Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Infectieleer en – preventie is geschikt voor medewerkers in de mondzorg die met patiëntenzorg of instrumentarium in aanraking komen. Het geeft op heldere en praktijkgerichte wijze inzicht in de thema's die belangrijk zijn in het voorkomen van infecties. Dit boek is geschreven voor (toekomstige) tandartsassistenten, maar is ook zeer geschikt als leerboek of naslagwerk op het gebied van gezonde praktijkvorming voor alle andere medewerkers in de mondzorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

HOOFDSTUK 1. Infectieleer

Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
hoe infectieleer tot stand is gekomen;
wat micro-organismen en parasieten zijn;
D.M Voet

HOOFDSTUK 2. Veiligheid en persoonlijke hygiëne

Samenvatting
Hoe de veiligheid van behandelteamleden en patiënten geborgd kan worden; hoe de veiligheid van behandelteamleden en patiënten geborgd kan worden; welke persoonlijke verzorgingsmaatregelen noodzakelijk en gewenst zijn voor behandelteamleden en waarom;
D.M Voet

HOOFDSTUK 3. Werkwijze in het kader van hygiëne

Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
wat de werkwijze is met betrekking tot hygiëne in de behandelkamer;
welke onderdelen gecontamineerd raken en wat je daar precies mee moet doen;
D.M Voet

Nawerk

Meer informatie