Skip to main content
main-content
Top

29-06-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Verschillende soorten hoofdpijn

De relatie tussen de verschillende soorten hoofdpijn en de pathofysiologie die eraan ten grondslag ligt, is in veel gevallen onduidelijk.

Migraine is een neurovasculaire hoofdpijn. Nog steeds is er onduidelijkheid of de pijn nu primair vasculair of neurogeen ontstaat. Rond de bloedvaten in de hersenvliezen zitten de neuronen waarmee pijn boven water komt. Het idee van vernauwing en vervolgens verwijding van bloedvaten is vrijwel verlaten, daar zelfs met nauwkeurige beeldvorming geen vernauwing van de bloedvaten tijdens aanvallen is vast te stellen. Wel veranderd de bloeddoorstroming (flow). Hoe dan ook resulteert het proces in pijn en verdere stimulatie van het centrale zenuwstelsel [17]. Bij migraine is er geen duidelijke relatie met stress.

Spanningshoofdpijn werd vroeger ook wel spierspanningshoofdpijn of psychogene hoofdpijn genoemd. Een directe relatie met stress en/of tonusverhoging in hoofd- en nekspieren is niet aangetoond. Wel speelt een verhoogde gevoeligheid van de schedelmusculatuur en peesaanhechtingen een grote rol. De rol van psychische factoren is nog niet duidelijk [17] en is vaak gebaseerd op vooroordelen. Mogelijk spelen vergelijkbare pathofysiologische processen als bij migraine een rol bij spanningshoofdpijn, waarbij spanningshoofdpijn meer aan de buitenkant van de schedel zit en migraine zich meer aan de binnenkant afspeelt.
Bij ruimte- innemende processen speelt de druk op of trek aan de grote vaten of hersenvliezen mogelijk een rol bij het ontstaan van hoofdpijn.
Bij clusterhoofdpijn worden in de grijze stof van de hypothalamus structurele afwijkingen gevonden die verantwoordelijk lijken te zijn voor de circadiane ontregeling.

Van veel andere soorten hoofdpijn is over de pathogenese nog weinig bekend. Toekomstig onderzoek zal hierover meer duidelijkheid moeten bieden.

Differentiële diagnose

De meest gebruikte indeling van hoofdpijn is die van de International Headache Society (IHS), opgesteld in 1988, waarvan in 2013 de 3e versie is verschenen. Deze indeling is een combinatie van diagnostische criteria en etiologie en is primair opgesteld voor onderzoeksdoeleinden. We onderscheiden een aantal goed gedefinieerde, primaire hoofdpijnsyndromen (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn); de andere hoofdpijnvormen zijn secundaire hoofdpijnsyndromen.

Bron en meer lezen: Hoofdpijn uit Diagnostiek van alledaagse klachten​​​​​​​

Tip

Aanbevolen

2016 | Boek

Diagnostiek van alledaagse klachten

Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen

Diagnostiek is een van de moeilijkste aspecten van de medische praktijk; moeilijk om te doen en nog moeilijker om te leren. De meeste leerboeken gaan immers uit van aandoeningen en ziekten, maar mensen komen met klachten en symptomen naar de arts.


Aanbevolen

2010 | hbo | Boek

Pijneducatie - een praktische handleiding voor (para)medici

Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn. Dit heeft een negatieve invloed op hun leven. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaker herstellen en minder pijn hebben als ze begrijpen hoe de complexe biologie van pijn werkt.Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.