Skip to main content
main-content
Top

25-09-2014 | Nieuws

Innovatie in verpleegkundig perspectief

Op vrijdag 3 oktober organiseren VUmc en TvZ een symposium voor verpleegkundigen over innovatie. Een onderwerp waarnaar we veel te veel door een technologische bril kijken, vindt spreker Marius Buiting.

‘Bij innovatie zijn we heel snel gewend om aan technologie te denken’, zegt arts en jurist Marius Buiting. ‘Maar vanuit verpleegkundig perspectief is die invalshoek niet de meest interessante. Die technologische innovatie schrijdt wel voort, daarover hoeven we ons niet zo druk te maken. Veel interessanter is de vraag welke innovatie er zit in de manier waarop we met elkaar omgaan in de veranderende samenleving. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn het van oudsher gewend mensen met een zorgvraag dingen uit handen te nemen. Maar de maatschappij en de manier waarop we met zorg omgaan veranderen, en dit betekent dat verpleegkundigen en verzorgenden een meer begeleidende en coachende rol krijgen. Dit vergt een andere manier van omgaan met mensen, en dit zal zich ook moeten vertalen in de opleiding die zij krijgen.’

  

Langer leven
 

Een andere verandering die Buiting constateert, is dat mensen steeds langer leven en in de loop der jaren op diverse fronten problemen gaan ervaren: enerzijds door chronische ziekten die ze ontwikkelen, anderzijds door de sociale veranderingen waaraan zij onderhevig zijn. ‘Dit maakt het nog complexer dan het al was om mensen gericht te begeleiden’, zegt hij. ‘Het is niet meer het handelen – helpen bij het aantrekken van steunkousen bijvoorbeeld – dat centraal hoort te staan, maar het begeleiden om ondanks die complexiteit toch zelfregie te behouden. En het opvallende is dat we juist als het om die complexe vraagstukken gaat de verpleegkundige weinig terug zien. Het wordt dan veelal overgelaten aan mantelzorgers en anderen bij wie hiervoor geen gerichte kennis aanwezig is. Dit terwijl Buurtzorg en andere soortgelijke initiatieven laten zien van hoeveel meerwaarde de rol van de wijkverpleegkundige hierin kan zijn.’

  

Cultuuromslag

 

Buiting, die al vijfentwintig jaar werkt als adviseur op het gebied van kwaliteit van zorg, beseft dat dit een cultuuromslag vergt die niet van vandaag op morgen gemaakt kan worden. ‘We zullen ook moeten accepteren dat het niet allemaal in één keer goed zal gaan’, zegt hij ‘Het is een omslag in het professionele denken die jaren gaat vergen.’

Auteur(s): Frank van Wijck

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.