxartrose of bij patiënten met osteoporose en een instabiel fractuurpatroon zou het plaatsen van een endoprothese een goed alternatief kunnen zijn. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van twee casus.
Literatuur
1.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens. NVvH, 2008. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens. NVvH, 2008.
2.
go back to reference Koval KJ, Aharonoff GB, Rokito AS, e.a. Patients with femoral neck and intertrochanteric fractures. Are they the same? Clin Orthop Relat Res 1996;330:166–72.PubMedCrossRef Koval KJ, Aharonoff GB, Rokito AS, e.a. Patients with femoral neck and intertrochanteric fractures. Are they the same? Clin Orthop Relat Res 1996;330:166–72.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Parker MJ, Handoll HHG. Gamma and other cephalocondylic intramedullary nails versus extramedullary implants for extracapsular hip fractures in adults [Review]. The Cochrane Library 2009, issue 2. Parker MJ, Handoll HHG. Gamma and other cephalocondylic intramedullary nails versus extramedullary implants for extracapsular hip fractures in adults [Review]. The Cochrane Library 2009, issue 2.
4.
go back to reference Saudan M, Lübbeke A, Sadowski C, e.a. Pertrochanteric fractures: is there an advantage to an intramedullary nail?: A randomized, prospective study of 206 patients comparing the dynamic hip screw and proximal femoral nail. J Orthop Trauma 2002;16(6):386–93.PubMedCrossRef Saudan M, Lübbeke A, Sadowski C, e.a. Pertrochanteric fractures: is there an advantage to an intramedullary nail?: A randomized, prospective study of 206 patients comparing the dynamic hip screw and proximal femoral nail. J Orthop Trauma 2002;16(6):386–93.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM. Intramedullary versus extramedullary fixation for the treatment of intertrochanteric hip fractures. Clin Orthop Relat Res 1998;48:87–94. Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM. Intramedullary versus extramedullary fixation for the treatment of intertrochanteric hip fractures. Clin Orthop Relat Res 1998;48:87–94.
6.
go back to reference Liu M, Yang Z, Pei F, e.a. A meta-analysis of the gamma nail and dynamic hip screw in treating peritrochanteric fracture. Int Orthop 2009 Apr 29 [Epub]. Liu M, Yang Z, Pei F, e.a. A meta-analysis of the gamma nail and dynamic hip screw in treating peritrochanteric fracture. Int Orthop 2009 Apr 29 [Epub].
7.
go back to reference Bhandari M, Joensson A, Schemitsch E, e.a. Gamma nails revisited: gamma nails versus compression hip screws in the management of intertrochanteric fractures of the hip: a meta-analysis. J Orthop Trauma [in press]. Bhandari M, Joensson A, Schemitsch E, e.a. Gamma nails revisited: gamma nails versus compression hip screws in the management of intertrochanteric fractures of the hip: a meta-analysis. J Orthop Trauma [in press].
8.
go back to reference Anglen JO, Weinstein JN, on Behalf of the American Board of Orthopaedic Surgery Research Committee. Nail or plate fixation of intertrochanteric hip fractures: changing pattern of practice. A review of the American Board of Orthopaedic Surgery Database. J Bone Joint Surg Am 2008;90:700–7.PubMedCrossRef Anglen JO, Weinstein JN, on Behalf of the American Board of Orthopaedic Surgery Research Committee. Nail or plate fixation of intertrochanteric hip fractures: changing pattern of practice. A review of the American Board of Orthopaedic Surgery Database. J Bone Joint Surg Am 2008;90:700–7.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Park SY, Yang KH, Yoo JH, e.a. The treatment of reverse obliquity intertrochanteric fractures with the intramedullary hip nail. J Trauma 2008;65(4):852–7.PubMedCrossRef Park SY, Yang KH, Yoo JH, e.a. The treatment of reverse obliquity intertrochanteric fractures with the intramedullary hip nail. J Trauma 2008;65(4):852–7.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Larsson S, Friberg S, Hansson LI. Trochanteric fractures. Mobility, complications and mortality in 607 cases treated with sliding hip screw technique. Clin Orthop Relat Res 1990;260:232–41.PubMed Larsson S, Friberg S, Hansson LI. Trochanteric fractures. Mobility, complications and mortality in 607 cases treated with sliding hip screw technique. Clin Orthop Relat Res 1990;260:232–41.PubMed
11.
go back to reference Bonnaire F, Zenker H, Lill C, e.a. Treatment strategies for proximal femur fractures in osteoporotic patients. Osteoporos Int 2005;16:S93–102.PubMedCrossRef Bonnaire F, Zenker H, Lill C, e.a. Treatment strategies for proximal femur fractures in osteoporotic patients. Osteoporos Int 2005;16:S93–102.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Parker MJ, Handoll HHG. Replacement arthroplasty versus internal fixation for extracapsular hip fractures in adults [Review]. The Cochrane Library 2009, issue 2. Parker MJ, Handoll HHG. Replacement arthroplasty versus internal fixation for extracapsular hip fractures in adults [Review]. The Cochrane Library 2009, issue 2.
13.
go back to reference Geiger F, Zimmermann-Stenzel M, Heisel C, e.a. Trochanteric fractures in the elderly: the influence of primary hip arthroplasty on 1-year mortality. Arch Orthop Trauma Surg 2007;127:959–66.PubMedCrossRef Geiger F, Zimmermann-Stenzel M, Heisel C, e.a. Trochanteric fractures in the elderly: the influence of primary hip arthroplasty on 1-year mortality. Arch Orthop Trauma Surg 2007;127:959–66.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Campion EW, Jette AM, Cleary PD, e.a. Hip fracture: a prospective study of hospital course, complications and costs. J Gen Intern Med 1987;2(2):78–82.PubMedCrossRef Campion EW, Jette AM, Cleary PD, e.a. Hip fracture: a prospective study of hospital course, complications and costs. J Gen Intern Med 1987;2(2):78–82.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Kim SY, Kim YG, Hwang JK. Cementless calcarreplacement hemiarthroplasty compared with intramedullary fixation of unstable intertrochanteric fractures. A prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2005;87:2186–92.PubMedCrossRef Kim SY, Kim YG, Hwang JK. Cementless calcarreplacement hemiarthroplasty compared with intramedullary fixation of unstable intertrochanteric fractures. A prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2005;87:2186–92.PubMedCrossRef
16.
go back to reference Sidhu AS, Singh AP, Singh Ajay P, e.a. Total hip replacement as primary treatment of unstable intertrochanteric fractures in elderly patients. Int Orthop 2009 DOI 10.1007/s00264-009-0826-x. Sidhu AS, Singh AP, Singh Ajay P, e.a. Total hip replacement as primary treatment of unstable intertrochanteric fractures in elderly patients. Int Orthop 2009 DOI 10.1007/s00264-009-0826-x.
Metagegevens
Titel
Intertrochantere fracturen: altijd kopsparend?
Auteurs
J.M. Reuver
A.F.W. Barnaart
H.W. van Jonbergen
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-010-0017-9

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 2/2010 Naar de uitgave

Dutch trauma publications abroad

Dutch trauma publications abroad