Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Voeding van het gezonde jonge kind (0–4 jaar)

Augustus 2018
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de huidige richtlijnen voor een gezonde voeding voor kinderen van 0 tot 4 jaar besproken. Uitgangspunten zijn de Nederlandse voedingsnormen en internationaal geaccepteerde normen. Er worden tabellen gegeven met de aanbevolen hoeveelheid of adequate inneming van voedingsstoffen. Centraal staat een rationele benadering van de voeding van het gezonde jonge kind. Er wordt beschreven waarom borstvoeding de voorkeur heeft boven flesvoeding. Het geven van vitaminesuppletie en de eerste bijvoeding worden toegelicht. Naast voedselovergevoeligheid worden voedingsproblemen besproken.
B. S. Glas

2. Eetstoornissen

Augustus 2018
Samenvatting
Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis, zijn ernstige psychiatrische aandoeningen. Diverse factoren spelen een rol bij het ontstaan. Een eetstoornis begint vaak in de puberteit en het betreft meestal vrouwen. Bij anorexia nervosa staat de angst om in gewicht aan te komen centraal. Door extreem lijnen, soms in combinatie met andere gewichtsverminderende maatregelen zoals overmatig bewegen of braken, ontstaat ondergewicht met allerlei mogelijke lichamelijke complicaties. Behandeling (motivering, voedingstherapie, cognitieve gedragstherapie) wordt bemoeilijkt doordat de patiënten (de ernst van) de ziekte ontkennen. Bij boulimia nervosa worden eetbuien gevolgd door compensatiegedrag, meestal braken of laxeren. Bij de eetbuistoornis heeft de patiënt ook eetbuien, maar worden deze niet gecompenseerd. Omdat de patiënten zich schamen, bestaat de stoornis vaak lang in het geheim. Naast cognitieve gedragstherapie kan medicatie van waarde zijn. De diëtist speelt in de behandeling een belangrijke rol. Het opbouwen van een goede werkrelatie met de patiënt is cruciaal.
L. Libbers

3. Eetstoornissen bij jonge kinderen

Augustus 2018
Samenvatting
Circa 25–40 % van de jonge kinderen in Nederland heeft op een bepaald moment in hun leven problemen met eten. Bij de grootste groep zijn de problemen van voorbijgaande aard. Bij sommige kinderen kunnen de problemen echter zodanige vormen aannemen dat er sprake is van een ernstige eetstoornis. De diëtistische behandeling van een eetstoornis bestaat uit twee stappen. Als eerste moet ervoor worden gezorgd dat de eetstoornis niet verder verergert en dat de lichamelijke conditie van het kind verbetert of stabiliseert. Daarna kan er, afhankelijk van een functieanalyse, worden gestart met een interventie. Deze kan bestaan uit gedragstherapie, logopedie, EMDR, systeemtherapie of andere vormen van behandeling. Hierbij is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en een diëtist essentieel. Ieder kind is uniek en verdient bij de behandeling van de eetstoornis zorg op maat. Dankzij goede diagnostiek door verschillende paramedici samen kan dit in de praktijk gerealiseerd worden. De kinderdiëtist stelt naar aanleiding van de diagnostiek een behandelplan op en voert in samenwerking met de diverse partners het behandelplan uit. Dit vraagt zowel vakkennis als creativiteit en vermogen tot verbinding maken met ouders en kind. De diëtist houdt hierbij rekening met alle biologische, psychologische en sociale factoren.
L. Veenje Smits, N. A. M. Wierdsma

4. Voeding bij kinderen met leveraandoeningen

Augustus 2018
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op prevalentie, pathofysiologie, klinische verschijnselen en behandeling van leveraandoeningen bij kinderen. Onafhankelijk van de oorzaak van de leverpathologie richt de behandeling zich vrijwel steeds voornamelijk op de gevolgen van twee aspecten: verstoorde galafvloed (cholestase) en verbindweefseling (cirrose). Bij de behandeling wordt stilgestaan bij de medisch-therapeutische aspecten van leverpathologie bij kinderen, gevolgd door een bespreking van de dieetbehandeling.
T. G. J. de Meij, C. M. F. Kneepkens, A. M. Stok-Akerboom, G. H. Hofsteenge

5. Voeding bij pancreasaandoeningen

Augustus 2018
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het voedingsbeleid bij acute pancreatitis, chronische pancreatitis en het pancreascarcinoom. Respectievelijk worden de anatomie, fysiologie, pathologie, epidemiologie, etiologie, klinische verschijnselen en diagnostiek, prognose en complicaties, medische behandeling en uiteraard het te volgen voedingsbeleid besproken. De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar het voedingsbeleid bij pancreatitis en het pancreascarcinoom, waardoor er nieuwe inzichten zijn gekomen in het voedingsbeleid. De huidige voedingsadviezen zijn steeds meer evidence-based. Vooral het eerdere principe van pancreasrust is verlaten. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur.
H. J. van der Linde-van Dijk, E. N. Brons
Meer informatie