Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2001 | Artikelen

Indicatoren van ontwikkeling bij adolescenten

Ontwikkeling van persoonlijkheid, relationele ondersteuning, groepsfunctioneren, probleemgedrag, en welbevinden

Auteurs: Ron. H. J. Scholte, Cornelis F. M. van Lieshout, Ciska Meertens

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De ontwikkeling van persoonlijkheid, ervaren relationele ondersteuning, groepsfunctioneren, probleemgedrag, en welbevinden werden bestudeerd bij 1430 meisjes en 1931 jongens, variërend in leeftijd van twaalf tot achttien jaar. De onderzochte ontwikkelingsindicatoren leeftijd, leerjaar, onderwijsniveau, puberteitsontwikkeling, en beleving van de puberteitsontwikkeling verwezen naar respectievelijk de chronologische, sociale, cognitieve, biologische, en emotionele ontwikkeling. Alcohol- en sigaretten-, en in mindere mate druggebruik werden grotendeels voorspeld door de indicatoren, terwijl de verschillen in ontwikkeling in het functioneren op andere gebieden in geringe mate voorspeld werden. Implicaties van de resultaten worden besproken.
Literatuur
go back to reference Andersson, T., & Magnusson, D. (1990). Biological maturation in adolescence and the development of drinking habits and alcohol abuse among young males: A prospective longitudinal study.Journal of Youth and Adolescence, 19, 33-42.CrossRef Andersson, T., & Magnusson, D. (1990). Biological maturation in adolescence and the development of drinking habits and alcohol abuse among young males: A prospective longitudinal study.Journal of Youth and Adolescence, 19, 33-42.CrossRef
go back to reference Caspi, A., Lynam, D., Moffitt, T. E., & Silva, P. A. (1993). Unravelling girls’ delinquency: Biological, dispositional,and contextual contributions to adolescent misbehavior. Developmental Psychology, 29, 19-30.CrossRef Caspi, A., Lynam, D., Moffitt, T. E., & Silva, P. A. (1993). Unravelling girls’ delinquency: Biological, dispositional,and contextual contributions to adolescent misbehavior. Developmental Psychology, 29, 19-30.CrossRef
go back to reference Furman, W., & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, 63, 103-115.CrossRefPubMed Furman, W., & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, 63, 103-115.CrossRefPubMed
go back to reference Galambos, N. L., Kolaric, G. C., Sears, H. A., & Maggs, J. L. (1999). Adolescents’ subjective age: An indicator of perceived maturity.Journal of Research on Adolescence, 9, 309-337.CrossRef Galambos, N. L., Kolaric, G. C., Sears, H. A., & Maggs, J. L. (1999). Adolescents’ subjective age: An indicator of perceived maturity.Journal of Research on Adolescence, 9, 309-337.CrossRef
go back to reference Goldberg, L. R. (1990). An alternative ‘description of personality’: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.CrossRefPubMed Goldberg, L. R. (1990). An alternative ‘description of personality’: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.CrossRefPubMed
go back to reference Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeudgdelinquentie en hun relevantie voor interventies: Nooit te vroeg en nooit te laat. Inaugurale rede, VU Amsterdam. Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeudgdelinquentie en hun relevantie voor interventies: Nooit te vroeg en nooit te laat. Inaugurale rede, VU Amsterdam.
go back to reference Loeber, R., Wung, P., Keenan, K., Giroux, B., Stouthamer-Loeber, M., Van Kammen, W. B., & Maugham, B. (1993). Developmental pathways in disruptive child behavior. Development and Psychopathology, 5, 103-133.CrossRef Loeber, R., Wung, P., Keenan, K., Giroux, B., Stouthamer-Loeber, M., Van Kammen, W. B., & Maugham, B. (1993). Developmental pathways in disruptive child behavior. Development and Psychopathology, 5, 103-133.CrossRef
go back to reference Magnusson, D., Stattin, H., & Allen, V. (1985). Biological maturation and social development: A longitudinal study of some adjustment processes form middle adolescence to adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 14, 267-283.CrossRef Magnusson, D., Stattin, H., & Allen, V. (1985). Biological maturation and social development: A longitudinal study of some adjustment processes form middle adolescence to adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 14, 267-283.CrossRef
go back to reference Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.CrossRefPubMed Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.CrossRefPubMed
go back to reference Neugarten, B. L., & Datan, N. (1973). Sociological perspectives on the life cycle. In P. Baltes, & K. W. Schaie (Eds.), Life-span developmental psychology: Personality and socialization(pp. 53-69). New York: Academic. Neugarten, B. L., & Datan, N. (1973). Sociological perspectives on the life cycle. In P. Baltes, & K. W. Schaie (Eds.), Life-span developmental psychology: Personality and socialization(pp. 53-69). New York: Academic.
go back to reference Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1988). Consequences of adolescent drug use: Impact on the lives of young adults. Newbury park, CA: Sage Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1988). Consequences of adolescent drug use: Impact on the lives of young adults. Newbury park, CA: Sage
go back to reference Olweus, D. (1991). Bullying in schools. What we know and what we can do. Oxford UK: Blackwell. Olweus, D. (1991). Bullying in schools. What we know and what we can do. Oxford UK: Blackwell.
go back to reference Petersen, A. C. (1985). Pubertal development as a cause of disturbance: Myths, realities, and unaswered questions. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 111, 205-232.PubMed Petersen, A. C. (1985). Pubertal development as a cause of disturbance: Myths, realities, and unaswered questions. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 111, 205-232.PubMed
go back to reference Petersen, A. C., Crockett, L., Richards, M. H., & Boxer, A. M. (1988). A self-report measure of pubertal status: Reliability, validity, and initial norms. Journal of Youth and Adolescence, 17, 117-133.CrossRef Petersen, A. C., Crockett, L., Richards, M. H., & Boxer, A. M. (1988). A self-report measure of pubertal status: Reliability, validity, and initial norms. Journal of Youth and Adolescence, 17, 117-133.CrossRef
go back to reference Richards, M. H., Boxer, A.M., Petersen, A. C., & Albrecht, R. (1990). Relation of weight to body image in pubertal girls and boys from two communities. Developmental Psychology, 26, 313-321.CrossRef Richards, M. H., Boxer, A.M., Petersen, A. C., & Albrecht, R. (1990). Relation of weight to body image in pubertal girls and boys from two communities. Developmental Psychology, 26, 313-321.CrossRef
go back to reference Rutter, M. (1989). Age as an ambiguous variable in developmental research: Some epidemiological considerations from developmental psychopathology. International Journal of Behavioral Development, 12, 1-34.CrossRef Rutter, M. (1989). Age as an ambiguous variable in developmental research: Some epidemiological considerations from developmental psychopathology. International Journal of Behavioral Development, 12, 1-34.CrossRef
go back to reference Scholte, R. H. J., Van Aken, M. A. G., & Van Lieshout, C. F. M. (1997). Adolescent personality factors in self-ratings and peer nominations and their prediction of peer acceptance and peer rejection. Journal of Personality Assessment, 69, 534-554.CrossRefPubMed Scholte, R. H. J., Van Aken, M. A. G., & Van Lieshout, C. F. M. (1997). Adolescent personality factors in self-ratings and peer nominations and their prediction of peer acceptance and peer rejection. Journal of Personality Assessment, 69, 534-554.CrossRefPubMed
go back to reference Scholte, R. H. J., Van Lieshout, C. F. M., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Perceived relational support in adolescence: Dimensions, configurations, and adolescent adjustment. Journal of Research on Adolescence. Scholte, R. H. J., Van Lieshout, C. F. M., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Perceived relational support in adolescence: Dimensions, configurations, and adolescent adjustment. Journal of Research on Adolescence.
go back to reference Simmons, R. G., & Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence: The impact of pubertal change and school context. New York: Aldine. Simmons, R. G., & Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence: The impact of pubertal change and school context. New York: Aldine.
go back to reference Stattin, H., & Magnusson, D. (1990). Pubertal maturation in female development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Stattin, H., & Magnusson, D. (1990). Pubertal maturation in female development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
go back to reference Steinberg, L. (1993). Adolescence. New York: McGraw-Hill, Inc. Steinberg, L. (1993). Adolescence. New York: McGraw-Hill, Inc.
go back to reference Thissen-Pennings, M. C. E., & Ten Brink, P. W. M. (1994).SOCSTAT user manual (Intern report). Nijmegen: K.U.N., Groep Rekentechnische Dienstverlening. Thissen-Pennings, M. C. E., & Ten Brink, P. W. M. (1994).SOCSTAT user manual (Intern report). Nijmegen: K.U.N., Groep Rekentechnische Dienstverlening.
Metagegevens
Titel
Indicatoren van ontwikkeling bij adolescenten
Ontwikkeling van persoonlijkheid, relationele ondersteuning, groepsfunctioneren, probleemgedrag, en welbevinden
Auteurs
Ron. H. J. Scholte
Cornelis F. M. van Lieshout
Ciska Meertens
Publicatiedatum
01-03-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060786

Andere artikelen Uitgave 1/2001

Kind en adolescent 1/2001 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Wie u bent