Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

05-02-2019 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1-2/2019

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1-2/2019

Integrale zorg: ervaringen en opvattingen van huisartsen

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 1-2/2019
Auteurs:
Ruben D. Scheffer, Maria E. T. C. van den Muijsenbergh

Samenvatting

Achtergrond

Sociaal kwetsbare patiënten bezoeken de huisarts vaak met lichamelijke klachten die gerelateerd zijn aan psychosociale problemen. Effectieve zorg hiervoor integreert medische zorg met zorg op psychisch en sociaal terrein. Het is evenwel niet bekend hoe huisartsen denken over zulke integrale zorg en hoe zij hun rol zien ten aanzien van de sociale problemen van hun patiënten. Het doel van dit onderzoek is vergroting van inzicht in de opvattingen over, ervaringen met en aanbevelingen van huisartsen met betrekking tot integrale zorg voor hun sociaal kwetsbare populatie.

Methode

Een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews met twaalf huisartsen verspreid door Nederland, die thematisch geanalyseerd zijn.

Resultaten

Aandacht voor sociale problemen is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Huisartsen achten integrale multidisciplinaire zorg noodzakelijk om deze problemen, die vaak samenhangen met lichamelijke en psychische problemen, effectief aan te pakken. Zij zien voor zichzelf een coördinerende en verbindende rol, waarbij de invulling per huisarts varieert. Hun belangrijkste samenwerkingspartners zijn de praktijkondersteuner-ggz en wijkverpleegkundige. Als belangrijkste belemmeringen voor integrale zorg ervaren zij gebrek aan tijd voor patiëntencontact en samenwerking, en aan vaardigheden om op maat te communiceren met laaggeletterden en migranten.

Conclusie

Huisartsen rekenen integrale zorg tot hun taken, waarbij multidisciplinaire samenwerking cruciaal is. Hiervoor hebben zij meer tijd en training nodig.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1-2/2019

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1-2/2019 Naar de uitgave