Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2007 | Artikelen | Uitgave 5/2007

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2007

Idiopathische trombocytopenische purpura (itp), capita selecta

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 5/2007
Auteurs:
Dr. R. Y. J. Tamminga, M. C. A. Bruin
Belangrijke opmerkingen
Dr. R.Y.J. Tamminga, kinderarts-hematoloog/oncoloog, Sectie kinderoncologie-hematologie, Beatrix Kinderkliniek umcg, Groningen. Mw. dr. M.C.A. Bruin, afdeling Kinderhematologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, umcu, Utrecht.
Correspondentieadres: Dr. R.Y.J. Tamminga, Sectie kinderoncologie-hematologie, Beatrix Kinderkliniek umcg, Postbus 30001, 9700 RB Groningen, tel: 050-3614213

Samenvatting

Per jaar wordt in Nederland bij 130-140 kinderen idiopathische trombocytopenische purpura (itp) vastgesteld. Het betreft een in korte tijd ontstane bloedingsneiging ten gevolge van een geïsoleerde trombopenie bij een overigens gezond kind. Bepaling van het trombopoietinegehalte kan helpen bij de diagnose. Over de immunologische mechanismen en het ‘natuurlijk’ beloop van itp is de laatste jaren meer bekend geworden. Bij ongeveer 30% van de kinderen is na zes maanden het trombocytenaantal nog niet normaal, na twaalf maanden geldt dit voor 20%. Factoren van invloed op herstel binnen zes maanden zijn: leeftijd, voorafgaande infectie, laag plaatjesaantal, Fc?R2b-polymorfisme en waarschijnlijk behandeling met intraveneuze immuunglobuline. Het aantal ernstige bloedingen is uiterst gering. Alleen bij graad 3-bloedingsneiging is immuunmodulerende behandeling geïndiceerd; het plaatjesaantal dient geen rol te spelen bij de beslissing om te behandelen. Voordat bij chronische itp overgegaan wordt tot splenectomie kan experimentele rituximabbehandeling worden overwogen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2007

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2007 Naar de uitgave