Skip to main content
main-content
Top

04-05-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Weinig onderbouwing voor leefstijladvies mictieklachten

Er is nog steeds beperkte wetenschappelijke onderbouwing voor de leefstijladviezen aan mannen betreffende mictieklachten. Bijvoorbeeld het advies dat het gebruik van cafeïnehoudende dranken en alcohol verminderd zou moeten worden. Ook wat betreft de behandeling van obstipatie, beweging en gewichtsreductie. Dat melden auteurs Marco H. Blanker en Janny H. Dekker in het artikel ‘Mictieklachten bij mannen – meer dan een vergrote prostaat’ in Bijblijven 9/2015.

De behandeling van mictieklachten bij mannen bestaat volgens de NHG-Standaard uit het geven van leefstijladviezen, het eventueel voorschrijven van alfablokkers (tamsulosine, alfuzosine) en verwijzing. Er is maar een beperkte rol voor het voorschrijven van anticholinergica (urologische spasmolytica) en 5-alfa-reductaseremmers. Zowel de NHG-Standaard als internationale richtlijnen van urologen vermelden leefstijladvies als de basis van behandeling, naast uitleg over de pathofysiologie en gunstige prognose van mictieklachten. Voor veel mannen zal de uitleg dat plasklachten niet door prostaatkanker worden veroorzaakt, al geruststellend zijn. Ook is uitleg over de normale plasfrequentie behulpzaam.

Zelfmanagementprogramma

In een gerandomiseerde studie in de urologische praktijk werd een zelfmanagementprogramma onderzocht voor de behandeling van plasklachten. Dit programma was tot stand gekomen na gestructureerde consultatie van urologen, huisartsen en continentieverpleegkundigen. De hiervoor genoemde leefstijladviezen waren onderdeel van dit programma, waarin ook uitleg over het onschuldige karakter van plasklachten werd gegeven en het gunstig beloop werd toegelicht. Dit werd vergeleken met standaardzorg. Het programma werd aangeboden in de vorm van drie groepssessies met acht tot tien mannen met mictieklachten, die hiervoor verwezen waren naar het ziekenhuis. De gekozen primaire uitkomstmaat was het falen van behandeling. Dit was gedefinieerd als een klachtentoename van 3 of meer punten op de Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS), het voorschrijven van medicatie, operatie, of acute urineretentie.

Falen van behandeling

Na twaalf maanden was er bij 31 % van de mannen in de interventiegroep sprake van falen van behandeling, vergeleken met 79 % van de mannen in de groep die standaardbehandeling kreeg. Het falen van behandeling bestond voor de helft van de gevallen uit een toename van de klachten en voor de andere helft uit het voorschrijven van medicatie, maar niet door operaties. De ernst van plasklachten nam aanzienlijk af in de interventiegroep, maar niet in de controlegroep (ondanks behandeling in die groep).

Of een zelfmanagementprogramma ook effectief is bij mannen die hiervoor hun huisarts bezoeken, moet nog worden onderzocht. Tot die tijd blijven de leefstijladviezen matig onderbouwd.

Bron: Mictieklachten bij mannen – meer dan een vergrote prostaat, Bijblijven 9/2015

Tip

Aanbevolen

2011 | Boek

Het urologie formularium

Een praktische leidraad

Het Urologie Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisarts waarin het diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. urologie overzichtelijk worden weergegeven; beknopt en praktijkgericht inclusief handig overzicht van relevant

Aanbevolen

2010 | Boek

Urologie

Artsen in de eerste lijn krijgen in hun werk steeds vaker te maken met patiënten met urologische klachten. Nederland vergrijst en veel urologische problemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook therapeutische mogelijkheden bij seksuele disfunctie

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.