Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Intermitterend vasten

Augustus 2020
Samenvatting
In de wetenschappelijke literatuur worden meerdere vormen van intermitterend vasten omschreven. Op korte termijn laten studies naar ‘early time-restricted feeding’ (alleen eten in de ochtend en vroege middag) en ‘alternate-day fasting’ (om de dag eten) mét een energiebeperking een groter effect zien op cardiometabole gezondheid bij mensen met overgewicht dan een continue calorische restrictie (CCR). Langetermijnstudies (tot twee jaar) laten zien dat regimes van intermitterend vasten niet superieur zijn aan CCR. Daarnaast moeten nog vraagtekens gezet worden bij de veiligheid van intermitterend vasten op lange termijn, het verschil in effectiviteit en compliance in specifieke groepen mensen, het belang van de dieetkwaliteit en de praktische uitvoerbaarheid. Hierdoor kunnen op dit moment nog geen aanbevelingen gedaan worden over de inzet van intermitterend vasten bij de preventie en behandeling van ziekten.
K. A. C. Berk

2. Medische aspecten van (ischemische) hartziekten

Augustus 2020
Samenvatting
Ieder jaar sterven in ons land ruim 38.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Dit is ongeveer een kwart van de totale sterfte in Nederland. Toch is er al tientallen jaren een dalende tendens in het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten waar te nemen, onder andere als gevolg van sterke verbeteringen in de preventieve en curatieve zorg. De richtlijnen worden in toenemende mate aangehouden bij de preventie en er zijn verbeterde medicijnen en behandelingstechnieken beschikbaar gekomen. Hart- en vaatziekten omvatten een groot aantal ziektebeelden, waarbij een belangrijke groep gevormd wordt door de coronaire ofwel ischemische hartziekten. Onder hart- en vaatziekten vallen ook hypertensie, hartklepafwijkingen, hartritmestoornissen, aangeboren hartafwijkingen en cardiomyopathieën (hartspierziekten). In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de ischemische hartziekten. Hierbij is voeding, en vooral de inname van bepaalde vetzuren, belangrijk. Bij de overige hart- en vaatziekten is het belang van voeding beperkt tot maatregelen om de verschijnselen en/of klachten zoveel mogelijk te beperken.
J. M. A. van Es, R. F. van Es

3. Levensmiddelenwetgeving

Augustus 2020
Samenvatting
Ondernemers die levensmiddelen verhandelen buiten Europa krijgen te maken met gecompliceerde mondiale handelsovereenkomsten die in conferenties worden vastgesteld. Binnen Europa is de levensmiddelenwetgeving in de afgelopen decennia vanuit de Europese Unie (EU) stelselmatig verder uitgebreid naar alle facetten van de levensmiddelenbereiding. Hierdoor is een zeer omvangrijke verzameling ontstaan van Europese verordeningen, richtlijnen en commissiebesluiten. Deze beïnvloedt de nationale wetgeving die sterk aan veranderingen onderhevig is. De EU probeert de wetgeving overzichtelijker te maken door de verschillende verordeningen en richtlijnen die betrekking hebben op eenzelfde onderwerp, te bundelen in één nieuwe verordening. De nationale wetgeving implementeert de EU-wetgeving voor de Nederlandse situatie en stelt aanvullende regels waar onze overheid dit uit oogpunt van de volksgezondheid of marktordening noodzakelijk vindt. De belangrijkste regels om de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen te waarborgen zijn beschreven in de Warenwet. Op basis daarvan kunnen voor de verschillende categorieën van waren specifieke regels worden opgesteld die zijn te vinden in Warenwetbesluiten en -regelingen.
Th. L. Appelhof

4. Voedselallergie en niet-allergische voedselovergevoeligheid bij kinderen

Augustus 2020
Samenvatting
Voedselallergie en niet-allergische voedselovergevoeligheid zijn complexe aandoeningen, waarbij de diëtist in zowel de diagnostiek als de behandeling een belangrijke rol heeft. Dit hoofdstuk biedt achtergrondinformatie over de anatomie, prevalentie, incidentie, etiologie, pathologie, diagnostiek en behandeling van voedselallergie en niet-allergische voedselovergevoeligheid bij zuigelingen en kinderen. Uitgebreid aandacht is er voor de nieuwe ontwikkelingen bij preventie van voedselallergie bij zuigelingen met een verhoogd risico. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de nieuwste inzichten bij introductie en de provocatie van allergenen. Als laatste wordt de rol van de diëtist en de mogelijke voedingsinterventies bij kinderallergologie besproken.
M. H. Schipper-Dijk, D. T. J. M. Smiet

5. Water

Augustus 2020
Samenvatting
Voor het goed laten functioneren van ons lichaam is water essentieel. Water dient als bouwstof, als transportmiddel, als oplosmiddel en houdt het lichaam op temperatuur. Het lichaam van een volwassene bevat ongeveer 60 % water. De hoeveelheid water hangt samen met het gewicht, de leeftijd, het geslacht en de lichaamssamenstelling. Water wordt verdeeld over de intra- en extracellulaire ruimtes van het lichaam. De waterhuishouding wordt nauwkeurig gereguleerd. Wanneer de waterinname (via dranken en voedsel) en -uitscheiding (via nieren, huid, longen en feces) even groot zijn, wordt van een goede vochtbalans gesproken. Om de vochtbalans te handhaven onder normale omstandigheden heeft een volwassene 1,5 tot 2 liter drinkvocht per dag nodig, maar dit is afhankelijk van diverse factoren. Verstoring van de vochtbalans kan zowel leiden tot een tekort aan water (dehydratie) als een overmaat aan water (waterintoxicatie). Deze fenomenen vergen een verschillende behandeling.
J. J. van Duinen
Meer informatie