Skip to main content
Top

2008 | wo | Boek

Inleiding in evidence-based medicine

Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

Redacteuren: Prof. dr. M. Offringa, Prof. dr. W.J.J. Assendelft, Dr. R.J.P.M. Scholten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Bij de behandeling van patiënten is het nemen van de juiste beslissingen van levensbelang. Om te bepalen of behandelingen veilig en effectief zijn, is het gebruik van het juiste bewijsmateriaal onontbeerlijk. Evidence–based medicine is een methode om de keuzes die u maakt te onderbouwen met bewijsmateriaal uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.In Inleiding in evidence–based medicine wordt op een overzichtelijke manier uiteengezet wat evidence–based medicine precies inhoudt. Het boek bevat praktische tips over hoe u het beste kunt zoeken naar literatuur met behulp van metazoekmachines, en bespreekt de moderne methoden om artikelen kritisch te beoordelen. Verder komen de evidence–based richtlijnen, het toepassen van bewijs op individuele patiënten en de Cochrane Collaboration aan bod.Deze derde, herziene druk van Inleiding in evidence–based medicine is geactualiseerd en uitgebreid. De nieuwste kennisbestanden en tools die beschikbaar zijn voor de praktische toepassing van evidence–based medicine komen aan bod. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol die evidence–based medicine speelt bij de zorg voor individuele patiënten. Dit helpt zorgverleners om in het consult de beste algemene kennis te combineren met patiëntspecifieke overwegingen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
In de gezondheidszorg wordt van de behandelaar verwacht dat hij beschikt over solide informatie over de oorzaken van ziekte, de waarde van diagnostische bevindingen, de prognose van de patiënt en de verwachte gevolgen van therapeutische opties.
M. Offringa, W. J. J. Assendelft, R. J. P. M. Scholten
2 De juiste vragen stellen
Samenvatting
‘Eén dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen antwoorden’, luidt het spreekwoord. Vragen stellen is blijkbaar gemakkelijker dan vragen beantwoorden. Dit geldt ook in de dagelijkse geneeskundige praktijk.
R. P. Koopmans, P. P. G. van Benthem, M. Offringa
3 Zoeken en selecteren van literatuur
Samenvatting
Iedere zorgverlener wordt overspoeld met tijdschriften, artsenbezoekers, informatie op congressen, leerboeken en reclamebrieven. Kranten en televisie geven steeds meer medische informatie in gepopulariseerde vorm, maar inhoudelijk vaak op hoogstaand niveau.
W. J. J. Assendelft, B. Aertgeerts
4 Kritisch beoordelen van een artikel
Samenvatting
Na het stellen van een goed geformuleerde klinische vraag en na toepassing van een daarop toegesneden zoekactie hebben we de informatie getraceerd waarin het antwoord op deze vraag mogelijk ligt opgesloten.
M. Offringa, W.J.J. Assendelft, R.J.P.M. Scholten
5 Kritisch beoordelen van een artikel: secundair onderzoek
Samenvatting
Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, is het een goede gewoonte en erg efficiënt bij een nog onbeantwoorde vraag uit de praktijk eerst te zoeken naar geaggregeerde evidence, ofwel systematische reviews (secundair onderzoek).
M. Offringa, W.J.J. Assendelft, R.J.P.M. Scholten
6 Evidence-based richtlijnen
Samenvatting
Richtlijnen zijn hulpmiddelen in de vertaalslag van onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten naar de klinische praktijk. Zij bevatten aanbevelingen en adviezen ter ondersteuning van de besluitvorming in de zorg die gebaseerd zijn op wetenschappelijke samenvattingen van de literatuur.
J. S. Burgers, W. J. J. Assendelft, J. J. E. van Everdingen
7 Bewijs toepassen op individuele patiënten
Samenvatting
In de definitie van evidence-based medicine (het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten) wordt gesproken over individuele patiënten.
M. Offringa, P. P. G. van Benthem, S. Middeldorp
8 Evidence-based medicine in de praktijk
Samenvatting
Het doel van evidence-based medicine (EBM) is behandelaars in staat te stellen het actuele en beste bewijsmateriaal efficiënt te traceren en te beoordelen op methodologische kwaliteit en bruikbaarheid in de context van de individuele patiënt.
M. Offringa, P. P. G. van Benthem, W. J. J. Assendelft
9 De Cochrane Collaboration
Samenvatting
De Cochrane Collaboration is een internationale non-profitorganisatie die tot doel heeft mensen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over interventies in de gezondheidszorg. De Cochrane Collaboration is genoemd naar de internist Archie Cochrane.
L. Hooft, R. J. P. M. Scholten
Nawerk
Meer informatie
Titel
Inleiding in evidence-based medicine
Redacteuren
Prof. dr. M. Offringa
Prof. dr. W.J.J. Assendelft
Dr. R.J.P.M. Scholten
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6636-1
Print ISBN
978-90-313-5320-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6636-1