Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2016

30-06-2016 | Artikel

Infant Mental Health in het ziekenhuis

Psychotherapeutisch werk op afdelingen verloskunde en neonatologie

Auteurs: Fernanda Sampaio de Carvalho, Monique van Dijk

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kind begint tijdens de zwangerschap en wordt verder gevormd in contact met het kind. In dit artikel wordt beschreven wat (aanstaande) ouders bij belaste zwangerschappen en extreme vroeggeboorte van hun kind meemaken in een academisch ziekenhuis. Hun zorgen, dilemma’s en worstelingen kunnen gevolgen hebben voor hun functioneren als ouders, de relatie met hun kind en met de staf van het ziekenhuis. De ervaringen en de mogelijke gevolgen voor de ouder-kindrelatie worden vanuit een Infant Mental Health-visie beschreven en aan de hand van een kwalitatief en inventariserend dossieronderzoek nader uiteengezet. In 2013 kregen 61 ouderparen psychotherapeutische ondersteuning. Gespreksthema’s waren onder andere moeite hebben met de aanblik van het eigen kind en moeite in de communicatie met professionals. De psychologen deden interventies gericht op ondersteuning van de ziekenhuisopname, de ouder-kindrelatie en het ondersteunen van het verpleegkundig en medisch personeel. Er werden hierbij onder andere mentaliseren bevorderende technieken gebruikt. De therapeutische attitude bestond onder meer uit het creëren van een holding environment en het bieden van containment. De psychologen probeerden splijting en fragmentatie tegen te gaan, door communicatie te faciliteren tussen professionals en tussen ouders en professionals. Psychotherapeutische hulp op klinische afdelingen verloskunde en neonatologie blijkt in een behoefte te voorzien.
Literatuur
go back to reference Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: a bioecological model. Psychological Review, 101, 568–586. CrossRefPubMed Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: a bioecological model. Psychological Review, 101, 568–586. CrossRefPubMed
go back to reference Cohen, M. (2003). Sent before my time: a child psychotherapist’s view of life on a neonatal intensive care unit. Londen: Karnac Books. Cohen, M. (2003). Sent before my time: a child psychotherapist’s view of life on a neonatal intensive care unit. Londen: Karnac Books.
go back to reference Colville, G., Darkins, J., Hesketh, J., Bennett, V., Alcock, J., & Noyes, J. (2009). The impact on parents of a child’s admission to intensive care: integration of qualitative findings from a cross-sectional study. Intensive Critical Care Nursing, 25, 72–79. CrossRefPubMed Colville, G., Darkins, J., Hesketh, J., Bennett, V., Alcock, J., & Noyes, J. (2009). The impact on parents of a child’s admission to intensive care: integration of qualitative findings from a cross-sectional study. Intensive Critical Care Nursing, 25, 72–79. CrossRefPubMed
go back to reference Condon, J. T., & Corkindale, C. (1997). The correlates of antenatal attachment in pregnant women. British Journal of Medical Psychology, 70, 359–372. CrossRefPubMed Condon, J. T., & Corkindale, C. (1997). The correlates of antenatal attachment in pregnant women. British Journal of Medical Psychology, 70, 359–372. CrossRefPubMed
go back to reference Erikson, E. (1963). Developmental stages. Childhood and society (2nd. ed.). New York: Norton. Erikson, E. (1963). Developmental stages. Childhood and society (2nd. ed.). New York: Norton.
go back to reference Fraiberg, L. (1987). Selected writings of Selma Fraiberg. Ohio State: University Press. Fraiberg, L. (1987). Selected writings of Selma Fraiberg. Ohio State: University Press.
go back to reference Fraiberg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery. A psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14, 387–421. CrossRefPubMed Fraiberg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery. A psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14, 387–421. CrossRefPubMed
go back to reference Gaugler-Senden, I. P., Duivenvoorden, H. J., Filius, A., Groot, C. J. de, Steegers, E. A., & Passchier, J. (2012). Maternal psychosocial outcome after early onset preeclampsia and preterm birth. Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medecine, 25, 272–276. CrossRef Gaugler-Senden, I. P., Duivenvoorden, H. J., Filius, A., Groot, C. J. de, Steegers, E. A., & Passchier, J. (2012). Maternal psychosocial outcome after early onset preeclampsia and preterm birth. Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medecine, 25, 272–276. CrossRef
go back to reference Hall, R. A., Hoffenkamp, H. N., Tooten, A., Braeken, J., Vingerhoets, A. J., & Bakel, H. J. van (2015). Longitudinal associations between maternal disrupted representations, maternal interactive behavior and infant attachment: a comparison between full-term and preterm dyads. Child Psychiatry and Human Development, 46, 320–331. CrossRefPubMed Hall, R. A., Hoffenkamp, H. N., Tooten, A., Braeken, J., Vingerhoets, A. J., & Bakel, H. J. van (2015). Longitudinal associations between maternal disrupted representations, maternal interactive behavior and infant attachment: a comparison between full-term and preterm dyads. Child Psychiatry and Human Development, 46, 320–331. CrossRefPubMed
go back to reference Hoedjes, M. (2011). Maternal quality of life, lifestyle, and interventions after complicated pregnancies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. Hoedjes, M. (2011). Maternal quality of life, lifestyle, and interventions after complicated pregnancies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
go back to reference Hoffenkamp, H. N., Braeken, J., Hall, R. A., Tooten, A., Vingerhoets, A. J., & Bakel, H. J. van (2015). Parenting in complex conditions: does preterm birth provide a context for the development of less optimal parental behavior? Journal of Pediatric Psychology, 40, 559–571. CrossRefPubMed Hoffenkamp, H. N., Braeken, J., Hall, R. A., Tooten, A., Vingerhoets, A. J., & Bakel, H. J. van (2015). Parenting in complex conditions: does preterm birth provide a context for the development of less optimal parental behavior? Journal of Pediatric Psychology, 40, 559–571. CrossRefPubMed
go back to reference Jarjour, I. T. (2015). Neurodevelopmental outcome after extreme prematurity: a review of the literature. Pediatric Neurology, 52, 143–152. CrossRefPubMed Jarjour, I. T. (2015). Neurodevelopmental outcome after extreme prematurity: a review of the literature. Pediatric Neurology, 52, 143–152. CrossRefPubMed
go back to reference Kaplan, D. M., & Mason, E. A. (1960). Maternal reactions to premature birth viewed as an acute emotional disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 30, 539–552. CrossRefPubMed Kaplan, D. M., & Mason, E. A. (1960). Maternal reactions to premature birth viewed as an acute emotional disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 30, 539–552. CrossRefPubMed
go back to reference Korja, R., Savonlahti, E., Haataja, L., Lapinleimu, H., Manninen, H., Piha, J., & Pipari Study Group (2009). Attachment representations in mothers of preterm infants. Infant Behavioral Development, 32, 305–311. CrossRef Korja, R., Savonlahti, E., Haataja, L., Lapinleimu, H., Manninen, H., Piha, J., & Pipari Study Group (2009). Attachment representations in mothers of preterm infants. Infant Behavioral Development, 32, 305–311. CrossRef
go back to reference Korja, R., Latva, R., & Lehtonen, L. (2012). The effects of preterm birth on mother-infant interaction and attachment during the infant’s first two years. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 91, 164–173. CrossRefPubMed Korja, R., Latva, R., & Lehtonen, L. (2012). The effects of preterm birth on mother-infant interaction and attachment during the infant’s first two years. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 91, 164–173. CrossRefPubMed
go back to reference Latva, R., Korja, R., Salmelin, R. K., Lehtonen, L., & Tamminen, T. (2008). How is maternal recollection of the birth experience related to the behavioral and emotional outcome of preterm infants? Early Human Development, 84, 587–594. CrossRefPubMed Latva, R., Korja, R., Salmelin, R. K., Lehtonen, L., & Tamminen, T. (2008). How is maternal recollection of the birth experience related to the behavioral and emotional outcome of preterm infants? Early Human Development, 84, 587–594. CrossRefPubMed
go back to reference Lieberman, A. F., & Van Horn, P. (2009). Giving voice to the unsayable: repairing the effects of trauma in infancy and early childhood. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18, 707–720. CrossRefPubMed Lieberman, A. F., & Van Horn, P. (2009). Giving voice to the unsayable: repairing the effects of trauma in infancy and early childhood. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18, 707–720. CrossRefPubMed
go back to reference Ogden, P. M. K. (2000). Sensorimotor psychotherapy: one method for processing traumatic memory. Traumatology, 6, 149–173. CrossRef Ogden, P. M. K. (2000). Sensorimotor psychotherapy: one method for processing traumatic memory. Traumatology, 6, 149–173. CrossRef
go back to reference Olde, E., Hart, O. van der, Kleber, R., & Son, M. van (2006). Posttraumatic stress following childbirth: a review. Clinical Psychology Review, 26, 1–16. CrossRefPubMed Olde, E., Hart, O. van der, Kleber, R., & Son, M. van (2006). Posttraumatic stress following childbirth: a review. Clinical Psychology Review, 26, 1–16. CrossRefPubMed
go back to reference Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek infant mental health. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek infant mental health. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Shah, P. E., Clements, M., & Poehlmann, J. (2011). Maternal resolution of grief after preterm birth: implications for infant attachment security. Pediatrics, 127, 284–292. CrossRefPubMedPubMedCentral Shah, P. E., Clements, M., & Poehlmann, J. (2011). Maternal resolution of grief after preterm birth: implications for infant attachment security. Pediatrics, 127, 284–292. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Siegel, D. (1999). The developing mind: toward a neurobiology of interpersonal experience. New York: Guilford Press. Siegel, D. (1999). The developing mind: toward a neurobiology of interpersonal experience. New York: Guilford Press.
go back to reference Stern, D. N. (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent-infant psychotherapy. New York: Basic Books. Stern, D. N. (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent-infant psychotherapy. New York: Basic Books.
go back to reference Tooten, A., Hoffenkamp, H. N., Hall, R. A. S., Winkel, F. W., Eliens, M., Vingerhoets, A. J. J. M., & Bakel, H. J. A. van (2012). The effectiveness of video interaction guidance in parents of premature infants: a multicenter randomised controlled trial. BMC Pediatrics, 12, 76. CrossRefPubMedPubMedCentral Tooten, A., Hoffenkamp, H. N., Hall, R. A. S., Winkel, F. W., Eliens, M., Vingerhoets, A. J. J. M., & Bakel, H. J. A. van (2012). The effectiveness of video interaction guidance in parents of premature infants: a multicenter randomised controlled trial. BMC Pediatrics, 12, 76. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Vliegen, N., & Leroy, C. (2001). Het moederland. De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie. Leuven/Leusden: Acco. Vliegen, N., & Leroy, C. (2001). Het moederland. De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie. Leuven/Leusden: Acco.
go back to reference Vliegen, N., Casalin, S., & Luyten, P. (2011). Een moeilijke start voor moeder en kind. In M. Rexwinkel, M. Schmeets, C. Pannevis, & B. Derkx (red.), Handboek infant mental health (pag. 155–168). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Vliegen, N., Casalin, S., & Luyten, P. (2011). Een moeilijke start voor moeder en kind. In M. Rexwinkel, M. Schmeets, C. Pannevis, & B. Derkx (red.), Handboek infant mental health (pag. 155–168). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Warren, S. L., Huston, L., Egeland, B., & Sroufe, L. A. (1997). Child and adolescent anxiety disorders and early attachment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 637–644. CrossRefPubMed Warren, S. L., Huston, L., Egeland, B., & Sroufe, L. A. (1997). Child and adolescent anxiety disorders and early attachment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 637–644. CrossRefPubMed
go back to reference Winnicott, D. W. W. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. Studies in the theory of emotional development. Londen: Karnac Books. Winnicott, D. W. W. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. Studies in the theory of emotional development. Londen: Karnac Books.
go back to reference Winnicott, D. W. W. (1971). Playing and reality. New York: Basic Books. Winnicott, D. W. W. (1971). Playing and reality. New York: Basic Books.
go back to reference Zeanah, C. H. Jr., & Smyke, A. T. (2009). Attachment disorders. In C. H. Zeanah Jr. (red.), Handbook of infant mental health (pag. 421–434). New York: Guilford Press. Zeanah, C. H. Jr., & Smyke, A. T. (2009). Attachment disorders. In C. H. Zeanah Jr. (red.), Handbook of infant mental health (pag. 421–434). New York: Guilford Press.
go back to reference Zeanah, P. D., Bailey, L. O., & Berry, S. (2009). Infant mental health and the ‘real world’ – opportunities for interface and impact. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18, 773–787. CrossRefPubMed Zeanah, P. D., Bailey, L. O., & Berry, S. (2009). Infant mental health and the ‘real world’ – opportunities for interface and impact. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18, 773–787. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Infant Mental Health in het ziekenhuis
Psychotherapeutisch werk op afdelingen verloskunde en neonatologie
Auteurs
Fernanda Sampaio de Carvalho
Monique van Dijk
Publicatiedatum
30-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-016-0135-y

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2016 Naar de uitgave

EditorialNotes

Inleiding