Skip to main content
Top

2000 | Boek

Interactief

Creatieve therapie met groepen

Auteurs: Frans Beelen, Marianne Oelers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Methodisch werken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in de praktijk van creatieve therapie met groepen. De interactieve methode als benaming is een samenvoeging van de woorden 'interactie' en 'actief'. Cliënten in creatieve therapie zijn actief, werken met elkaar en zijn daardoor in interactie met het materiaal en met anderen. Het begrip interactie staat in deze methode centraal. De kracht van de onderlinge hulp is een belangrijk middel bij het oplossen van problemen. De groepsleden kunnen elkaars positieve en negatieve voorbeeld zijn, geven elkaar inzicht en worden door elkaar geconfronteerd met hun eigen gedrag. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de interactieve methode uiteen gezet. Het tweede deel bevat een aantal opdrachten die toegepast kunnen worden volgens de interactieve methode. Praktijkvoorbeelden verhelderen de tekst. Het boek is bedoeld voor mensen die als creatief therapeut werkzaam zijn in de therapeutische en agogische sector. De beschreven methode is bruikbaar voor open en gesloten groepen, heterogene en homogene groepen. Het kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen, zowel in langdurende als kortdurende behandelingen en in verschillende settings. In deze tweede druk is de beschrijving van de methode verder verbeterd en meer onderbouwd. Ook zijn meer praktijkvoorbeelden toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Interactieve methode

Voorwerk
1. De interactieve methode: introductie
Samenvatting
Creatief therapeut Karin heeft een groep bestaande uit zes mannen en vier vrouwen. Zes van hen zijn al langere tijd in de groep, variërend van twee en een halve maand tot zestien maanden. Èén cliënt is er sinds de vorige keer, een ander is er sinds twee weken en de overige twee zijn er net een maand.
Frans Beelen, Marianne Oelers
2. De interactie
Samenvatting
Er ligt een berg textiel in het midden van de tafel. Ria haalt aarzelend een paar lapjes eruit. Ze kijkt wat om zich heen. Piet komt naar haar toe en vraagt: ‘Weet je al wat je gaat maken? Zal ik je even helpen? Kijk, hier is garen in dezelfde kleur als de stof die jij hebt uitgezocht. In de kast ligt ook nog lijm, want je kan stof ook lijmen, wist je dat?’ Ria kijkt opgelucht. Ze vraagt aan Piet: ‘Heb je hier al vaker met stof gewerkt?’
Frans Beelen, Marianne Oelers
3. Het materiaal
Samenvatting
Het stuk hout dat in de creatieve therapie wordt gebruikt, heeft een geschiedenis. Het is een bepaald soort boom geweest, die wortelde in inheemse of uitheemse streken en die een bepaalde leeftijd heeft bereikt die is terug te zien in de groeiringen. Aan de dikte van de groeiringen is ook te zien of het hout droge of natte zomers heeft meegemaakt.
Frans Beelen, Marianne Oelers
4. Ervarend leren
Samenvatting
In de interactie met de omgeving en anderen spelen zintuiglijke belevingen, emoties en intuïtie een belangrijke rol in de betekenisgeving en interpretatie van de omgeving. Woorden zijn noodzakelijk om deze betekenissen en interpretaties vast te leggen en hanteren. Taal speelt een belangrijke rol in de communicatie met anderen. Kinderen leren tijdens hun ontwikkeling die woorden die betrekking hebben op de eigen omgeving en hun eigen ervaringen daarin.
Frans Beelen, Marianne Oelers
5. Werken met de groep
Samenvatting
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de groep een essentiële functie vervult in de Individuele behandeling van de verschillende groepsleden. Zoals de eigenschappen van het materiaal de mogelijkheden en grenzen bepalen van wat ervan gemaakt kan worden, zo bepaalt het verloop van het groepsproces de mogelijkheden en grenzen van wat er in de groep, op welk moment, kan gebeuren.
Frans Beelen, Marianne Oelers
6. Introductie en handleiding bij de opdrachten
Samenvatting
De concrete aanwezigheid van het materiaal, gekoppeld aan een opdracht, geeft houvast en richting aan wat er gaat gebeuren.
Frans Beelen, Marianne Oelers
Nawerk
Meer informatie
Titel
Interactief
Auteurs
Frans Beelen
Marianne Oelers
Copyright
2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9500-2
Print ISBN
978-90-313-2853-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9500-2