Skip to main content
main-content

19-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Veld verduidelijkt criteria voor ketenzorg

Eerstelijnsvereniging InEen, expertgroepen van huisartsen en zorgverzekeraars hebben selectiecriteria opgesteld die eenduidig aangeven welke patiënten voor ketenzorg in aanmerking komen. Deze criteria moeten ook beter inzicht kan geven in de inzet, effecten en doelmatigheid van ketenzorg.

Door het groeiende aantal patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD groeit de behoefte aan eenduidigheid over ketenzorg. Daarbij blijkt er nog altijd praktijkvariatie te bestaan.

Aan de hand van de nieuwe in- en exclusiecriteria kan de huisarts bepalen of iemand kan deelnemen aan een ketenprogramma en of het relevant is de deelname aan zo’n programma voort te zetten. De inclusie- en exclusiecriteria zijn afgeleid van de richtlijnen en (zorg)standaarden en geven aan welke patiënten thuis horen in een zorgprogramma. Ineen, de koepel van de zorggroepen en aanbieders van ketenzorg, is initiatiefnemer voor het opstellen van de criteria.

Zorgverzekeraars en zorggroepen gebruiken de criteria daarnaast bij de inkoop van ketenzorg. De zorgverzekeraar heeft daarbij nog steeds de beleidsvrijheid om een ketenzorgprogramma wel of niet te contracteren en nadere kwaliteits- en doelmatigheidsafspraken te maken. Zorggroepen en zorgverzekeraars gebruiken de criteria daarnaast voor registratie, benchmarkinformatie en declaraties.

Bron: Skipr

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.