Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Mensen met het Downsyndroom

Augustus 2019
Samenvatting
Downsyndroom (DS) is een van de meest voorkomende oorzaken van een verstandelijke beperking. Naast de bekende uiterlijke en lichamelijke kenmerken is er een aantal andere lichamelijke en medische afwijkingen die vaker bij mensen met het syndroom van Down voorkomen. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de karakteristieken, prevalentie, bijkomende ziektebeelden, antropometrie en de behandeling en voedingsinterventies bij deze ziektebeelden.
T. M. C. Harperink-Oude Nijhuis, M. H. Coolen-Klaassen

2. Coeliakie bij kinderen

Augustus 2019
Samenvatting
Mensen die aan coeliakie lijden, hebben een intolerantie voor gluten en moeten een glutenvrij dieet volgen. Het is niet precies bekend hoe coeliakie ontstaat, maar het is wel duidelijk dat zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol spelen. De ziekte komt in Nederland voor bij ten minste één op de honderdvijftig personen, al zijn er nog altijd veel niet-herkende gevallen. De klinische verschijningsvorm van coeliakie is in de loop der tijd veranderd en kent een grote verscheidenheid. De klassieke symptomen (diarree, vermoeidheid, gewichtsverlies en buikpijn) komen bij niet meer dan 1/3 van de pas gediagnosticeerde volwassenen voor (Spijkerman et al. 2016). In dit hoofdstuk wordt besproken wat de verschijnselen van de ziekte zijn bij kinderen en waardoor deze veroorzaakt worden. De diagnose wordt bij volwassenen gesteld op basis van een biopt uit de dunne darm. Voor kinderen is dit onderzoek niet altijd meer nodig bij het stellen van de diagnose. De behandeling bestaat uit een levenslang glutenvrij dieet. Dit is niet eenvoudig, omdat veel producten verborgen gluten bevatten en omdat er contaminatie met gluten kan optreden. De diëtist begeleidt en motiveert de patiënt en geeft informatie over glutenvrije producten. Ook de Nederlandse Coeliakie Vereniging, hun Diëtisten Netwerk Coeliakie en het Diëtisten Info Netwerk Coeliakie (DINC) kunnen hierbij een rol spelen. Aandacht is zeker ook nodig voor het toepassen van het dieet in situaties als feestjes, trakteren op school, uitstapjes, vakanties en andere sociale situaties.
J. Drenth

3. Duurzame voeding

Augustus 2019
Samenvatting
Eten volgens de Schijf van Vijf levert naast gezondheidswinst, ook winst voor het milieu op. Wanneer daarnaast binnen de vijf vakken van de schijf meer duurzame keuzes gemaakt worden, is extra duurzaamheidswinst te realiseren. Denk aan minder of geen vlees eten en vaker kiezen voor seizoensproducten. Dit hoofdstuk gaat over waarom het belangrijk is om rekening te houden met duurzaamheid, hoe milieu-impact van voedingspatronen te meten is en hoe gezond en duurzaam samen kunnen gaan. Er komen ook praktische hulpmiddelen aan bod, zoals de Voedselafdruk, de Eetmeter, keurmerken en een handige index. Ten slotte worden zeven adviesregels gegeven om duurzamere keuzes te maken.
C. van Dooren

4. Dieetadviezen bij gebruik van MAO-remmers

Augustus 2019
Samenvatting
Bij behandeling van therapieresistente depressie worden MAO-remmers voorgeschreven. MAO (monoamine-oxidase) is een enzym dat belangrijk is bij de afbraak van de neurotransmitters serotonine, norepinefrine en dopamine, die een belangrijke rol spelen bij stemmings- en angstregulatie. Door de werking van het enzym te blokkeren wordt de afbraak van deze neurotransmitters geremd. Verhoging van het neurotransmitterniveau lijkt belangrijk voor het antidepressieve en anxiolytische (angst- en onrustverminderend) effect. Het enzym MAO is eveneens betrokken bij de afbraak van tyramine. De MAO-remmers veroorzaken een verhoogd tyraminegehalte in het bloed. Daardoor kan de bloeddruk gevaarlijk stijgen. Tyramine komt in een aantal voedingsmiddelen voor, maar ontstaat ook door bacteriële omzetting van het aminozuur tyrosine. Het gebruik van MAO-remmers moet daarom altijd worden gecombineerd met een tyraminebeperkt dieet.
J. A. Melissen-Leeuwen, J. C. Pruissen-Boskaljon, J. Wertwijn

5. Probiotica

Augustus 2019
Samenvatting
Een verstoring van de microbiële samenstelling van het maag-darmkanaal, de darmmicrobiota, wordt steeds vaker in verband gebracht met ziekte. Het herstellen van zo’n verstoring (een dysbiose) is daarom een veelbelovende weg om diverse ziektebeelden (deels) te herstellen. Een van de manieren om een dysbiose te verminderen is het toedienen van probiotica. Dat zijn producten met levende micro-organismen die de maag overleven en, wanneer in voldoende hoeveelheden geconsumeerd, een gezondheidsbevorderend effect kunnen bewerkstelligen. Probiotica zijn zowel in de vorm van voedingsmiddelen als medicinale producten (pillen, poeders) te verkrijgen. Toepassingsgebieden waarbij probiotica heilzaam kunnen werken, zijn diarree en het versterken van het immuunsysteem. Probiotica zijn in het algemeen veilig te noemen. Hoewel er meer grootschalige klinische onderzoeken nodig zijn om de effectiviteit ervan te bewijzen, is het gebruik van probiotica voor verscheidene indicaties veelbelovend te noemen.
O. F. A. Larsen
Meer informatie