Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Als je niet meer kunt volgen wat er gezegd wordt, dan voel je je al snel een buitenstaander. Dat is vervelend. Bij jonge mensen is verstopping van de gehoorgang vaak de oorzaak en dat is meestal simpel te verhelpen. Oorontsteking is ernstiger.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 1 Medische achtergrondkennis

Samenvatting
Oren zijn ingewikkelde organen. Ze bevatten piepkleine onderdelen die er samen voor zorgen dat je geluiden waarneemt. Hoog en laag, hard en zacht. Vlakbij het gehoororgaan bevindt zich het evenwichtsorgaan, dat je in staat stelt om voortdurend te bepalen of je rechtop staat en welke kant je op draait. Het evenwichtsorgaan komt echter ter sprake in een ander deel van deze serie (“Ik ben zo duizelig!”), dit deel beperkt zich tot het gehoor zelf.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 2 De intake

Samenvatting
Oorpijn komt vooral bij kinderen vaak voor. De pijn kan erg heftig en onaangenaam zijn. Verwaarlozing van de klacht kan riskant zijn: een oorontsteking kan chronisch worden en tot blijvend gehoorverlies leiden. De doktersassistent moet er tijdens het intakegesprek achter komen of zelfzorg (voorlopig) volstaat of dat het verstandig is om een afspraak met de huisarts te maken. En zo ja, of daar haast bij geboden is.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 3 Geneesmiddelen

Samenvatting
Met behulp van geneesmiddelen kunnen oorpijn en de achterliggende oorzaken bestreden worden. Als doktersassistent hoef je niet precies te weten welke stoffen er in die geneesmiddelen zitten. Maar je moet wel weten om wat voor type medicijnen het gaat, hoe ze werken en wat eventuele bijwerkingen zijn. Alleen dan kun je de patiënt goed advies geven.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 4 Medisch handelen

Samenvatting
Op de huisartsenpraktijk worden bepaalde vormen van medisch onderzoek uitgevoerd en kleinere medische ingrepen toegepast. Als doktersassistent zul je de arts hierbij regelmatig assisteren. Maar sommige medische handelingen voer je zelfstandig uit.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 5 Voorlichting en advies

Samenvatting
Patiënten verwachten goed advies van de doktersassistent. Voor het geven van advies en voorlichting heb je meer nodig dan vakkennis alleen. Je moet ook weten hoe je de boodschap zó kunt brengen dat de klant hem begrijpt, er open voor staat en ook echt iets met de gegeven informatie kan.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 6 Administratieve taken

Samenvatting
Een doktersassistent is niet alleen maar bezig met patiënten, er moeten elke dag ook de nodige administratieve taken gedaan worden. Patiëntendossiers bijwerken, bestellingen plaatsen, brieven en mails sturen naar leveranciers of collega’s, enzovoort.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 7 De maatschappij en jij

Samenvatting
Als doktersassistent sta je midden in de samenleving. Het is belangrijk dat je weet hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is. Maar ook hoe er in de samenleving gedacht en gesproken wordt over gezondheid. Een goede doktersassistent heeft geen ‘medische oogkleppen’ op maar heeft oog en begrip voor andere meningen.
S. van der Krogt, A. Starink

hoofdstuk 8 Persoonlijke groei

Samenvatting
Mensen leren hun hele leven, vanaf de dag dat ze geboren worden tot het moment waarop ze hun laatste adem uitblazen. Van alles wat je meemaakt steek je wel iets op.
S. van der Krogt, A. Starink
Meer informatie