Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2013

01-12-2013 | Redactioneel

Innovaties in de zorg voor ouderen: van beschrijving en verklaring naar interventies en implementatie

Auteur: G. I. J. M. Kempen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Excerpt

Menig wetenschappelijk artikel op het terrein van de gerontologie waarin een bepaald fenomeen wordt beschreven of verklaard, eindigt met opmerkingen in de zin van: “deze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies of maatregelen ter bevorderen van dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van ouderen”. Veelal is voorafgaand hieraan een beschrijvend of verklarend onderzoek gerapporteerd op een specifiek deelterrein van de gerontologie. Mede in dit licht zouden we kunnen stellen dat het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gerontologie globaal gesproken in twee delen kan worden gesplitst. Allereerst is van oudsher de gerontologie vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw expliciet gericht geweest op het beschrijven en verklaren van bepaalde verschijnselen bij veroudering. Zo werd in de jaren zestig en zeventig binnen de (sociale) gerontologie een levendige discussie gevoerd tussen aanhangers van de disengagement theorie en aanhangers van de activity theorie.1 , 2 Het kernpunt in deze discussie werd gevormd door de vraag of het welzijn bij het ouder worden mede werd bepaald door terugtrekking uit of juist door continuering van sociale en maatschappelijke participatie. De activity-benadering gaat er van uit dat welzijn juist op oudere leeftijd kan worden gegenereerd indien het niveau van participatie en activiteit uit eerdere situaties kan worden gecontinueerd. De disengagement-benadering daarentegen veronderstelt dat bij het ouder worden een hoog niveau van welzijn alleen kan worden bereikt door het gradueel terugbrengen van rolverplichtingen en activiteiten. …
Literatuur
2.
go back to reference Cumming E, Henry W. Growing old: the process of disengagement. New York: Basic Books, 1961. Cumming E, Henry W. Growing old: the process of disengagement. New York: Basic Books, 1961.
4.
go back to reference Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009. Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009.
5.
go back to reference Kempen GIJM. Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2009; 40: 253-261.PubMedCrossRef Kempen GIJM. Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2009; 40: 253-261.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Kempen GIJM, Ranchor AV, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Risk and protective factors of different functional trajectories in older persons. Are these the same? J Gerontol Psy Sci 2006; 61B: 95-101. Kempen GIJM, Ranchor AV, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Risk and protective factors of different functional trajectories in older persons. Are these the same? J Gerontol Psy Sci 2006; 61B: 95-101.
Metagegevens
Titel
Innovaties in de zorg voor ouderen: van beschrijving en verklaring naar interventies en implementatie
Auteur
G. I. J. M. Kempen
Publicatiedatum
01-12-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0048-y

Andere artikelen Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda