Implementatie adolescenten contactmoment in de Amsterdamse JGZ | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2014

01-04-2014

Implementatie adolescenten contactmoment in de Amsterdamse JGZ

Auteurs: A. Wisse, C.L. van Vuuren, M.F. van der Wal

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De GGD Amsterdam is in het schooljaar 2012-2013 gestart met een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) in de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Doel van het PGO is de signalering van jongeren met (risico op) gezondheidsproblemen en het tijdig bieden van passende hulp. Het PGO voor vierdeklassers is zo veel mogelijk afgestemd op de leefwereld van adolescenten. Zo wordt gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst (Elektronische Monitoring en Voorlichting, E-MOVO), een introductiefilmpje en een chatmogelijkheid.
Het nieuwe PGO is gestart nadat de gekozen werkwijze is onderzocht in een pilotonderzoek. Hierbij werd het PGO doorlopen, de mening van de leerlingen, artsen en verpleegkundigen gevraagd en knelpunten geïnventariseerd. In dit artikel wordt dit pilotonderzoek beschreven. Het pilotonderzoek is uitgevoerd onder 267 vierdeklassers op vijf scholen voor het voortgezet onderwijs (VO). Veel leerlingen bleken een (verhoogd risico op) gezondheidsproblemen te hebben: 158 leerlingen (59,2%) zijn opgeroepen voor een face-to-face- of chatconsult van wie 132 leerlingen (49,4%) zich daadwerkelijk meldden voor het consult. Uiteindelijk zijn 34 leerlingen (12,7%) doorverwezen. De leerlingen waren positief over het nieuwe PGO en de gekozen werkwijze. De uitvoering verliep grotendeels volgens plan, al waren er ook knelpunten: niet alle leerlingen werden gemeten en gewogen, leerlingen werden te snel opgeroepen voor een consult naar aanleiding van hun alcoholgebruik en niet alle leerlingen meldden zich bij het afgesproken chatconsult.
Literatuur
1.
go back to reference Dunnink G. Advies Extra contactmoment in de leeftijdsperiode 12-19 jaar. Bilthoven: RIVM, Centrum Jeugdgezondheid; 2009. Dunnink G. Advies Extra contactmoment in de leeftijdsperiode 12-19 jaar. Bilthoven: RIVM, Centrum Jeugdgezondheid; 2009.
2.
go back to reference Vuuren CL van, Dieren L van, Wal MF van der. Risicotaxatie en E-MOVO binnen Amsterdamse JGZ. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2012;1:12–8. Vuuren CL van, Dieren L van, Wal MF van der. Risicotaxatie en E-MOVO binnen Amsterdamse JGZ. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2012;1:12–8.
3.
go back to reference Fukkink RG, Hermanns JMA. Ervaringen van kinderen met de Kindertelefoon – een vergelijking tussen de ondersteuning via de chat en de telefoon. Utrecht: Landelijk Bureau Kindertelefoon; 2007. Fukkink RG, Hermanns JMA. Ervaringen van kinderen met de Kindertelefoon – een vergelijking tussen de ondersteuning via de chat en de telefoon. Utrecht: Landelijk Bureau Kindertelefoon; 2007.
4.
go back to reference Wisse A. Risicogroepen in vierde klas van het voortgezet onderwijs in beeld bij de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2012. Wisse A. Risicogroepen in vierde klas van het voortgezet onderwijs in beeld bij de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2012.
5.
go back to reference Klooster E, Hendrix L, Kulkens M. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2012. Klooster E, Hendrix L, Kulkens M. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2012.
6.
go back to reference Heerwaarden Y van, Winnubst P. Het vertrouwen krijgen van jongeren. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2012. Heerwaarden Y van, Winnubst P. Het vertrouwen krijgen van jongeren. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2012.
Metagegevens
Titel
Implementatie adolescenten contactmoment in de Amsterdamse JGZ
Auteurs
A. Wisse
C.L. van Vuuren
M.F. van der Wal
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-014-0010-6

Andere artikelen Uitgave 2/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

Boekbespreking