Skip to main content
main-content
Top

28-08-2014 | Nieuws

IGZ onderzoekt mondzorg gehandicaptensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat de kwaliteit van de mondzorg in de gehandicaptensector onderzoeken. De reden is dat de ze de afgelopen jaren meldingen heeft gekregen over tekortschietende zorg. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om het veld te stimuleren om de dagelijkse zorg voor het gebit onderdeel te laten zijn van de ondersteuning van de cliënt. Ook moet mondzorg als onderwerp in het ondersteuningsplan van de cliënt worden opgenomen.

Dit najaar start de IGZ met het project. Ze gebruikt hiervoor twintig reguliere inspectiebezoeken, waaraan het onderwerp mondzorg wordt toegevoegd. De bevindingen worden niet meegenomen in het inspectie-oordeel, omdat er nog geen richtlijn is opgelegd aan de sector. Wel neemt de IGZ maatregelen als de mondzorg onder de maat is.

Toetsingskader

Wat de maat is, bepaalt de inspectie op basis van een toetsingskader waarover ze overleg heeft gevoerd met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging tot bevordering der tandheelkundige gezondheidszorg voor gehandicapten (VBTGG) en ’s Heeren Loo.

 

"Het gaat hier over de zorg die wordt gegeven door begeleiders", zegt een woordvoerder van de VGN. “Zij stimuleren cliënten om hun gebit goed te verzorgen, poetsen de tanden van cliënten en gaan mee naar de tandarts. Dat is een complexe vorm van hulpverlening. Soms stuiten begeleiders bijvoorbeeld op weerstand bij cliënten, omdat tanden laten poetsen door een ander niet altijd gemakkelijk is. Bovendien staat mondzorg niet overal even hoog op de prioriteitenlijst. We vinden het daarom een goede zaak dat er ook vanuit de inspectie aandacht voor is."

Verpleeghuizen


Vorig jaar deed de inspectie een soortgelijk project in verpleeghuizen. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de mondzorg daar onvoldoende is. Zo hadden medewerkers onvoldoende kennis over de mondzorg en boden de cliëntdossiers onvoldoende houvast voor de dagelijkse mondzorg.
In de gehandicaptenzorg wordt al gewerkt aan de verbetering van de mondzorg. Zo heeft ’s Heeren Loo vorig jaar een kwaliteitskader voor mondzorg ontwikkeld. Dat beschrijft onder meer de specifieke problemen die mensen met een verstandelijke beperking kunnen ervaren en waar goede mondzorg aan moet voldoen.

Opleiding

Vorige maand hield het Kennisnetwerk Platform EMG een symposium over mondzorg voor ernstig meervoudig gehandicapten. Hier kwam naar voren dat er nog veel handelingsverlegenheid is rond mondzorg. Dit heeft te onder meer te maken met het feit dat mondzorg geen expliciet onderdeel in de opleiding van begeleiders is.

 

Bron: Skipr

 

Meer lezen >>

 

Tandarts gehandicaptenzorg, TP Tandartspraktijk 11-2014

Sedatie met lachgas in de tandheelkundige praktijk: veilig en doeltreffend voor de kwetsbare patiënt, Uit: Het tandheelkundig jaar 2013

Mondzorg bij mensen met een beperking, Standby 3-2012

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.