Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2010 | ONDERZOEK | Uitgave 5/2010

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2010

Intensieve multidisciplinaire begeleiding van langdurig arbeidsongeschikten

Evaluatie van een experiment

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 5/2010
Auteurs:
Snoek Hellen, Dr. Frans H.G. Marcelissen
Belangrijke opmerkingen
(SCHIJNBAAR) UITBEHANDELBARE ARBEIDSONGESCHIKTEN, RE-INTEGRATIE, SAMENWERKING.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onderzoek voor een masterthesis.
UWV heeft het onderzoek materieel mogelijk gemaakt, maar heeft geen financiële ondersteuning gegeven. Ook heeft UWV of een andere instantie geen inbreng gehad in de uitvoering of de conclusies.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onderzoek voor een masterthesis.
UWV heeft het onderzoek materieel mogelijk gemaakt, maar heeft geen financiële ondersteuning gegeven. Ook heeft UWV of een andere instantie geen inbreng gehad in de uitvoering of de conclusies.

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft en evalueert een experiment waarin langdurig arbeidongeschikte werknemers met moeilijk objectiveerbare klachten tegelijkertijd werden behandeld en gere-integreerd. Hierbij werkten Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) samen met particuliere verzekeringsmaatschappijen en een privaat behandelbedrijf. Ruim 70% van de behandelde en begeleide cliënten bleek na deze interventie te zijn uitgestroomd uit de uitkering en in werk. Dit resultaat werd behaald bij een groep cliënten bij wie eerdere behandeling en re-integratiebegeleiding geen resultaat hadden opgeleverd en die al enkele jaren volledig arbeidsongeschikt werden geacht.
Door middel van kwalitatief onderzoek is geanalyseerd wat de succesfactoren bij het experiment waren. Belangrijkste factor voor succes bleek de combinatie van psychische en fysieke behandeling bij de cliënten thuis, gecombineerd met re-integratie naar werk. Daarbij speelde de samenwerking tussen behandelaars en uitkeringsinstanties een grote rol. Deze samenwerking maakte het mogelijk om patronen te doorbreken die anders de re-integratie negatief zouden beïnvloeden. Gezien het succes wordt aanbevolen om de aanpak breder toe te passen. Belemmeringen hierbij zijn de verschillende rollen en belangen van de betrokken partijen. Deze kunnen uitsluitend doorbroken worden bij een andere organisatie van het zorg- en sociale zekerheidsstelsel rond de cliënt en met name door een andere samenwerking. Gepleit wordt niet voor grote stelselveranderingen maar voor lokale experimenten om de werkwijze verder te ontwikkelen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2010

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2010 Naar de uitgave