Skip to main content
Top

06-11-2013 | Nieuws

Inspectie: ‘Eisen Kwaliteitsregister van groot belang’

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

In een brief aan V&VN laat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) weten veel belang te hechten aan het Kwaliteitsregister V&V. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen zegt dat de eisen die het register stelt aan de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden, ook voor de Inspectie van groot belang zijn.

‘Het belang van continue scholing in een tijd waarin de zorg complexer wordt en de omstandigheden sterk veranderen is groot’, aldus Van Diemen in de brief.

Vier jaar geleden erkende de IGZ het Kwaliteitsregister V&V en startte met het gebruiken van dit register als toetssteen. In de tussenliggende jaren is het register flink gegroeid en staan ruim 50.000 beroepsbeoefenaren geregistreerd. Mede dankzij de collectieve afspraken met verzekeraars en zorgaanbieders groeit het aantal ingeschrevenen snel.

Over het Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register heeft een belangrijke basis: de professionele standaard die is opgesteld door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars. Deze partijen hebben gezamenlijk bepaald wat een verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevorderende activiteiten moet doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Auteur(s): Adri van Beelen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail