Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2015

01-11-2015

Ik kies voor zelfcontrole: CGT op school bij gedragsproblemen

Een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutische interventie in het basisonderwijs voor kinderen met opstandig en antisociaal gedrag

Auteurs: Dr. Juliëtte M. Liber, Dr. Gerly M. de Boo, Prof. dr. Hilde M. Huizenga, Prof. dr. Pier J.M. Prins

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit onderzoek werd een cognitief-gedragstherapeutische interventie in het basisonderwijs vergeleken met een wachtlijstconditie. Ook werd onderzocht of actieve participatie van leerkrachten dan wel psycho-educatie aan de leerkracht tot gunstiger behandeleffecten leidden. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 173 kinderen van 8 tot en met 12 jaar, grotendeels afkomstig uit gezinnen met een laag tot gemiddelde SES (79 %) en met diverse etnische achtergronden (63 % van niet-Westerse origine). Trainers (n = 13) en co-trainers (n = 22) verzorgden de interventie in duo’s. De gegevens werden met behulp van Multilevel Analyse geanalyseerd en Cohen’s d werd berekend. Ouders en leerkrachten rapporteerden een significante afname van opstandig en antisociaal gedrag (Cohen’s d = 0,31). De verbeteringen bleken stabiel of namen toe bij follow-up (Cohen’s d  =  0,39). Er werden geen effecten van de leerkrachtcondities gevonden direct na de behandeling, maar bij follow-up bleken leerkrachten uit de educatieve conditie minder probleemgedrag te rapporteren. Conclusie is dat behandeling van opstandig en antisociaal gedrag binnen de schoolcontext effectief kan zijn.
Literatuur
go back to reference Arsenio, W. F. (2010). Social information processing, emotions, and aggression: Conceptual and methodological contributions of the special section articles. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 627–632. CrossRefPubMed Arsenio, W. F. (2010). Social information processing, emotions, and aggression: Conceptual and methodological contributions of the special section articles. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 627–632. CrossRefPubMed
go back to reference August, G. J., Egan, E. A., Realmuto, G. M., & Hektner, J. M. (2003). Parceling component effects of a multifaceted prevention program for disruptive elementary school children. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 515–527. CrossRefPubMed August, G. J., Egan, E. A., Realmuto, G. M., & Hektner, J. M. (2003). Parceling component effects of a multifaceted prevention program for disruptive elementary school children. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 515–527. CrossRefPubMed
go back to reference Barmby, P. (2006). Improving teacher recruitment and retention: The importance of workload and pupil behaviour. Educational Research, 48, 247–265. CrossRef Barmby, P. (2006). Improving teacher recruitment and retention: The importance of workload and pupil behaviour. Educational Research, 48, 247–265. CrossRef
go back to reference Broidy, L. M., Tremblay, R. E., Brame, B., Fergusson, D., Horwood, J. L., Laird, R., … Vitaro, F. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquencies: A six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222–245. PubMedCentralCrossRefPubMed Broidy, L. M., Tremblay, R. E., Brame, B., Fergusson, D., Horwood, J. L., Laird, R., … Vitaro, F. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquencies: A six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222–245. PubMedCentralCrossRefPubMed
go back to reference Centraal Bureau voor Statistiek Nederland. (2001). Standaard beroepenclassificatie 1999. Voorburg: Statistics Netherlands. Centraal Bureau voor Statistiek Nederland. (2001). Standaard beroepenclassificatie 1999. Voorburg: Statistics Netherlands.
go back to reference Costin, J., & Chambers, S. M. (2007). Parent management training as a treatment for children with oppositional defiant disorder referred to a mental health clinic. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12, 511–524. CrossRefPubMed Costin, J., & Chambers, S. M. (2007). Parent management training as a treatment for children with oppositional defiant disorder referred to a mental health clinic. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12, 511–524. CrossRefPubMed
go back to reference Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74–101. CrossRef Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74–101. CrossRef
go back to reference De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014a). Ik kies voor zelfcontrole; Actieboek voor kinderen. SWP Uitgeverij, Amsterdam De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014a). Ik kies voor zelfcontrole; Actieboek voor kinderen. SWP Uitgeverij, Amsterdam
go back to reference De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014b). Ik kies voor zelfcontrole; Trainershandleiding. SWP Uitgeverij, Amsterdam De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014b). Ik kies voor zelfcontrole; Trainershandleiding. SWP Uitgeverij, Amsterdam
go back to reference De Los Reyes, A. (2011). More than measurement error: Discovering meaning behind informant discrepancies in clinical assessments of children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40, 1–9. CrossRefPubMed De Los Reyes, A. (2011). More than measurement error: Discovering meaning behind informant discrepancies in clinical assessments of children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40, 1–9. CrossRefPubMed
go back to reference De Los Reyes, A., Henry, D. B., Tolan, P. H., & Wakschlag, L. S. (2009). Linking informant discrepancies to observed variations in young children's disruptive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 637–652. PubMedCentralCrossRefPubMed De Los Reyes, A., Henry, D. B., Tolan, P. H., & Wakschlag, L. S. (2009). Linking informant discrepancies to observed variations in young children's disruptive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 637–652. PubMedCentralCrossRefPubMed
go back to reference Deković, M., Slagt, M. I., Asscher, J. J., Boendermaker, L., Eichelsheim, V. I., & Prinzie, P. (2011). Effects of early prevention programs on adult criminal offending: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31, 532–544. CrossRefPubMed Deković, M., Slagt, M. I., Asscher, J. J., Boendermaker, L., Eichelsheim, V. I., & Prinzie, P. (2011). Effects of early prevention programs on adult criminal offending: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31, 532–544. CrossRefPubMed
go back to reference Dymnicki, A. B., Weissberg, R. P., & Henry, D. B. (2011). Understanding how programs work to prevent overt aggressive behaviors: A meta-analysis of mediators of elementary school-based programs. Journal of School Violence, 10, 315–337. CrossRef Dymnicki, A. B., Weissberg, R. P., & Henry, D. B. (2011). Understanding how programs work to prevent overt aggressive behaviors: A meta-analysis of mediators of elementary school-based programs. Journal of School Violence, 10, 315–337. CrossRef
go back to reference Gansle, K. A. (2005). The effectiveness of school-based anger interventions and programs: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 43, 321–341. CrossRef Gansle, K. A. (2005). The effectiveness of school-based anger interventions and programs: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 43, 321–341. CrossRef
go back to reference Kamins, M. L., & Dweck, C. S. (1999). Person versus process praise and criticism: Implications for contingent self-worth and coping. Developmental Psychology, 35, 835–847. CrossRefPubMed Kamins, M. L., & Dweck, C. S. (1999). Person versus process praise and criticism: Implications for contingent self-worth and coping. Developmental Psychology, 35, 835–847. CrossRefPubMed
go back to reference Kazdin, A. E., & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children, parents, and families resulting from treatment of children with conduct problems. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 414–420. CrossRef Kazdin, A. E., & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children, parents, and families resulting from treatment of children with conduct problems. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 414–420. CrossRef
go back to reference Kazdin, A. E., Holland, L., & Crowley, M. (1997). Family experience of barriers to treatment and premature termination from child therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 453–463. CrossRefPubMed Kazdin, A. E., Holland, L., & Crowley, M. (1997). Family experience of barriers to treatment and premature termination from child therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 453–463. CrossRefPubMed
go back to reference Liber, J.M, Boo, G.M. de, Huizenga, H. M., & Prins, P.J.M. (2013) School-based intervention for childhood disruptive behavior in disadvantaged settings: A randomized controlled trial with and without active teacher support. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81(6), 975–987. Liber, J.M, Boo, G.M. de, Huizenga, H. M., & Prins, P.J.M. (2013) School-based intervention for childhood disruptive behavior in disadvantaged settings: A randomized controlled trial with and without active teacher support. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81(6), 975–987.
go back to reference Mikami, A. Y., Boucher, M. A., & Humphreys, K. (2005). Prevention of peer rejection through a classroom-level intervention in middle school. Journal of Primary Prevention, 26, 5–23. CrossRefPubMed Mikami, A. Y., Boucher, M. A., & Humphreys, K. (2005). Prevention of peer rejection through a classroom-level intervention in middle school. Journal of Primary Prevention, 26, 5–23. CrossRefPubMed
go back to reference Mytton, J., DiGuiseppi, C., Gough, D., Taylor, R., & Logan, S. (2006). School-based secondary prevention programmes for preventing violence. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, CD004606. Mytton, J., DiGuiseppi, C., Gough, D., Taylor, R., & Logan, S. (2006). School-based secondary prevention programmes for preventing violence. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, CD004606.
go back to reference Oosterlaan, J., Baeyens, D., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H., & Sergeant, J. A. (2008). VvGK 6–16 vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen 6–16 jaar. handleiding. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. Oosterlaan, J., Baeyens, D., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H., & Sergeant, J. A. (2008). VvGK 6–16 vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen 6–16 jaar. handleiding. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
go back to reference Orobio de Castro, B. (2014). Agressieve en Regelovertredende Gedragsproblemen. In P. J. M. Prins & C. Braet (Eds.), Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie (pp. 297–324). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Orobio de Castro, B. (2014). Agressieve en Regelovertredende Gedragsproblemen. In P. J. M. Prins & C. Braet (Eds.), Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie (pp. 297–324). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Reyno, S. M., & McGrath, P.J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problem – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 99–111. CrossRefPubMed Reyno, S. M., & McGrath, P.J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problem – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 99–111. CrossRefPubMed
go back to reference Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., & Gorman, B. S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 247–269. CrossRef Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., & Gorman, B. S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 247–269. CrossRef
go back to reference Van Leeuwen, E., & Bijl, B. (2003). The validity of the SPRINT instruments. Duivendrecht: PI Research. Van Leeuwen, E., & Bijl, B. (2003). The validity of the SPRINT instruments. Duivendrecht: PI Research.
go back to reference Van Manen, T. G. (2001). Zelfcontrole. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Van Manen, T. G. (2001). Zelfcontrole. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van Manen, T. G., Prins, P. J. M., & Emmelkamp, P. M. (2004). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43, 1478–1487. CrossRef Van Manen, T. G., Prins, P. J. M., & Emmelkamp, P. M. (2004). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43, 1478–1487. CrossRef
go back to reference Van Widenfelt, B. M., Goedhart, A. W., Treffers, P. D., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the strengths and difficulties questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289. CrossRef Van Widenfelt, B. M., Goedhart, A. W., Treffers, P. D., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the strengths and difficulties questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289. CrossRef
go back to reference Vansteenkiste, M., Verstuyf, J., Soenens, B., & Neyrinck, B. De complexiteit van beloningen verder belicht vanuit de Zelf-Determinatietheorie: Worden ze als controlerend of informerend ervaren? Psychopraktijk, 2, 22–26. Vansteenkiste, M., Verstuyf, J., Soenens, B., & Neyrinck, B. De complexiteit van beloningen verder belicht vanuit de Zelf-Determinatietheorie: Worden ze als controlerend of informerend ervaren? Psychopraktijk, 2, 22–26.
go back to reference Verhulst, F. C. (2002). Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6–18 jaar. Rotterdam: Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C. (2002). Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6–18 jaar. Rotterdam: Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Waschbusch, D. A., Pelham, W. E., & Massetti, G. (2005). The Behavior Education Support and Treatment (BEST) school intervention program: Pilot project data examining schoolwide, targeted-school, and targeted-home approaches. Journal of Attention Disorders, 9, 313–322. CrossRefPubMed Waschbusch, D. A., Pelham, W. E., & Massetti, G. (2005). The Behavior Education Support and Treatment (BEST) school intervention program: Pilot project data examining schoolwide, targeted-school, and targeted-home approaches. Journal of Attention Disorders, 9, 313–322. CrossRefPubMed
go back to reference WebsterStratton, C., & Reid, M. J. (2003). Treating conduct problems and strengthening social and emotional competence in young children: The dina dinosaur treatment program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11, 130–143. CrossRef WebsterStratton, C., & Reid, M. J. (2003). Treating conduct problems and strengthening social and emotional competence in young children: The dina dinosaur treatment program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11, 130–143. CrossRef
go back to reference WebsterStratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 105–124. CrossRef WebsterStratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 105–124. CrossRef
go back to reference WebsterStratton, C., Reid, M. J., & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: Evaluation of the Incredible Years teacher and child training programs in high-risk schools. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 471–488. CrossRef WebsterStratton, C., Reid, M. J., & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: Evaluation of the Incredible Years teacher and child training programs in high-risk schools. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 471–488. CrossRef
go back to reference Weiss, B., Harris, V., & Catron, T. (2002). Development and initial validation of the peer-report measure of internalizing and externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 285–294. CrossRefPubMed Weiss, B., Harris, V., & Catron, T. (2002). Development and initial validation of the peer-report measure of internalizing and externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 285–294. CrossRefPubMed
go back to reference Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, S130–S143. PubMedCentralCrossRefPubMed Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, S130–S143. PubMedCentralCrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Ik kies voor zelfcontrole: CGT op school bij gedragsproblemen
Een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutische interventie in het basisonderwijs voor kinderen met opstandig en antisociaal gedrag
Auteurs
Dr. Juliëtte M. Liber
Dr. Gerly M. de Boo
Prof. dr. Hilde M. Huizenga
Prof. dr. Pier J.M. Prins
Publicatiedatum
01-11-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-015-0093-0

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Kind en adolescent 3/2015 Naar de uitgave