Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011

01-12-2011 | ONDERZOEK

Impact en omvang van afwijkende werktijden in Nederland

Auteurs: Drs. M.H.J. van Zwieten, Dr. D.J. Klein Hesselink, Dr. I.L.D. Houtman

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 10/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

SAMENVATTING

Veel werknemers in Nederland werken op afwijkende tijden, dat wil zeggen op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag, waarbij overdag ongeveer acht uur wordt gewerkt. In dit artikel wordt aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) beschreven in hoeverre afwijkende werktijden zich in Nederland recentelijk hebben ontwikkeld en in hoeverre ze anno 2010 voorkomen. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen afwijkende werktijden in Nederland en Europa (EWCS).
Gegevens van de NEA 2010 wijzen uit dat ruim een kwart van de Nederlandse werknemers structureel overwerkt, terwijl nagenoeg een kwart regelmatig ‘s avonds of ‘s nachts werkt. Verder geeft 16% aan in ploegendienst te werken. Het percentage Nederlandse werknemers dat op afwijkende werktijden werkt, is in de afgelopen jaren redelijk stabiel. Wel verschilt Nederland enigszins van gemiddeld Europa, vooral omdat vrouwen vaker parttime werken.
Literatuur
1.
go back to reference Zwieten M van, Houtman I, Klein Hesselink J. Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011, 19: 436–445.CrossRef Zwieten M van, Houtman I, Klein Hesselink J. Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011, 19: 436–445.CrossRef
2.
go back to reference Koppes LLJ, Vroome EMM de, Mol MEM, et al. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO, 2011 (te downloaden van:www.tno.nl/nea). Koppes LLJ, Vroome EMM de, Mol MEM, et al. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO, 2011 (te downloaden van:www.​tno.​nl/​nea).
3.
go back to reference Parent-Thirion A, Fernández Macías E, Hurley J, Vermeylen G. Fourth European Working Conditions Survey. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007. Parent-Thirion A, Fernández Macías E, Hurley J, Vermeylen G. Fourth European Working Conditions Survey. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007.
4.
go back to reference Hooftman W, Koppes L, Vroome E de, et al. NEA 2010: Vinger aan de pols van werkend Nederland. Hoofddorp: TNO, 2010 (te downloaden van:www.tno.nl/nea). Hooftman W, Koppes L, Vroome E de, et al. NEA 2010: Vinger aan de pols van werkend Nederland. Hoofddorp: TNO, 2010 (te downloaden van:www.​tno.​nl/​nea).
Metagegevens
Titel
Impact en omvang van afwijkende werktijden in Nederland
Auteurs
Drs. M.H.J. van Zwieten
Dr. D.J. Klein Hesselink
Dr. I.L.D. Houtman
Publicatiedatum
01-12-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 10/2011
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-011-0235-0

Andere artikelen Uitgave 10/2011

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011 Naar de uitgave