Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding: risicosignalering en zelfmanagement

Auteurs : Nicolien van Halem, Sjaak Groot

Gepubliceerd in: Risicosignalering in de zorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze inleiding van het boek start met wat risicosignalering inhoudt, waarom risicosignalering belangrijk is, wie dit doet, welke competenties je daarvoor nodig hebt en wat de methodische stappen zijn (de aanpak). Ook lees je waarom risicosignalering méér is dan het bijhouden van een afvinklijstje.
De tweede paragraaf gaat over preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsvaardigheden en waarom die van belang zijn voor ouderen en chronisch zieken.
De laatste paragraaf gaat over risicosignalering en de relatie met zelfmanagement. Zelfmanagement of zelfredzaamheid is erop gericht dat cliënten minder afhankelijk zijn van professionals. Ook vergroot zelfmanagement ziekte-inzicht, de motivatie om risico’s te verminderen en therapietrouw. Zelfmanagement heeft daardoor een positief effect op de kwaliteit van leven.
Er kan een spanningsveld ontstaan tussen wat goed is voor de cliënt (de gezondheidsbevordering) en de keuzes die de cliënt maakt (zelfmanagement op basis van zijn gezondheidsvaardigheden), met name als die keuzes niet gericht zijn op bevordering van de gezondheid van de cliënt.
Literatuur
go back to reference Engels, J. et al. (2009). Zelfmanagement helpt de zieke vooruit. Medisch Contact nr. 50. Engels, J. et al. (2009). Zelfmanagement helpt de zieke vooruit. Medisch Contact nr. 50.
go back to reference Haaren, van E., et al. (2015). Maatschappelijke Gezondheidszorg niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Haaren, van E., et al. (2015). Maatschappelijke Gezondheidszorg niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Halem van N., et al. (2014). Planmatig zorg verlenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Halem van N., et al. (2014). Planmatig zorg verlenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Heide, van der I. (2015). Health Literacy, an asset for public health. Heide, van der I. (2015). Health Literacy, an asset for public health.
go back to reference Hooft, van S., et al. Ondersteunen van zelfmanagement. Bijzijn XL nr. 3-2015. Hooft, van S., et al. Ondersteunen van zelfmanagement. Bijzijn XL nr. 3-2015.
go back to reference Jansen, B., et al. (2013). Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: Vilans. Jansen, B., et al. (2013). Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Jong, de J.H.J., et al. (2003). Handboek Verpleegkunde niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jong, de J.H.J., et al. (2003). Handboek Verpleegkunde niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
Inleiding: risicosignalering en zelfmanagement
Auteurs
Nicolien van Halem
Sjaak Groot
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0953-5_1