Skip to main content
Top

2012 | Boek

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries

Auteurs: Annette van Schagen, Jaap Lancee, Victor Spoormaker

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

In dit protocol worden nachtmerries niet alleen als symptoom gezien, maar ook als apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op een nieuwe cognitieve behandelingsmethode, de 'imaginatie- en rescriptingtherapie' (IRT).

Er is onderzoek naar het effect van IRT gedaan. De resultaten zijn veel belovend. De meeste mensen met hardnekkige nachtmerries hebben baat bij deze methode. De behandeling van nachtmerries met dit protocol kan net als bij andere klachtgerichte behandelingen plaatsvinden naast de contacten die de cliënt mogelijk nog heeft met een andere behandelaar.

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries is onderdeel van de reeks 'Protocollen voor de GGZ'. Elk deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de behandeling van een specifieke psychische aandoening weer. De theorie is beknopt en berust op wetenschappelijke evidentie. 'Protocollen voor de GGZ' is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Het therapeutenboek Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries is gericht op de behandeling van terugkerende nachtmerries die de slaap en het dagelijks functioneren overdag sterk negatief beïnvloeden. Dit boek is bedoeld voor therapeuten die getraind zijn in de cognitieve gedragstherapie (GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, cognitief gedragstherapeuten (VGCT), psychotherapeuten, klinisch psychologen). De behandeling van nachtmerries met dit protocol kan net als bij andere klachtgerichte behandelingen plaatsvinden naast de contacten die de cliënt mogelijk nog heeft met een andere behandelaar.
Annette van Schagen, Jaap Lancee, Victor Spoormaker
2 Sessies
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de opeenvolgende sessies uit het behandelprotocol beschreven.
Annette van Schagen, Jaap Lancee, Victor Spoormaker
3 Succesfactoren en knelpunten
Samenvatting
De ervaringen met het werken met IRT zijn verschillend. Bij sommige cliënten werkt de therapie erg snel: soms zijn drie sessies al genoeg. Bij anderen duurt het langer voor de behandeling aanslaat. Niet altijd is de duur of ernst van de klacht hiervoor een goede graadmeter.
Annette van Schagen, Jaap Lancee, Victor Spoormaker
Nawerk
Meer informatie
Titel
Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries
Auteurs
Annette van Schagen
Jaap Lancee
Victor Spoormaker
Copyright
2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9157-8
Print ISBN
978-90-313-9156-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9157-8