Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor Voeding en Diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Voeding bij (recreatieve) sportbeoefening

April 2018
Samenvatting
Voor de (recreatieve) sporter die als doel heeft zijn prestatie te verbeteren, kunnen speciale voedingsadviezen uitkomst bieden. De hoeveelheid energie en voedingstoffen die nodig zijn voor een optimale prestatie, wordt vooral bepaald door het type inspanning, de intensiteit én duur van de inspanning. De voeding zal dus moeten worden aangepast aan het trainingsprogramma en de prestatiedoelen van de sporter. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden naar adviezen voor duurtraining, krachttraining, techniektraining en wedstrijden. Voorafgaand aan een duurinspanning is een juiste hoeveelheid koolhydraten in de voeding en een juiste timing van voedselinneming van belang. Tijdens de inspanning zullen, afhankelijk van de duur van de inspanning, vocht en koolhydraten moeten worden gebruikt. Voor een snel herstel is het goed om na de inspanning voldoende koolhydraten, eiwitten en vocht in te nemen. Aangezien de duur van de inspanning bij krachttraining vaak korter is, ligt het accent daarbij vooral op het gebruik van vocht, eiwit en een goede timing, en wat minder op het gebruik van een koolhydraatrijke voeding. Omdat voeding de prestatie kan beïnvloeden zal de voeding op wedstrijddagen vooral moeten worden aangepast aan de duur van de inspanning én aan de omstandigheden. Via een goed samengestelde voeding kunnen de (extra) voedingsstoffen die de recreatieve sporter nodig heeft, worden ingenomen. In sommige gevallen kan het gebruik van een dorstlesser zinvol zijn. Gewichtsreductie is te realiseren als een verlaagde energie-inneming gecombineerd wordt met een verhoogd energieverbruik.
A. van Geel, J. Hermans

2. Het belang van sport en bewegen voor het handhaven van een gezond lichaamsgewicht

April 2018
Samenvatting
Het handhaven van een constant lichaamsgewicht is het resultaat van een balans in de energiewisseling. Veel energie en relatief veel vet wordt gebruikt tijdens matig intensieve lichamelijke activiteiten die met grote spiergroepen worden uitgevoerd en lang kunnen worden volgehouden. Personen met overgewicht kunnen het best afvallen door een combinatie van een energiebeperkt dieet en een verhoging van een zelfgekozen lichamelijk activiteitenpatroon. De soort inspanning die vooral dient te worden geadviseerd om het energiegebruik te vergroten, is inspanning die grote spiergroepen betreft. Door middel van matig intensieve activiteiten, zoals wandelen, hardlopen, fietsen en zwemmen, is het mogelijk het energiegebruik aanzienlijk te vergroten, zonder dat snel een gevoel van vermoeidheid optreedt.
H. C. G. Kemper

3. Sportvoedingssupplementen en doping

Samenvatting
Topsporters gebruiken, vaker dan de ‘gewone burger’, voedingssupplementen om beter te presteren, sneller te herstellen na een training en om hun gezondheid op peil te houden. Ook recreatieve sporters gebruiken voedingssupplementen. (Sport)voedingssupplementen kunnen verontreinigd zijn met als doping aangemerkte stoffen. Een positieve dopingtest als gevolg van het gebruik van een vervuild voedingssupplement kan bij herhaling voor een topsporter leiden tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden voor een periode van vier jaar tot levenslang. Uit verschillende onderzoeken (vanaf 2000 tot in 2017) blijkt dat dit probleem al een tijd bestaat en nog steeds actueel is. Overigens nemen ook bezoekers van fitnesscentra en sportscholen soms voedingssupplementen, waaraan bewust als doping aangemerkte stoffen, zoals anabole (pro)hormonen, worden toegevoegd. Het gebruik hiervan kan tot forse gezondheidsschade leiden. Topsporters en recreatieve sporters doen in toenemende mate een beroep op (sport)diëtisten. Daarom dienen diëtisten op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van voedingssupplementen door beide groepen sporters en van manieren waarop deze risico’s zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Om in Nederland een zo veilig mogelijk gebruik van voedingssupplementen voor (top)sporters mogelijk te maken, is in 2003 het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet.
A. H. Palsma

4. Voeding bij kinderen met maag-darmaandoeningen

April 2018
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op prevalentie, pathofysiologie, klinische verschijnselen en behandeling van een aantal aandoeningen van slokdarm, maag en darmen bij kinderen. Gekozen is voor min of meer frequent voorkomende aandoeningen die elders in deze uitgave niet of onvoldoende aan bod komen, ofwel omdat ze specifiek bij kinderen voorkomen, ofwel omdat de pediatrische aspecten speciale aandacht vragen. Aandoeningen die al voldoende aan bod komen in andere hoofdstukken, zoals coeliakie, worden niet opnieuw besproken. Bij de behandeling wordt kort ingegaan op de medische aspecten ervan, gevolgd door een uitgebreidere bespreking van de dieetbehandeling.
T. G. J. de Meij, C. M. F. Kneepkens, A. M. Stok-Akerboom, G. H. Hofsteenge

Erratum bij: Sportvoedingssupplementen en doping

April 2018
A. H. Palsma
Meer informatie