Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nursing 3/2016

01-03-2016 | Opvang na traumatische ervaring

‘Ik vond dat ik ertegen moest kunnen’

Auteur: Rhijja Jansen

Gepubliceerd in: Nursing | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Als verpleegkundige maak je wel eens iets traumatisch mee op het werk. Toch ligt hier een groot taboe op. ‘Ik vond dat ik daar tegen moest kunnen. Mijn collega’s kunnen dat toch ook?’
Voetnoten
1
Nursing.nl > Blog Sandra: ‘Wat is jouw trauma?’ > 25 september 2015.
 
2
Buijssen H, De klap te boven, Zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen, Handreiking voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, 2016.
 
3
De naam van Marjolein is gefingeerd.
 
4
EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing – een van de meest gebruikte behandelmethodes van PTSS. Betrokkene wordt tijdens de behandeling gevraagd om te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Aangekomen bij het meest pijnlijke moment, vraagt de therapeut de patiènt de wijsvinger te volgen die hij voor de ogen van de patiënt heen en weer beweegt. De ogen gaan daardoor snel heen en weer (rapid eye movement). Door de drukke oogbewegingen in het werkgeheugen is er minder ruimte voor de nare herinnering, die daardoor als minder emotioneel en heftig wordt weggeschreven.
 
5
Rapport: Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn, Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra, Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, november 2015.
 
6
Erik de Soir is ook schrijver van het boek Redders in nood. Opvang van mensen in crisis (LannooCampus, 2013)
 
Metagegevens
Titel
‘Ik vond dat ik ertegen moest kunnen’
Auteur
Rhijja Jansen
Publicatiedatum
01-03-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nursing / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 1381-5911
Elektronisch ISSN: 2468-1431
DOI
https://doi.org/10.1007/s41193-016-0048-8

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Nursing 3/2016 Naar de uitgave

Inbrengen maagsonde

Maagsonde in situ

Dubbele medicatiecontrole

Een collega in je zak