Skip to main content
Top

2001 | Boek

Interactie in beroepssituaties

Werkcahier niveau 3

Auteurs: Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Algemene inleiding
Samenvatting
Mensen die zorg nodig hebben, zijn afhankelijk van anderen. De zorg wordt gegeven door mantelzorgers en professionele zorgverleners. Het beroep van verzorgende vraagt veel kennis en vaardigheden, maar vooral ook een bepaalde beroepshouding.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
2 Contact maken met een zorgvrager
Samenvatting
Als verzorgende moet je weten waar je op let als je contact maakt met een zorgvrager. Een zorgvrager moet van jou juiste informatie kunnen ontvangen over de te verlenen zorg. In alle situaties moet je rekening kunnen houden met de achtergrond van de zorgvrager en probeer je steeds zijn zelfredzaamheid te stimuleren. Als verzorgende ben je ook verantwoordelijk voor een zorgvuldige houding ten opzichte van intimiteiten in relatie tot de zorgvrager. In dit hoofdstuk ga je kennismaken met een BOL-leerling die allerlei verschillende situaties meemaakt in een verpleeghuis.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
3 Zorggever zijn
Samenvatting
Als verzorgende heb je te maken met mensen die afhankelijk zijn van jouw zorg: je bent zorggever. Die rol vraagt een aantal vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Zo moet je weten wat je mag en kunt doen: wat hoort tot jouw taak en mogelijkheden?
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
4 Samenwerken
Samenvatting
Als verzorgende werk je altijd samen met anderen, dat doe je natuurlijk met de zorgvragers en hun mantelzorgers, maar ook met de collega’s in het team. Daarvoor moet je werkbare afspraken kunnen maken en die ook nakomen, je moet op kunnen komen voor je eigen positie en kunnen onderhandelen als dat nodig is. Om te kunnen samenwerken, moet je interesse hebben voor anderen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
5 Omgaan met complexe situaties
Samenvatting
Als verzorgende word je geconfronteerd met complexe situaties in de zorg. Situaties die niet snel even kunnen worden opgelost. Situaties die van jou als verzorgende een extra dosis sociale vaardigheden vragen. Situaties die vaak niet van tevoren zijn te overzien en onverwacht op je afkomen. Denk aan mensen die agressief kunnen worden in jouw bijzijn, mensen die aangeven niet meer te willen leven, vragen over leven en dood waarmee je te maken krijgt.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
6 Antwoorden voorkennistoetsen
Samenvatting
1 Niet waar; 2 Waar; 3 Waar; 4 Niet waar; 5 Niet waar; 6 Waar; 7 Waar; 8 Niet waar; 9 Waar; 10 Waar; 11 Waar; 12 Waar; 13 Niet waar; 14 Waar; 15 Niet waar; 16 Waar; 17 Waar; 18 Niet waar; 19 Niet waar; 20 Niet waar.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
7 Rolbeschrijvingen zorgvragers, mantelzorgers en collega’s voor de eindopdrachten
Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn alle rolbeschrijvingen opgenomen van zorgvragers, mantelzorgers en collega’s. Lees ter voorbereiding van jouw rol ook de algemene rolbeschrijving en die van de verzorgende.
Hanny Beek-Eerden, Claudia van Gorp, Elske Koulman, José Verheijden-Poncin
Nawerk
Meer informatie
Titel
Interactie in beroepssituaties
Auteurs
Hanny Beek-Eerden
Claudia van Gorp
Elske Koulman
José Verheijden-Poncin
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9401-2
Print ISBN
978-90-313-3322-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9401-2