Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2008

01-06-2008 | Artikel

Huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingshuis

Een vergelijkende studie naar de zorg van de huisarts voor bewoners van verzorgingshuizen en ouderen die zelfstandig wonen

Auteurs: E. de Lange, W. J. van der Veen, G. Th. van der Werf

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een deel van de Nederlandse huisartsenzorg bestaat uit zorg voor ouderen in verzorgingshuizen. We vergelijken de huisartsenzorg aan patiënten in deze verzorgingshuizen met die aan leeftijdsgenoten die zelfstandig, buiten het verzorgingshuis, wonen. Omdat mensen langer zelfstandig wonen en de indicatiestelling voor plaatsing in een verzorgingshuis op basis van slecht functioneren in ADL gebeurt, verwachtten we een groep ouderen te vinden in het verzorgingshuis die meer complexe zorg behoeft van de huisarts. Het onderzoek is een ‘matched case-control’-studie in 3 Nederlandse huisartspraktijken in de periode 1/1/1998 tot 1/7/2004.
De belangrijkste resultaten zijn dat de prevalentie van cognitieve problemen twee keer zo hoog en de prevalentie van depressie drie keer zo hoog is in de groep verzorgingshuisbewoners vergeleken met hun zelfstandig wonende leeftijdsgenoten. Problemen van het bewegingsapparaat worden ook veel gezien in de verzorgingshuizen. Chronische longproblemen, hart- en vaatziekten (excl. CVA) en urineweginfecties komen meer voor, maar CVA, diabetes en kanker komen juist evenveel voor binnen en buiten het verzorgingshuis. Geïnstitutionaliseerde ouderen gebruiken gemiddeld meer medicamenten tegelijkertijd.
De conclusie is dat de huisarts in het verzorgingshuis te maken heeft met een specifieke kwetsbare groep ouderen waarbij de zorg niet beperkt is tot de behandeling van chronische aandoeningen, maar meer gericht is op het complexe samenspel van ziekte, afnemende functionele en cognitieve status en het levensperspectief van kwetsbare ouderen in het verzorgingshuis.
Literatuur
1.
go back to reference Rockwood K, et al. A clinimetric evaluation of specialized geriatric care for rural dwelling, frail older people. J Am Geriatr Soc. 2000; 48(9): 1080-5. Rockwood K, et al. A clinimetric evaluation of specialized geriatric care for rural dwelling, frail older people. J Am Geriatr Soc. 2000; 48(9): 1080-5.
2.
go back to reference Portrait F, Lindeboom M, Deeg D. The use of long-term care services by the Dutch elderly. Health Econ. 2000; 9: 513-31. Portrait F, Lindeboom M, Deeg D. The use of long-term care services by the Dutch elderly. Health Econ. 2000; 9: 513-31.
3.
4.
go back to reference Dijkstra GJ, Groothoff JW, Post D. Welke objectiveerbare beperkingen op lichamelijk, huishoudelijk, psychisch en social gebied zijn verantwoordelijk voor de indicatie voor een verzorgingshuis of een verpleeghuis? Tijdschr Gerontol Geriatr. 2001; 32(2): 62-8. Dijkstra GJ, Groothoff JW, Post D. Welke objectiveerbare beperkingen op lichamelijk, huishoudelijk, psychisch en social gebied zijn verantwoordelijk voor de indicatie voor een verzorgingshuis of een verpleeghuis? Tijdschr Gerontol Geriatr. 2001; 32(2): 62-8.
5.
go back to reference Rockwood K, Howlett SE, et al. Prevalence, attributes, and outcomes of fitness and frailty in community-dwelling older adults: report from the Canadian study of health and aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004; 59(12): 1310-7. Rockwood K, Howlett SE, et al. Prevalence, attributes, and outcomes of fitness and frailty in community-dwelling older adults: report from the Canadian study of health and aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004; 59(12): 1310-7.
6.
go back to reference Puts TE, Lips P, Deeg DJH. Sex differences in the risk of frailty for mortality independent of disability in chronic diseases. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: 40-47. Puts TE, Lips P, Deeg DJH. Sex differences in the risk of frailty for mortality independent of disability in chronic diseases. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: 40-47.
7.
go back to reference Gill TM, Allore HG, Holford TR, Guo Z. Hospitalization, restricted activity and the development of disability among older persons. JAMA. 2004; 292: 2115-124. Gill TM, Allore HG, Holford TR, Guo Z. Hospitalization, restricted activity and the development of disability among older persons. JAMA. 2004; 292: 2115-124.
8.
go back to reference Bootsma- van der Wiel A. Disability in the oldest old. The Leiden 85-plus study [thesis]. Leiden: University of Leiden, 2002. Bootsma- van der Wiel A. Disability in the oldest old. The Leiden 85-plus study [thesis]. Leiden: University of Leiden, 2002.
9.
go back to reference Reuben DB, Roth C, Kamberg C, Wenger NS. Restructuring primary care practices to manage geriatric syndromes: the ACOVE-2 intervention. J Am Geriatr Soc. 2003; 51: 1787-93. Reuben DB, Roth C, Kamberg C, Wenger NS. Restructuring primary care practices to manage geriatric syndromes: the ACOVE-2 intervention. J Am Geriatr Soc. 2003; 51: 1787-93.
10.
go back to reference Van der Scheer E, Boersma F, Deeg DJH. Gezondheidstoestand en zorggebruik van bewoners van service-ouderenwoningen. Een vergelijking met zelfstandig wonenden.Tijdschr Gerontol Geriatr. 2003; 34(4): 162-7. Van der Scheer E, Boersma F, Deeg DJH. Gezondheidstoestand en zorggebruik van bewoners van service-ouderenwoningen. Een vergelijking met zelfstandig wonenden.Tijdschr Gerontol Geriatr. 2003; 34(4): 162-7.
11.
go back to reference Groom L, et al. The impact of nursing home patients on general practitioners’ workload. Br J Gen Pract. 2000; 50: 472-476. Groom L, et al. The impact of nursing home patients on general practitioners’ workload. Br J Gen Pract. 2000; 50: 472-476.
12.
go back to reference Harris T, Cook DG, Victor CR, Beighton C, DeWilde S, Carey IM. Linking survey data with computerised records to predict consulting by older people. Br J Gen Pract. 2004; 54: 928-931. Harris T, Cook DG, Victor CR, Beighton C, DeWilde S, Carey IM. Linking survey data with computerised records to predict consulting by older people. Br J Gen Pract. 2004; 54: 928-931.
13.
go back to reference Werf GTh van der, Smith RJA, Stewart RE, Meyboom-de Jong B. Spiegel op de huisarts. Over registratie van ziekte, medicatie en verwijzingen in de geautomatiseerde huisartspraktijk. Groningen: Universiteitsdrukkerij Groningen; 1998. Werf GTh van der, Smith RJA, Stewart RE, Meyboom-de Jong B. Spiegel op de huisarts. Over registratie van ziekte, medicatie en verwijzingen in de geautomatiseerde huisartspraktijk. Groningen: Universiteitsdrukkerij Groningen; 1998.
14.
go back to reference Veen, WJ van der, Meyboom-de Jong, B. Age and gender. In: Jones et al., editors. Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford, Oxford University Press; 2004. Veen, WJ van der, Meyboom-de Jong, B. Age and gender. In: Jones et al., editors. Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford, Oxford University Press; 2004.
15.
go back to reference Lamberts H, Wood M. International classification of Primary care. Oxford: Oxford University Press, 1987. Lamberts H, Wood M. International classification of Primary care. Oxford: Oxford University Press, 1987.
16.
go back to reference WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC Index with DDS. Norway: WHO, 1999. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC Index with DDS. Norway: WHO, 1999.
17.
go back to reference Eisses AMH et al. Prevalentie en incidentie van depressie in Drentse verzorgingshuizen: hoger dan bij bejaarden in de algemene bevolking, maar lager dan in andere verzorgingshuizen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002; 146(20): 946-9. Eisses AMH et al. Prevalentie en incidentie van depressie in Drentse verzorgingshuizen: hoger dan bij bejaarden in de algemene bevolking, maar lager dan in andere verzorgingshuizen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002; 146(20): 946-9.
18.
go back to reference Bowman C, Whistler J, Ellerby M. A national census of care home residents. Age ageing. 2004; 33: 561-66. Bowman C, Whistler J, Ellerby M. A national census of care home residents. Age ageing. 2004; 33: 561-66.
19.
go back to reference Williams BR et al. Medication use in residential care facilities for the elderly. Ann Pharmacother. 1999; 33: 149-155. Williams BR et al. Medication use in residential care facilities for the elderly. Ann Pharmacother. 1999; 33: 149-155.
20.
go back to reference Lakey SL et al. Psychotropic use in community residential care facilities: a prospective cohort study. Am J Geriatr Pharmacother. 2006; 4(3): 227-235. Lakey SL et al. Psychotropic use in community residential care facilities: a prospective cohort study. Am J Geriatr Pharmacother. 2006; 4(3): 227-235.
21.
go back to reference Kriegsman DMW, Deeg DJH, Beekman ATF, Van Tilburg W. The longitudinal relation between chronic diseases and depression in older persons in the community: the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Clin Epidemiol. 2004 ; 57: 187-194. Kriegsman DMW, Deeg DJH, Beekman ATF, Van Tilburg W. The longitudinal relation between chronic diseases and depression in older persons in the community: the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Clin Epidemiol. 2004 ; 57: 187-194.
22.
go back to reference Devroey D, Casteren V van, Lepeleire J de. Placement in psychiatric institutions, nursing homes, and homes for the elderly by Belgian general practitioners. Aging Ment Health 2002; 6(3):286-292. Devroey D, Casteren V van, Lepeleire J de. Placement in psychiatric institutions, nursing homes, and homes for the elderly by Belgian general practitioners. Aging Ment Health 2002; 6(3):286-292.
23.
go back to reference Scherder E et al. Recent developments in Pain in Dementia. Br Med J 2005; 330: 461-4. Scherder E et al. Recent developments in Pain in Dementia. Br Med J 2005; 330: 461-4.
24.
go back to reference Closs SJ, Barr B, Briggs M. Cognitive status and analgesic provision in nursing home residents. Br J Gen Pract. 2004; 54: 919-21. Closs SJ, Barr B, Briggs M. Cognitive status and analgesic provision in nursing home residents. Br J Gen Pract. 2004; 54: 919-21.
25.
go back to reference Williams BR et al. Medication use in residential care facilities for the elderly. Ann Pharmacother. 1999; 33: 149-155. Williams BR et al. Medication use in residential care facilities for the elderly. Ann Pharmacother. 1999; 33: 149-155.
26.
go back to reference Strikwerda P, et al. Drug therapy in a nursing home; favorable effect of feedback by the pharmacist on family physician’s prescribing behavior. Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138(35):1770-4. Strikwerda P, et al. Drug therapy in a nursing home; favorable effect of feedback by the pharmacist on family physician’s prescribing behavior. Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138(35):1770-4.
27.
go back to reference Iliffe S, Lenihan P, Orell M , et all. The development of a short instrument to identify comon unmet needs in older people in general practice. Br J Gen Pract. 2004; 54: 914-18. Iliffe S, Lenihan P, Orell M , et all. The development of a short instrument to identify comon unmet needs in older people in general practice. Br J Gen Pract. 2004; 54: 914-18.
Metagegevens
Titel
Huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingshuis
Een vergelijkende studie naar de zorg van de huisarts voor bewoners van verzorgingshuizen en ouderen die zelfstandig wonen
Auteurs
E. de Lange
W. J. van der Veen
G. Th. van der Werf
Publicatiedatum
01-06-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078136

Andere artikelen Uitgave 3/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2008 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking