Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Infantonderzoek en neurowetenschappen

Auteurs : Drs. Marcel Schmeets, Mevrouw drs Ariëtte van Reekum

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke wijze het individu zelfregulatie bereikt, hoe ervaringen hierbij een rol spelen, hoe deze ervaringen neurobiologisch worden opgeslagen, en welke plaats het vermogen tot mentaliseren hierin inneemt. Emoties en hun regulatie blijken een cruciale rol te spelen bij het tot expressie brengen van de genetische opmaak door omgevingsinvloeden, de zogenoemde gen-omgevingsinteractie. Op grond van een model wordt verklaarbaar hoe omgevingsinvloeden via het tot expressie brengen van genen blijvende veranderingen teweeg kunnen brengen in het vermogen van het individu zichzelf te reguleren. Het beeld van persoonlijkheidsstoornissen is dus niet compleet zonder aandacht voor het ontstaan van de regulatie van emoties in het vroege leven. Deze moderne inzichten vanuit de neurowetenschappen zijn onzes inziens zeer bruikbaar bij het verkrijgen van een beter begrip van de pathogenese van persoonlijkheidsstoornissen en leiden in de toekomst wellicht tot andere indelingscategorieën en behandelstrategieën.
Literatuur
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (1999). The effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 156, 1563–1569.PubMedCrossRef Bateman, A. W., & Fonagy, P. (1999). The effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 156, 1563–1569.PubMedCrossRef
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158(1), 36–42.PubMedCrossRef Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158(1), 36–42.PubMedCrossRef
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004a). Mentalization-based treatment of BPD. Journal of Personality Disorders, 18(1), 36–51.PubMedCrossRef Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004a). Mentalization-based treatment of BPD. Journal of Personality Disorders, 18(1), 36–51.PubMedCrossRef
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004b). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004b). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Beebe, B. (2000). Co constructing mother-infant distress: The microsynchrony of maternal impingement and infant avoidance in the face-to-face encounter. Psychoanalytic Inquiry, 20(3), 421–440.CrossRef Beebe, B. (2000). Co constructing mother-infant distress: The microsynchrony of maternal impingement and infant avoidance in the face-to-face encounter. Psychoanalytic Inquiry, 20(3), 421–440.CrossRef
go back to reference Beebe, B., & Lachmann, F. M. (1998). Co-constructing inner and relational processes: Self and mutual regulation in infant research and adult treatment. Psychoanalytic Psychology, 15, 1–37.CrossRef Beebe, B., & Lachmann, F. M. (1998). Co-constructing inner and relational processes: Self and mutual regulation in infant research and adult treatment. Psychoanalytic Psychology, 15, 1–37.CrossRef
go back to reference Beebe, B., & Lachmann, F. M. (2002). Infant research and adult treatment; co-constructing interactions. Hillsdale NJ/London: The Analytic Press. Beebe, B., & Lachmann, F. M. (2002). Infant research and adult treatment; co-constructing interactions. Hillsdale NJ/London: The Analytic Press.
go back to reference Beebe, B., Lachmann, F. M., & Jaffe, J. (1997). Mother-infant interaction structures and presymbolic self and object representations. Psychoanalytic Dialoque, 7, 133–182.CrossRef Beebe, B., Lachmann, F. M., & Jaffe, J. (1997). Mother-infant interaction structures and presymbolic self and object representations. Psychoanalytic Dialoque, 7, 133–182.CrossRef
go back to reference Biringen, Z., Robinson, J. L., & Emde, R. N. (2000). Appendix B: The emotional availability scales (3rd ed., an abridged infancy/early childhood version). Attachment & Human Development, 2(2), 256–270. Biringen, Z., Robinson, J. L., & Emde, R. N. (2000). Appendix B: The emotional availability scales (3rd ed., an abridged infancy/early childhood version). Attachment & Human Development, 2(2), 256–270.
go back to reference Bliss, T. V. P., & Lomo, T. (1973). Long lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate gyrus of the anesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. Journal of Physiology (Lond), 232, 331–356.CrossRef Bliss, T. V. P., & Lomo, T. (1973). Long lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate gyrus of the anesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. Journal of Physiology (Lond), 232, 331–356.CrossRef
go back to reference Bozarth, M. A., & Wise, R. A. (1981). Intracranial self-administrition of morphine into the ventral tegmental area of rats. Life Sciences, 28, 551–555.PubMedCrossRef Bozarth, M. A., & Wise, R. A. (1981). Intracranial self-administrition of morphine into the ventral tegmental area of rats. Life Sciences, 28, 551–555.PubMedCrossRef
go back to reference Brown, J. R., & Dunn, J. (1996). Continuities in emotion understanding from three to six years. Child Development, 67, 789–802.PubMedCrossRef Brown, J. R., & Dunn, J. (1996). Continuities in emotion understanding from three to six years. Child Development, 67, 789–802.PubMedCrossRef
go back to reference Brown, M. R., Fisher, L. A., Spiess, J., Rivier, C., Rivier, J., & Vale, W. (1982). Corticotrophin-releasing factor: Actions on the sympathetic nervous system and metabolism. Endocrinology, 111, 928–931.PubMedCrossRef Brown, M. R., Fisher, L. A., Spiess, J., Rivier, C., Rivier, J., & Vale, W. (1982). Corticotrophin-releasing factor: Actions on the sympathetic nervous system and metabolism. Endocrinology, 111, 928–931.PubMedCrossRef
go back to reference Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W. T. A., et al. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297, 851–854.PubMedCrossRef Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W. T. A., et al. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297, 851–854.PubMedCrossRef
go back to reference Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., et al. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301, 386–389.PubMedCrossRef Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., et al. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301, 386–389.PubMedCrossRef
go back to reference Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, 240(59), 73–102.CrossRef Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, 240(59), 73–102.CrossRef
go back to reference Coplan, J. D., Altemus, M., Mathew, S. J., Smith, E. L., Sharf, B., Coplan, P. M., et al. (2005). Synchronized maternal-infant elevations of primate CSF CRF concentrations in response to variable foraging demand. CNS Spectrums, 10(7), 530–536.PubMedCrossRef Coplan, J. D., Altemus, M., Mathew, S. J., Smith, E. L., Sharf, B., Coplan, P. M., et al. (2005). Synchronized maternal-infant elevations of primate CSF CRF concentrations in response to variable foraging demand. CNS Spectrums, 10(7), 530–536.PubMedCrossRef
go back to reference Crockenberg, S. (1981). Infant irritability, mother responsiveness, and social support influences on the security of mother-infant attachment. Child Development, 52, 857–865.PubMedCrossRef Crockenberg, S. (1981). Infant irritability, mother responsiveness, and social support influences on the security of mother-infant attachment. Child Development, 52, 857–865.PubMedCrossRef
go back to reference DeGanghi, G. (2000). Pediatric disorders of regulation in affect and behavior. San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press. DeGanghi, G. (2000). Pediatric disorders of regulation in affect and behavior. San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press.
go back to reference Demos, V. (1991). Resilience in infancy. In T. F. Dugan & R. Coles (Red.), The child in our times: Studies in the development of resiliency. New York: Brunner/Mazel. Demos, V. (1991). Resilience in infancy. In T. F. Dugan & R. Coles (Red.), The child in our times: Studies in the development of resiliency. New York: Brunner/Mazel.
go back to reference Emde, R. N. (1983). Pre-representational self and its affective core. Psychoanalytic Study of the Child, 38, 165–192.PubMedCrossRef Emde, R. N. (1983). Pre-representational self and its affective core. Psychoanalytic Study of the Child, 38, 165–192.PubMedCrossRef
go back to reference Emde, R. N. (1999). Moving ahead: Integrating influences of affective processes for development and for psychoanalysis. International Journal of Psychoanalysis, 80, 317–340.PubMedCrossRef Emde, R. N. (1999). Moving ahead: Integrating influences of affective processes for development and for psychoanalysis. International Journal of Psychoanalysis, 80, 317–340.PubMedCrossRef
go back to reference Field, T. (1985). Attachment as psychobiological attunement: Being on the same wavelength. In M. Reite & T. Field (Red.), The Psychobiology of Attachment and Separation. Orlando: Academic Press.CrossRef Field, T. (1985). Attachment as psychobiological attunement: Being on the same wavelength. In M. Reite & T. Field (Red.), The Psychobiology of Attachment and Separation. Orlando: Academic Press.CrossRef
go back to reference Fogel, A. (1982). Affect dynamics in early infancy. In T. Field & A. Fogel (Red.), Emotion and early interaction. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Fogel, A. (1982). Affect dynamics in early infancy. In T. Field & A. Fogel (Red.), Emotion and early interaction. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Foley, D. L., Eaves, L. J., Wormley, B., Silberg, J. L., Maes, H. H., Kuhn, J., et al. (2004). Childhood adversity, monoamine oxidase a genotype, and risk for conduct disorder. Archives of General Psychiatry, 61, 738–744.PubMedCrossRef Foley, D. L., Eaves, L. J., Wormley, B., Silberg, J. L., Maes, H. H., Kuhn, J., et al. (2004). Childhood adversity, monoamine oxidase a genotype, and risk for conduct disorder. Archives of General Psychiatry, 61, 738–744.PubMedCrossRef
go back to reference Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.
go back to reference Fonagy, P., & Target, M. (1996). Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. The International Journal of Psycho-Analysis, 77, 217–234.PubMed Fonagy, P., & Target, M. (1996). Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. The International Journal of Psycho-Analysis, 77, 217–234.PubMed
go back to reference Fonagy, P., & Target, M. (2000). Playing with reality: III. The persistence of dual psychic reality in borderline patients. The International Journal of Psycho-Analysis, 81, 853–874.PubMedCrossRef Fonagy, P., & Target, M. (2000). Playing with reality: III. The persistence of dual psychic reality in borderline patients. The International Journal of Psycho-Analysis, 81, 853–874.PubMedCrossRef
go back to reference Fraga, M. F., Ballestar, E., Paz, M. F., Ropero, S., Setien, F., Ballestar, M. L., et al. (2005). Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. Proceedings National Academy of Sciences USA, 102(30), 10604–10609.CrossRef Fraga, M. F., Ballestar, E., Paz, M. F., Ropero, S., Setien, F., Ballestar, M. L., et al. (2005). Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. Proceedings National Academy of Sciences USA, 102(30), 10604–10609.CrossRef
go back to reference Francis, D., Diorio, J., Liu, D., & Meaney, M. J. (1999). Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. Science, 286(5), 1155–1159.PubMedCrossRef Francis, D., Diorio, J., Liu, D., & Meaney, M. J. (1999). Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. Science, 286(5), 1155–1159.PubMedCrossRef
go back to reference Gabbard, G. O. (2005). Mind, brain, and personality disorders. American Journal of Psychiatry, 162(4), 648–655.PubMedCrossRef Gabbard, G. O. (2005). Mind, brain, and personality disorders. American Journal of Psychiatry, 162(4), 648–655.PubMedCrossRef
go back to reference Gael, M. van. (2002). De missing link tussen trauma en borderline problematiek. Een benadering vanuit de hechtingstheorie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28(5), 365–384. Gael, M. van. (2002). De missing link tussen trauma en borderline problematiek. Een benadering vanuit de hechtingstheorie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28(5), 365–384.
go back to reference Gallese, V. (2003a). The manifold nature of interpersonal relations: The quest for a common mechanism. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, 358, 517–528. Gallese, V. (2003a). The manifold nature of interpersonal relations: The quest for a common mechanism. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, 358, 517–528.
go back to reference Gallese, V. (2003b). The roots of empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. Psychopathology, 36, 171–180.PubMedCrossRef Gallese, V. (2003b). The roots of empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. Psychopathology, 36, 171–180.PubMedCrossRef
go back to reference Gallese, V. (2006). Mirror neurons and intentional attunement: commentary on olds. Journal of the American Psychoanalytic Association, 54(1), 47–57.PubMedCrossRef Gallese, V. (2006). Mirror neurons and intentional attunement: commentary on olds. Journal of the American Psychoanalytic Association, 54(1), 47–57.PubMedCrossRef
go back to reference Gormally, S. M., & Barr, R. G. (1997). Of clinical pies and clinical cues: Proposal for a clinical approach to complaints of early crying and colic. Good Practice Guide, 3, 137–153. Gormally, S. M., & Barr, R. G. (1997). Of clinical pies and clinical cues: Proposal for a clinical approach to complaints of early crying and colic. Good Practice Guide, 3, 137–153.
go back to reference Gottlieb, G. (1997). Synthesizing nature and nurture. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Gottlieb, G. (1997). Synthesizing nature and nurture. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
go back to reference Haldane, J. B. S. (1946). The interaction of nature and nurture. Annuals of Eugenetics, 13, 197–205. Haldane, J. B. S. (1946). The interaction of nature and nurture. Annuals of Eugenetics, 13, 197–205.
go back to reference Hebb, D. O. (1949). Organization of behavior: A neuropsychological theory. New York: Wiley. Hebb, D. O. (1949). Organization of behavior: A neuropsychological theory. New York: Wiley.
go back to reference Heim, C., Plotsky, P. M., & Nemeroff, C. B. (2004). Importance of studying the contributions of early adverse experience to neurobiological findings in depression. Neuropsychopharmacology, 29(4), 641–648.PubMedCrossRef Heim, C., Plotsky, P. M., & Nemeroff, C. B. (2004). Importance of studying the contributions of early adverse experience to neurobiological findings in depression. Neuropsychopharmacology, 29(4), 641–648.PubMedCrossRef
go back to reference Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (2005). Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. Plos Biology, 3(3), 529–535.CrossRef Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (2005). Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. Plos Biology, 3(3), 529–535.CrossRef
go back to reference Iacoboni, M., Woods, R., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (1999). Cortical mechanisms of human imitation. Science, 286, 2526–2528.PubMedCrossRef Iacoboni, M., Woods, R., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (1999). Cortical mechanisms of human imitation. Science, 286, 2526–2528.PubMedCrossRef
go back to reference Iacoboni, M., Woods, R. P., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (2000). Mirror properties in a sulcus angularis area. NeuroImage, 5(2), 821.CrossRef Iacoboni, M., Woods, R. P., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (2000). Mirror properties in a sulcus angularis area. NeuroImage, 5(2), 821.CrossRef
go back to reference Kandel, E. R. (2001a). (Keynote Lecture American Psychiatric Association 2001 Annual Meeting, New Orleans) ‘Genes, Synapses, and Long-term Memory’. Kandel, E. R. (2001a). (Keynote Lecture American Psychiatric Association 2001 Annual Meeting, New Orleans) ‘Genes, Synapses, and Long-term Memory’.
go back to reference Kandel, E. R. (2001b). The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science, 294, 1030–1038.PubMedCrossRef Kandel, E. R. (2001b). The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science, 294, 1030–1038.PubMedCrossRef
go back to reference Kaufman, J., Yang, B. Z., Douglas-Palumberi, H., Houshyar, S., & Lipschitz, D. (2004). Social support and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(49), 17316–17321.CrossRef Kaufman, J., Yang, B. Z., Douglas-Palumberi, H., Houshyar, S., & Lipschitz, D. (2004). Social support and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(49), 17316–17321.CrossRef
go back to reference Kloet, E. R. de, Joels, M., & Holsboer, F. (2005). Stress and the brain: From adaptation to disease. Nature Reviews of Neuroscience, 6(6), 463–475. Kloet, E. R. de, Joels, M., & Holsboer, F. (2005). Stress and the brain: From adaptation to disease. Nature Reviews of Neuroscience, 6(6), 463–475.
go back to reference Kloet, E. R. de, Grootendorst, J., Karssen, A. M., & Oitzl, M. S. (2002). Gene × Environment interaction and cognitive performance: Animal studies on the role of corticosterone. Neurobiology of Learning and Memory, 78, 570–577.PubMedCrossRef Kloet, E. R. de, Grootendorst, J., Karssen, A. M., & Oitzl, M. S. (2002). Gene × Environment interaction and cognitive performance: Animal studies on the role of corticosterone. Neurobiology of Learning and Memory, 78, 570–577.PubMedCrossRef
go back to reference Kohler, E., Keysers, C., Umilta, M. A., Fogassi, L., Gallese, V., & Rizzolatti, G. (2002). Hearing sounds, understanding actions: Action representation in mirror neurons. Science, 297(5582), 846–848.PubMedCrossRef Kohler, E., Keysers, C., Umilta, M. A., Fogassi, L., Gallese, V., & Rizzolatti, G. (2002). Hearing sounds, understanding actions: Action representation in mirror neurons. Science, 297(5582), 846–848.PubMedCrossRef
go back to reference Laible, D. J., & Thompson, R. A. (1998). Attachment and emotional understanding in preschool children. Development Psychology, 34(5), 1038–1045.CrossRef Laible, D. J., & Thompson, R. A. (1998). Attachment and emotional understanding in preschool children. Development Psychology, 34(5), 1038–1045.CrossRef
go back to reference McEwen, B. S. (2003). Early life influences on life-long patterns of behavior and health. Mental Retardation and Development Disability Research Review, 9(3), 149–154.CrossRef McEwen, B. S. (2003). Early life influences on life-long patterns of behavior and health. Mental Retardation and Development Disability Research Review, 9(3), 149–154.CrossRef
go back to reference Meaney, M. J. (2001). Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences in stress reactivity across generations, 24, 1161–1192. Meaney, M. J. (2001). Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences in stress reactivity across generations, 24, 1161–1192.
go back to reference Meaney, M. J. (2004). The nature of nurture: maternal affects and chromatine remodeling. In J. T. Cacioppo & G. G. Berntson, (Red.) Essays in social neuroscience. Cambridge Massachusetts; London England: The MIT Press. Meaney, M. J. (2004). The nature of nurture: maternal affects and chromatine remodeling. In J. T. Cacioppo & G. G. Berntson, (Red.) Essays in social neuroscience. Cambridge Massachusetts; London England: The MIT Press.
go back to reference Meaney, M. J., & Szyf, M. (2005). Maternal care as a model for experience-dependent chromatic plasticity? Trends in Neurosciences, 28, 456–463.PubMedCrossRef Meaney, M. J., & Szyf, M. (2005). Maternal care as a model for experience-dependent chromatic plasticity? Trends in Neurosciences, 28, 456–463.PubMedCrossRef
go back to reference Moffitt, T. E. (2005). Genetic and environmental influences on antisocial behaviors: evidence from behavioral-genetic research. Advances in Genetics, 55, 41–104.PubMedCrossRef Moffitt, T. E. (2005). Genetic and environmental influences on antisocial behaviors: evidence from behavioral-genetic research. Advances in Genetics, 55, 41–104.PubMedCrossRef
go back to reference Moffitt, T. E., Caspi, A., & Rutter, M. (2005). Strategy for investigating interactions between measured genes and measured environments. Archives of General Psychiatry, 62, 473–481.PubMedCrossRef Moffitt, T. E., Caspi, A., & Rutter, M. (2005). Strategy for investigating interactions between measured genes and measured environments. Archives of General Psychiatry, 62, 473–481.PubMedCrossRef
go back to reference National Research Counsel. Institute of Medicine. (2000). From neurons to neighbourhoods; The science of early childhood development. Washington DC: National Academic Press. National Research Counsel. Institute of Medicine. (2000). From neurons to neighbourhoods; The science of early childhood development. Washington DC: National Academic Press.
go back to reference Newport, D. J., Stowe Zachary, N., & Nemeroff, C. B. (2002). Parental depression: Animal models of an adverse life event. American Journal of Psychiatry, 159(8), 1265–1283.PubMedCrossRef Newport, D. J., Stowe Zachary, N., & Nemeroff, C. B. (2002). Parental depression: Animal models of an adverse life event. American Journal of Psychiatry, 159(8), 1265–1283.PubMedCrossRef
go back to reference Ormel, J. (2005). Personal communication (Symposium Gene-Environment Interaction). Groningen. Ormel, J. (2005). Personal communication (Symposium Gene-Environment Interaction). Groningen.
go back to reference Papousec, M., & Hofacker, N. von. (1998). Persistent crying in early infancy: a non-trivial condition of risk for the developing mother-infant relationship. Child Care, Health, and Development, 24(5), 395–424.CrossRef Papousec, M., & Hofacker, N. von. (1998). Persistent crying in early infancy: a non-trivial condition of risk for the developing mother-infant relationship. Child Care, Health, and Development, 24(5), 395–424.CrossRef
go back to reference Perry, B. D., Pollard, R. A., Blakley, T. L., et al. (1995). Childhood trauma, the neurobiology of adaptation, and ‘use-dependent’ development of the brain: How ‘states’ become ‘traits’. Infant Mental Health Journal, 16(4), 271–291.CrossRef Perry, B. D., Pollard, R. A., Blakley, T. L., et al. (1995). Childhood trauma, the neurobiology of adaptation, and ‘use-dependent’ development of the brain: How ‘states’ become ‘traits’. Infant Mental Health Journal, 16(4), 271–291.CrossRef
go back to reference Plomin, R., & Rutter, M. (1998). Child development, molecular genetics and what to do with genes once they are found. Child Development, 69(4), 1223–1242.PubMedCrossRef Plomin, R., & Rutter, M. (1998). Child development, molecular genetics and what to do with genes once they are found. Child Development, 69(4), 1223–1242.PubMedCrossRef
go back to reference Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427–441.CrossRef Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427–441.CrossRef
go back to reference Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 27, 169–192.PubMedCrossRef Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 27, 169–192.PubMedCrossRef
go back to reference Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996a). Premotor cortex and the recognition of moter actions. Cognitive Brain Research, 3, 131–141.PubMedCrossRef Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996a). Premotor cortex and the recognition of moter actions. Cognitive Brain Research, 3, 131–141.PubMedCrossRef
go back to reference Rizzolatti, G., Fadiga, L., Matelli, M., Bettinardi, V., Paulesu, E., Perani, D., et al. (1996b). Location of grasp representations in humans by PET: 1. Observation versus execution. Experimental Brain Research, 111, 246–252.PubMed Rizzolatti, G., Fadiga, L., Matelli, M., Bettinardi, V., Paulesu, E., Perani, D., et al. (1996b). Location of grasp representations in humans by PET: 1. Observation versus execution. Experimental Brain Research, 111, 246–252.PubMed
go back to reference Sanchez, M. M., Ladd, C. O., & Plotsky, P. M. (2001). Early adverse experience as a developmental risk factor for later psychopathology: Evidence from rodent and primate models. Developmental Psychopathology, 13(3), 419–449.CrossRef Sanchez, M. M., Ladd, C. O., & Plotsky, P. M. (2001). Early adverse experience as a developmental risk factor for later psychopathology: Evidence from rodent and primate models. Developmental Psychopathology, 13(3), 419–449.CrossRef
go back to reference Sapolsky, R. M. (2003). Stress and plasticity in the limbic system. Neurochemical Research, 28(11), 1735–1742.PubMedCrossRef Sapolsky, R. M. (2003). Stress and plasticity in the limbic system. Neurochemical Research, 28(11), 1735–1742.PubMedCrossRef
go back to reference Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Schore, A. N. (1996). The experience dependent maturation of a regulatory system in the orbital prefrontal cortex and the origin of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 8, 59–87.CrossRef Schore, A. N. (1996). The experience dependent maturation of a regulatory system in the orbital prefrontal cortex and the origin of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 8, 59–87.CrossRef
go back to reference Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1–2), 7–67.CrossRef Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1–2), 7–67.CrossRef
go back to reference Schore, A. N. (2002). Clinical implications of a psychoneurobiological model of projective identification. In S. Alhanati (Ed.), Primitive mental states. Volume II: Psychobiological and psychoanalytical perspectives on early trauma and personality development. London: Karnac. Schore, A. N. (2002). Clinical implications of a psychoneurobiological model of projective identification. In S. Alhanati (Ed.), Primitive mental states. Volume II: Psychobiological and psychoanalytical perspectives on early trauma and personality development. London: Karnac.
go back to reference Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York/London: Norton. Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York/London: Norton.
go back to reference Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books. Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.
go back to reference Target, M., & Fonagy, P. (1996). Playing with reality: II. The development of psychic reality from a theoretical perspective. The International Journal of Psycho-Analysis, 77, 459–479.PubMed Target, M., & Fonagy, P. (1996). Playing with reality: II. The development of psychic reality from a theoretical perspective. The International Journal of Psycho-Analysis, 77, 459–479.PubMed
go back to reference Trojan, S., & Pokorny, J. (1999). Theoretical aspects of neuroplasticity. Physiological Research, 48, 87–97.PubMed Trojan, S., & Pokorny, J. (1999). Theoretical aspects of neuroplasticity. Physiological Research, 48, 87–97.PubMed
go back to reference Visser, J. C. (2005). DC 0–3 diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij infants. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Visser, J. C. (2005). DC 0–3 diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij infants. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D’Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, I. R., et al. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. Nature Neuroscience, 7(8), 847–854.PubMedCrossRef Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D’Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, I. R., et al. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. Nature Neuroscience, 7(8), 847–854.PubMedCrossRef
go back to reference Zahn-Waxler, C., & Kochanska, G. (1990). The origins of guilt. In R. A. Thomson (red.), Socioemotional development. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. Zahn-Waxler, C., & Kochanska, G. (1990). The origins of guilt. In R. A. Thomson (red.), Socioemotional development. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Metagegevens
Titel
Infantonderzoek en neurowetenschappen
Auteurs
Drs. Marcel Schmeets
Mevrouw drs Ariëtte van Reekum
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_2