Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training is een compacte uitgave over inspanningsfysiologische basiskennis en kennis over trainen bij oefentherapie. Aan de orde komen: aanpassen en inspannen, training en adaptatie. Naast actuele theoretische kennis over de aanpassingen van het lichaam aan inspanning in module 1 wordt in module 2 aan de hand van de uitwerking van een aantal relevante patiëntgroepen beschreven hoe bij de oefentherapie de integratie van de inspanningsfysiologie en trainingskennis effectief wordt. Uitgangspunt is met oefentherapie de belastbaarheid van patiënten te kunnen verhogen. Door het toevoegen van intermezzo’s en casusbeschrijvingen van diverse patiëntgroepen is het een goed leesbaar leerboek dat uitstekend past in het moderne (para)medische onderwijs. De nieuwe druk is nog verder afgestemd op de behoeften van studenten fysiotherapie en is ook zeer geschikt voor nascholing. Daar waar nodig is theoretische en praktische informatie geactualiseerd en uitgebreid. De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe druk zijn: toevoeging van preventie en evidence-based literatuur ten aanzien van verschillende patiëntgroepen. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de onderbouwing van training en het hoofdstuk over testen en meten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Aanpassen aan inspannen

Voorwerk

1. Inleiding in de module inspanning

Samenvatting
De eerste module van dit boek beschrijft de processen die iemand in staat stellen zich in te spannen. De acht hoofdstukken van module I geven volgens een functionele opbouw de basisprincipes weer van lichamelijke aanpassingen bij inspanning
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

2. Energielevering bij inspanning

Samenvatting
Drie sporters van atletiekvereniging De Volharding praten in de kantine na over hun prestaties en komen op het onderwerp energievoorraden en presteren. De twee duurlopers willen onderzoeken of ze met ‘‘korteketenvetzuren’’ hun prestaties kunnen verhogen
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

3. Spierwerking bij inspanning

Samenvatting
Een jongen van 17 jaar is al een jaar bezig met intensieve schaatstraining en -wedstrijden bij de gewestelijke selectie. Hij vindt schaatsen een uitdagende sport en wil doorstoten naar topniveau.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

4. Hartfunctie, circulatie en inspanning

Samenvatting
Een vrijetijdshardloper heeft een hartslagmeter gekocht en loopt ’s avonds regelmatig een rondje van 45 minuten bij een hartfrequentie van 155.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

5. Ventilatie en gaswisseling bij inspanning

Samenvatting
Een mevrouw van 60 jaar met een aanzienlijke lichaamsomvang is verzot op shoppen in de binnenstad. Daar moet ook wel een taartje bij worden genoten anders is het niet leuk.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

6. Temperatuurregulatie tijdens inspanning

Samenvatting
Een getrainde fietster beklom in luchtige fietskleding de Col d’Iseran bij redelijk weer. Haar warmteproductie werd door de wind goed afgevoerd. Boven op de col (2770 m) bleek de temperatuur erg laag en er blies een ijzige wind.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

7. Vermoeidheid

Samenvatting
Een fanatieke amateur duurloopster voelt zich niet fit, heeft minder zin in vier keer trainen per week en heeft eigenlijk ook geen zin in haar werk. Ze kan geen reden bedenken waarom dit zo is. Zij voelt zich moe en heeft ’s avonds last met inslapen.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

8. Gezond leven met inspanning en training

Samenvatting
Bij veel mensen komt bezorgdheid over de eigen lichaamsmaten maar een paar periodes per jaar in het bewustzijn bovendrijven. Het naderen van het bikiniseizoen is zo’n moment. In de periode rond kerst en oudjaar stellen velen zich ook traditiegetrouw onhaalbare doelen om toch vooral meer te bewegen en minder te eten.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

Training en adaptatie

Voorwerk

9. Fysiotherapie en training

Samenvatting
In module I is uitgebreid ingegaan op de basiskennis van de inspanningsfysiologie. Dat deel geeft informatie over hoe het lichaam, de energiesystemen, de spieren en orgaanstelsels tijdens inspanning functioneren.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

10. Trainen van fysieke belastbaarheid

Samenvatting
Wanneer een patiënt een functie of prestatie door oefentherapie wil herwinnen of verbeteren, is het zaak dat we de juiste lichamelijke eigenschappen doelgericht trainen. In veel situaties werkt het verhelderend om bij het lichamelijke aspect van een functie of prestatie een verdere onderverdeling te maken.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

11. Trainingsleer

Samenvatting
Kennis van de trainingsleer is belangrijk om er zeker van te zijn dat de oefeningen een training worden, dat er adaptatie optreedt en er niet alleen maar geoefend en bewogen wordt.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

12. Richtlijnen voor training

Samenvatting
Zoals in hoofdstuk 11 is besproken, wordt de trainingsprikkel van een oefening bepaald door intensiteit, frequentie, duur, omvang en dichtheid. Dezelfde oefening met een andere invulling van de trainingsvariabelen wordt een heel andere trainingsprikkel.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

13. Testen en meten

Samenvatting
In het paramedische beroepsveld bestaat veel aandacht voor meten en testen. De invoering van het methodisch handelen en de implementatie van richtlijnen hebben hieraan bijgedragen.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

14. Bewegen voor gezondheid, trainen voor fitheid

Samenvatting
Tot nu toe is training vooral besproken als middel om het prestatievermogen te verbeteren of om de belastbaarheid te vergroten: trainen voor fitheid .
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

15. Trainingseffecten en training van patiëntgroepen

Samenvatting
Als gevolg van regelmatige fysieke belasting met voldoende intensiteit treden er na verloop van tijd fysiologische aanpassingen op. De trainingseffecten die zich bij iemand voordoen, zijn afhankelijk van de aard, de duur en de intensiteit van de belastingsprikkel.
Jan Jaap de Morree, Tinus Jongert, Gerard van der Poel

Nawerk

Meer informatie