Skip to main content
main-content
Top

05-02-2015 | Nieuws

Infectieziekten in de praktijk

Auteur:
prof. dr. L. Abraham-Inpijn

Infectieziekten krijgen in het curriculum tandheelkunde relatief weinig aandacht. Of dat nog een erfenis uit de vorige eeuw betreft, is moeilijk te zeggen. Tussen de zestig-en zeventiger jaren van de vorige eeuw gold het adagium: ’In 2000 bestaan er geen infecties en infectieziekten meer’. Op die stelling is men sindsdien hard teruggefloten. Uit vragen die mij bereiken blijkt, dat men geen rekening meer houdt met eenvoudige ziektebeelden die de praktijkruimte binnenrollen.

Dit geldt voor veel voorkomende kinderziekten, waarvan gedacht werd dat vaccinatie afdoende was. Dat blijkt niet houdbaar. Ook infectieziekten waarvan men zich het bestaan nauwelijks realiseerde, omdat men die verbond aan de tropen en niet aan ons regenachtige, kille kikkerland. Infecties die wel overdraagbaar zijn en in de dagelijkse praktijk een uiterst vervelende dissonant vormen. Tenslotte worden we steeds reislustiger met blootstelling aan infecties ter plaatse. Een goede voorbereiding op een dergelijke reis kan veel ellende besparen.

In de volgende maanden komen praktische consequenties van infectieziekten, deels overdraagbare aan de orde, zoals:" Hoe wapen ik mijn praktijk tegen mazelen?“, "Weet u welke ziekten u volgens de wet moet melden?"

Te nemen maatregelen

In Nederland vallen hieronder 43 infectieziekten verdeeld in A, B1, B2, en C. De indeling berust op de te nemen maatregelen.

Groep A: de patiënt kan gedwongen worden opgenomen of in isolatie worden geplaatst, gedwongen onderzoek en quarantaine onder medisch toezicht. Er geldt een verbod op de beroepsuitoefening. Hieronder vallen de MERS, coronavirus, pokken, polio, Severe Acute Respiratory syndrome (SARS) en virale hemorragische koorts.

Groep B1: hierbij gelden dezelfde beperkingen als onder A alleen om niet nog ‘gedwongen al’ maar een ‘mogelijkheid tot’. Hiertoe behoren: menselijke infectie met dierlijk influenzavirus, difterie, de pest, rabiës en tuberculose.

Groep B2: hierbij zijn wettelijke maatregelen mogelijk. Het verbod op de beroepsuitoefening blijft bestaan. Hiertoe behoren buiktyfus, cholera, hepatitis A,B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, voedselinfecties bij twee of meer personen, invasieve groep A- streptokokkeninfectie, de shigella en de shigatoxineproducerende E-coli (STEC).

Groep C: hierbij kunnen geen dwingende maatregelen worden opgelegd. Melding en het vrijgeven van persoonsgegevens blijft nodig. Tot deze groep behoren de antrax, de bof, botulisme en brucellose, de ziekte van Creutzfeldt Jakob (variëteiten), gele koorts, hantavirusinfectie , legionella, leptospirose, listeriose, malaria, meningococcen, MRSA extranuraal in clusters, Q koorts, invasieve pneumococcen bij kinderen onder de vijf jaar en haemophilus influenza type B, psittacose, tetanus, trichinose en west-Nilevirus.

Gerelateerd

Aanbevolen

01-08-2013 | Feedback post | Uitgave 8/2013

Kinderziekten in de thk praktijk

Mogelijk als gevolg van de huidige mazelenepidemie rolt het aantal vragen met betrekking tot verschillende veel voorkomende kinderziekten mijn computer binnen. ‘Hoe wapen ik mijn praktijk tegen mazelen? Ik woon niet in de biblebelt ma

Aanbevolen

01-10-2012 | FEEDBACK POST | Uitgave 10/2012

TUBERCULOSE EEN VERGETEN PROBLEEM?

1. Een jongen van 8 jaar uit Noord-Afrika wordt door zijn huisarts in verbandmet een zwelling aan de hals verwezen voor het saneren van zijn carieuze dentitie. De huisarts vraagt zich af of er een verband bestaat tussen beide. Later

Aanbevolen

01-05-2011 | FEEDBACK POST | Uitgave 5/2011

IGZ-CONTROLES OP HEPATITIS B

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft controles in tandartspraktijken aangekondigd op het gebied van de hygiëne, naleving van protocollen enmet name controle van de vaccinatiestatus vanmedewerkers voor hepatitis B. Naar aanleiding van deze…

Aanbevolen

2016 | wo | Boek

Antibiotica en infecties

Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: 'in 2000 er geen infectieziekten meer zijn'. 

Aanbevolen

2011 | hbo | Boek

Infectiepreventie van A tot Z

Goede hygiëne en aandacht voor infectiepreventie zijn een vereiste voor elke tandartspraktijk. Tandartsassistentes dienen consequent alle maatregelen voor een optimale praktijkhygiëne te treffen.

Aanbevolen

2012 | wo | Boek

Algemene ziekteleer voor tandartsen

De tandarts krijgt steeds vaker te maken met medisch gecompromitteerde patiënten. Ziekten en geneesmiddelen kunnen de mondgezondheid en het tandheelkundig behandelplan ernstig beïnvloeden. Daarom is kennis over ziektebeelden van groot belang voor de tandarts.

Aanbevolen

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Kindergeneeskunde en geneesmiddelen voor kinderen

Het specialisme kindergeneeskunde is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw, in de tijd dat talloze kinderen stierven aan de gevolgen van ziekten als dysenterie, longontsteking en mazelen. Behalve aan deze ziekten werd in de loop van de tijd

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.