Skip to main content
Top

2016 | Boek

Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte

Vanuit patiëntverhalen naar een nieuw perspectief op zorg

Auteurs: Henk Rosendal, Lausanne Mies

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Verhalen van mensen met een chronische ziekte staan centraal, zowel in het leer-werkboek als op de bijbehorende dvd. Uit deze verhalen blijkt dat patiënten geen onderscheid maken tussen zorg en welzijn, en ook niet redeneren vanuit een bestaand (zorg)aanbod. Zij willen vooral leren omgaan met de beperkingen die ze ondervinden in hun dagelijks leven.
Zorgprofessionals uit de praktijk hebben in focusgroepen op deze verhalen gereflecteerd om de werkelijke problemen en uitdagingen voor eerstelijnszorg boven tafel te krijgen. Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk. Iemands medische situatie is daar slechts een onderdeel van. Hoe kan de zorg zich meer richten op de mens en zijn functioneren, en minder op de aandoeningen? Daarvoor moeten professionals een nieuwe werkwijze aanleren: integraal, kritisch en creatief. Dit leer-werkboek bevat veel materiaal om hiermee te oefenen. 

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De verhalen
Samenvatting
In dit boek nemen we de verhalen van mensen met een chronisch ziekte als uitgangspunt. We weten dat veel mensen een chronische ziekte hebben, maar waar vind je de mensen die in een leerboek hun verhaal willen delen? Dat bleek onverwacht eenvoudig. Via zorgprofessionals in ons eigen netwerk dienden zich snel tien verschillende mensen aan met een diversiteit aan leeftijd, sekse, achtergrond en ziektebeelden en altijd met een uniek verhaal.
Henk Rosendal, Lausanne Mies
2. Reflectie op casuïstiek: Thema’s en opdrachten bij de patiëntverhalen
Samenvatting
In het voorgaande hoofdstuk zijn tien verhalen opgenomen. In alle openheid hebben Aren Langejan, Els Schrijvers-Zwaan en acht anderen verteld waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen, hoe ze het ervaren te leven met meerdere chronische aandoeningen en hoe ze aankijken tegen de zorg die ze ontvangen. Van vijf van hen – Jacobine Makkus, Aren Langejan, Dirk Feenstra, Anke de Jong-Koelé en Patrick – zijn ook filmportretten gemaakt om een inkijkje te geven in het dagelijkse leven van deze mensen; levendig en echt.
Henk Rosendal, Lausanne Mies
3. Reflectie op zorg: Thema’s en opdrachten bij de eerstelijnszorg
Samenvatting
De zorg voor mensen met een chronische ziekte, zeker als er sprake is van multimorbiditeit en complexe problematiek, speelt zich primair af in de relatie tussen cliënt (en mantelzorger) en een of meer zorgprofessionals. Dáár gebeurt het, en deze personen bepalen samen welke zorg of begeleiding er nodig is en op welke wijze dat wordt georganiseerd. Zowel de problemen en uitdagingen waarmee cliënten worden geconfronteerd als de zorg en de begeleiding die zij ontvangen, zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen aan de hand van tien openhartige verhalen van patiënten. De problemen waarover zij vertellen zijn uiteenlopend van aard en overstijgen de directe (medische) gevolgen van de aandoeningen(en).
Henk Rosendal, Lausanne Mies
Nawerk
Meer informatie
Titel
Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte
Auteurs
Henk Rosendal
Lausanne Mies
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1596-3
Print ISBN
978-90-368-1595-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1596-3