Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk 4/2017

01-05-2017

Intercollegiaal online

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk | Uitgave 4/2017

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

In het maartnummer van TP (pag. 60) toonden we u beelden uit een traumacasus van een 9-jarige jongen. Over de endodontische behandelingen stelden wij u vragen. Die beantwoorden we hierna volledig, opdat u uw gevolgtrekkingen naar aanleiding daarvan kunt evalueren.
In het maartnummer van TP (pag. 60) toonden we u beelden uit een traumacasus van een 9-jarige jongen. Over de endodontische behandelingen stelden wij u vragen. Die beantwoorden we hierna volledig, opdat u uw gevolgtrekkingen naar aanleiding daarvan kunt evalueren.
De afbeeldingen 1 en 2 tonen de beginsituatie in maart 2011. Door de spoeddienst zijn de ongecompliceerde kroonfracturen afgedekt. Het intraorale onderzoek en het röntgenbeeld toonden geen bijzonderheden die endodontisch ingrijpen behoefden. De elementen zijn gladgeslepen en het blootliggende dentine is afgedekt. Hierna volgen de controles volgens het traumaprotocol van de KNMT

Vraag 1 Prepareert/reinigt u het kanaal van het element 12 tot apicaal?

Na een maand krijgt de jongen ernstige pijnklachten aan element 12. Het intraoraal onderzoek van element 12 toonde pijn bij percussie, een zwelling buccaal en een verhoogde mobiliteit. De sensibiliteit bij koude is negatief bij element 12 en geeft een twijfelachtige reactie bij element 11.
Antwoord Het element 12 wordt geopend en halverwege wordt vitaal weefsel gevonden. Het element wordt tot dit niveau gereinigd en afgesloten met calciumhydroxide en een tijdelijke restauratie. Er wordt naar gestreefd het apicale deel vitaal te houden zodat verdere wortelafvorming kan plaatsvinden (afbeelding 3 ).
Toelichting bij afbeelding 4, 5 en 6: Element 12 wordt enige weken later weer geopend en het apicale deel bevat nog steeds vitaal weefsel. In de weken daarna wordt ook element 11 necrotisch en ontstaan er pijnklachten. Ook dit element wordt geopend. Hier wordt over de gehele lengte geen vitaal weefsel aangetroffen. Dit element wordt eveneens gesloten met calciumhydroxide en een tijdelijke restauratie.

Vraag 2 Wat gebeurt er met het apicale weefsel als u tot halverwege prepareert/reinigt?

Antwoord Bij element 12 wordt halverwege het kanaal, ter hoogte van het vitale weefsel, een harde barrière gevormd. Meer naar apicaal vormt de radix zich verder af, waarbij de apex zich sluit. (Afbeelding 7 en 8 )

Vraag 3 Noemt u dit dan een te kort gevulde endo?

Antwoord Als je de kanaalvullingen van element 11 en 12 naast elkaar ziet (afbeelding 9 ), is de ene inderdaad korter dan de andere. Bij element 11 is tijdens de observatieperiode in het kanaal geen vitaal weefsel aangetroffen en daarom is dit element tot apicaal gevuld.
Bij element 12 is halverwege de radix vitaal weefsel aangetroffen en tijdens de observatieperiode vormde de radix zich verder af en waren erg geen klachten of symptomen. Daarom is het kanaal tot dit niveau gevuld.

Vraag 4 Is de collega tekortgeschoten en gaat u de kanaalbehandeling opnieuw doen?

Antwoord De collega is hier duidelijk niet tekortgeschoten. Het element is klachtenvrij en er zijn geen bij het klinisch en röntgenologisch onderzoek geen afwijkingen aangetroffen die endodontisch ingrijpen behoeven.
Toelichting: In november 2012 vindt een laatste controle plaats waarbij verdere afvorming van de radix van element 12 te zien is (afbeelding 10 ).
In februari 2017 meldt de jongen, inmiddels een jong volwassene, zich weer. Zijn klacht bestaat uit een verstoorde esthetiek (afbeelding 11 ). De composietrestauraties zijn afwijkend van vorm en kleur. De röntgenfoto (afbeelding 12 ) toont een obliteratie van de kanaalholte bij element 12 – ook dit is geen reden voor het opnieuw uitvoeren van de kanaalbehandeling. Het kanaal bevat nog steeds vitaal weefsel en de kans dat dit alsnog necrotisch wordt is erg klein. Alleen als er klinische symptomen of klachten ontstaan en de röntgenfoto toont een periapicale radiolucentie, is er een indicatie voor het opnieuw uitvoeren van de kanaalbehandeling. De esthetiek zal worden verbeterd met composietfacings/-veneers.
Metagegevens
Titel
Intercollegiaal online
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-05-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tandartspraktijk / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 0167-1685
Elektronisch ISSN: 1875-6808
DOI
https://doi.org/10.1007/s12496-017-0070-2

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Tandartspraktijk 4/2017 Naar de uitgave

Reacties van lezers

Beste Khee Hian,

Kind ondergeschikt aan belangen van zorgverleners en ouders? (1)

Narcosebehandeling drastisch beperken kan!