Skip to main content
Top

2021 | Boek

Infectieleer en -preventie

Voor medewerkers in de mondzorg

Auteur: D.M Voet

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Infectieleer en – preventie is geschikt voor medewerkers in de mondzorg die met patiëntenzorg of instrumentarium in aanraking komen. Het geeft op heldere en praktijkgerichte wijze inzicht in de thema's die belangrijk zijn in het voorkomen van infecties. Dit boek is geschreven voor (toekomstige) tandartsassistenten, maar is ook zeer geschikt als leerboek of naslagwerk op het gebied van gezonde praktijkvorming voor alle andere medewerkers in de mondzorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk
HOOFDSTUK 1. Infectieleer
Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
hoe infectieleer tot stand is gekomen;
wat micro-organismen en parasieten zijn;
D.M Voet
HOOFDSTUK 2. Veiligheid en persoonlijke hygiëne
Samenvatting
Hoe de veiligheid van behandelteamleden en patiënten geborgd kan worden; hoe de veiligheid van behandelteamleden en patiënten geborgd kan worden; welke persoonlijke verzorgingsmaatregelen noodzakelijk en gewenst zijn voor behandelteamleden en waarom;
D.M Voet
HOOFDSTUK 3. Werkwijze in het kader van hygiëne
Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
wat de werkwijze is met betrekking tot hygiëne in de behandelkamer;
welke onderdelen gecontamineerd raken en wat je daar precies mee moet doen;
D.M Voet
Nawerk
Meer informatie
Titel
Infectieleer en -preventie
Auteur
D.M Voet
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2695-2
Print ISBN
978-90-368-2694-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2695-2