Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

05-02-2019 | Wetenschappelijk artikel

Integrale zorg: ervaringen en opvattingen van huisartsen

Auteurs: Ruben D. Scheffer, Maria E. T. C. van den Muijsenbergh

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1-2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Sociaal kwetsbare patiënten bezoeken de huisarts vaak met lichamelijke klachten die gerelateerd zijn aan psychosociale problemen. Effectieve zorg hiervoor integreert medische zorg met zorg op psychisch en sociaal terrein. Het is evenwel niet bekend hoe huisartsen denken over zulke integrale zorg en hoe zij hun rol zien ten aanzien van de sociale problemen van hun patiënten. Het doel van dit onderzoek is vergroting van inzicht in de opvattingen over, ervaringen met en aanbevelingen van huisartsen met betrekking tot integrale zorg voor hun sociaal kwetsbare populatie.

Methode

Een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews met twaalf huisartsen verspreid door Nederland, die thematisch geanalyseerd zijn.

Resultaten

Aandacht voor sociale problemen is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Huisartsen achten integrale multidisciplinaire zorg noodzakelijk om deze problemen, die vaak samenhangen met lichamelijke en psychische problemen, effectief aan te pakken. Zij zien voor zichzelf een coördinerende en verbindende rol, waarbij de invulling per huisarts varieert. Hun belangrijkste samenwerkingspartners zijn de praktijkondersteuner-ggz en wijkverpleegkundige. Als belangrijkste belemmeringen voor integrale zorg ervaren zij gebrek aan tijd voor patiëntencontact en samenwerking, en aan vaardigheden om op maat te communiceren met laaggeletterden en migranten.

Conclusie

Huisartsen rekenen integrale zorg tot hun taken, waarbij multidisciplinaire samenwerking cruciaal is. Hiervoor hebben zij meer tijd en training nodig.
Literatuur
1.
go back to reference Marmot M. Social determinants of health inequalities. Lancet. 2005;365:1099–104.CrossRef Marmot M. Social determinants of health inequalities. Lancet. 2005;365:1099–104.CrossRef
2.
go back to reference Stringhini S, Carmeli C, Jokela M, et al. Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1.7 million men and women. Lancet. 2017;389:1229–37.CrossRef Stringhini S, Carmeli C, Jokela M, et al. Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1.7 million men and women. Lancet. 2017;389:1229–37.CrossRef
3.
go back to reference Tobias M. Social rank: a risk factor whose time has come? Lancet. 2017;389:1172–4.CrossRef Tobias M. Social rank: a risk factor whose time has come? Lancet. 2017;389:1172–4.CrossRef
4.
go back to reference Beuningen J van, Witt S de. Eenzaamheid in Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016. Beuningen J van, Witt S de. Eenzaamheid in Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016.
5.
go back to reference Rademakers J. Gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kennissynthese. Utrecht: NIVEL; 2014. Rademakers J. Gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kennissynthese. Utrecht: NIVEL; 2014.
8.
go back to reference Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for future studies; 1991. Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for future studies; 1991.
9.
go back to reference Brunner E, Marmot M. Social organization, stress and health. Oxford: Oxford University Press; 1999. Brunner E, Marmot M. Social organization, stress and health. Oxford: Oxford University Press; 1999.
10.
go back to reference Blane D. The life course, the social gradient, and health. Soc Determ Health. 1999;2:54–77. Blane D. The life course, the social gradient, and health. Soc Determ Health. 1999;2:54–77.
11.
go back to reference Popay J, Kowarzik U, Mallinson S, et al. Social problems, primary care and pathways to help and support: addressing health inequalities at the individual level. Part I: the GP perspective. J Epidemiol Community Health. 2007;61:966–71.CrossRef Popay J, Kowarzik U, Mallinson S, et al. Social problems, primary care and pathways to help and support: addressing health inequalities at the individual level. Part I: the GP perspective. J Epidemiol Community Health. 2007;61:966–71.CrossRef
12.
go back to reference Wit R de, Haaren K van, Brekel-Dijkstra C van den. NHG-praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Utrecht: NHG/RIVM; 2018. Wit R de, Haaren K van, Brekel-Dijkstra C van den. NHG-praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Utrecht: NHG/RIVM; 2018.
13.
go back to reference Dresden D. Jan De Maeseneer over de sociale verschillen in de gezondheidszorg: ‘Iedereen telt mee en heeft recht op zorg’. Huisarts Wet. 2018;61:38–40.CrossRef Dresden D. Jan De Maeseneer over de sociale verschillen in de gezondheidszorg: ‘Iedereen telt mee en heeft recht op zorg’. Huisarts Wet. 2018;61:38–40.CrossRef
14.
go back to reference Ruano A, Furler J, Shi L. Interventions in primary care and their contributions to improving equity in health. Int J Equity Health. 2015;14:153.CrossRef Ruano A, Furler J, Shi L. Interventions in primary care and their contributions to improving equity in health. Int J Equity Health. 2015;14:153.CrossRef
15.
go back to reference Kringos D, Boerma W, Zee J van der, et al. Europe’s strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. Health Aff. 2013;32:686–94.CrossRef Kringos D, Boerma W, Zee J van der, et al. Europe’s strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. Health Aff. 2013;32:686–94.CrossRef
16.
go back to reference O’Donnell C, Burns N, Mair F, et al. Reducing the health care burden for marginalized migrants: the potential role for primary care in Europe. Health Policy (New York). 2016;120:495–508.CrossRef O’Donnell C, Burns N, Mair F, et al. Reducing the health care burden for marginalized migrants: the potential role for primary care in Europe. Health Policy (New York). 2016;120:495–508.CrossRef
17.
go back to reference Muijsenbergh M van den, Oosterberg E. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NHG/Pharos; 2016. Muijsenbergh M van den, Oosterberg E. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NHG/Pharos; 2016.
18.
go back to reference Eusman JP, Langen P van, Vroome MCG de. Recept voor hulpverlening. Een onderzoek naar de behoeften van bewoners van achterstandswijken ten aanzien van de huisartsenzorg op sociaal-maatschappelijk gebied. AOF: Amsterdam; 2011. Eusman JP, Langen P van, Vroome MCG de. Recept voor hulpverlening. Een onderzoek naar de behoeften van bewoners van achterstandswijken ten aanzien van de huisartsenzorg op sociaal-maatschappelijk gebied. AOF: Amsterdam; 2011.
19.
go back to reference Beenackers M, Nusselder W, Oude Groeniger J, et al. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies. Rotterdam: Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam; 2015. Beenackers M, Nusselder W, Oude Groeniger J, et al. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies. Rotterdam: Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam; 2015.
24.
go back to reference Heijnders ML, Meijs JJ, Groot CM de. Welzijn op recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten. Kwalitatief deelonderzoek. Bijblijven. 2015;31:926–34.CrossRef Heijnders ML, Meijs JJ, Groot CM de. Welzijn op recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten. Kwalitatief deelonderzoek. Bijblijven. 2015;31:926–34.CrossRef
26.
go back to reference Boerdam A. Astma en COPD in beeld. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016. Boerdam A. Astma en COPD in beeld. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016.
27.
go back to reference Ujcic-Voortman J, Schram M, Jacobs-van der Bruggen M, et al. Diabetes prevalence and risk factors among ethnic minorities. Eur J Public Health. 2009;19:511–5.CrossRef Ujcic-Voortman J, Schram M, Jacobs-van der Bruggen M, et al. Diabetes prevalence and risk factors among ethnic minorities. Eur J Public Health. 2009;19:511–5.CrossRef
28.
go back to reference Bindraban N, Valkengoed I van, Mairuhu G, et al. Prevalence of diabetes mellitus and the performance of a risk score among Hindustani Surinamese, African Surinamese and ethnic Dutch: a cross-sectional population-based study. BMC Public Health. 2008;8:271.CrossRef Bindraban N, Valkengoed I van, Mairuhu G, et al. Prevalence of diabetes mellitus and the performance of a risk score among Hindustani Surinamese, African Surinamese and ethnic Dutch: a cross-sectional population-based study. BMC Public Health. 2008;8:271.CrossRef
29.
go back to reference Maeseneer J de. De huisarts in maatschappelijk perspectief: Frans Huygen-lezing. Huisarts Wet. 2008;51:485–8.CrossRef Maeseneer J de. De huisarts in maatschappelijk perspectief: Frans Huygen-lezing. Huisarts Wet. 2008;51:485–8.CrossRef
30.
go back to reference Kok E, Briels B. Evaluaties van sociale wijkteams. Inventarisatie van afgesloten onderzoeken van sociale wijkteams. Utrecht: Movisie; 2014. Kok E, Briels B. Evaluaties van sociale wijkteams. Inventarisatie van afgesloten onderzoeken van sociale wijkteams. Utrecht: Movisie; 2014.
31.
go back to reference Levinson W, Gorawara-Bhat R, Lamb J, et al. A study of patient clues and physician responses in primary care and surgical settings. JAMA. 2000;284:1021–7.CrossRef Levinson W, Gorawara-Bhat R, Lamb J, et al. A study of patient clues and physician responses in primary care and surgical settings. JAMA. 2000;284:1021–7.CrossRef
32.
go back to reference Nyst E. Bruins bezoekt huisarts Jung in Afferden. Medisch Contact, 22 juni 2018. 2018. Nyst E. Bruins bezoekt huisarts Jung in Afferden. Medisch Contact, 22 juni 2018. 2018.
33.
go back to reference Scherpbier-de Haan N. Community of practice: leren dicht bij huis. Huisarts Wet. 2017;60:584–5. Scherpbier-de Haan N. Community of practice: leren dicht bij huis. Huisarts Wet. 2017;60:584–5.
34.
go back to reference Kalsbeek E. Nu is de tijd om te investeren. Medisch Contact, 10 mei 2017. 2017. Kalsbeek E. Nu is de tijd om te investeren. Medisch Contact, 10 mei 2017. 2017.
Metagegevens
Titel
Integrale zorg: ervaringen en opvattingen van huisartsen
Auteurs
Ruben D. Scheffer
Maria E. T. C. van den Muijsenbergh
Publicatiedatum
05-02-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1-2/2019
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-019-0214-x

Andere artikelen Uitgave 1-2/2019

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1-2/2019 Naar de uitgave