Skip to main content
main-content
Top

13-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Uit welke onderdelen bestaat een jaarrekening?

Sinds kort ben ik vrijgevestigd huisarts en krijg ik van mijn accountant een jaarrekening. Wat is een jaarrekening precies en uit welke onderdelen bestaat deze? Peter Rakké, consultant bij de VvAA en auteur van de e-learning Uw Jaarrekening lezen geeft antwoord.


De jaarrekening wordt opgesteld omdat u een fiscale verplichting heeft naar fiscus. Maar vooral is het bedoeld om u financiële inzichten te geven in de prestatie van de praktijk, verantwoording af te leggen aan de fiscus en eventueel aan de bank wanneer uw praktijk of onderneming gefinancierd is. De jaarrekening bestaat uit verschillende bestandbestanddelen. Een balans maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Op de balans staan uw activa (bezittingen) en uw passiva (schulden).

Debetzijde

De linkerkant van de balans wordt de debetzijde (activa) genoemd. Aan deze kant van de balans staan de fiscale waarde van de bezittingen van de onderneming. Deze bestaan uit de vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. Vaste activa zijn bezittingen van de onderneming die langer dan één jaar mee gaan. Deze zijn onder te verdelen in materiële activa en immateriële activa. Een voorbeeld van immateriële activa is goodwill of kennis. Voorbeelden van materiële activa is een auto of pand.

Naast vaste activa staan de vlottende activa ook aan de linkerzijde van de balans. Vlottende activa zijn bezittingen van de onderneming die korter dan één jaar mee gaan. Voorbeelden van vlottende activa zijn debiteuren en voorraden. Liquide middelen bestaan uit de som van kasgeld en giro- en banksaldi en zijn onderdeel van de balanspost vlottende activa.

Creditzijde

De rechterzijde van de balans wordt ook wel de creditzijde genoemd (passiva). Aan de creditzijde vindt u de lang lopende schulden, kortlopende schulden en het eigen vermogen. Onder langlopende schulden verstaan wij schulden die een looptijd hebben langer dan 1 jaar. Een voorbeeld van een langlopende schuld is een hypothecaire lening of een goodwill lening.
Kort lopende schulden zijn schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld de rekening courant (roodstand op de rekening), maar ook nog te betalen personeelskosten. Het eigen vermogen is het saldo van de bezittingen en schulden.

De e-learning Uw jaarrekening lezen is onderdeel van BSL Huisarts Totaal en is te vinden op www.mijnbsl.nl/huisartstotaal. Of ga hier direct naar de e-learning

Bron: Praktische huisartsgeneeskunde

Tip

Aanbevolen

09-02-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Uw jaarrekening lezen

Samen met de VvAA is deze e-learning over het leren lezen van uw jaarrekening ontwikkeld.

Aanbevolen

2015 | Boek

Een eigen praktijk

Hét handboek voor de startende huisarts

Aanbevolen

02-07-2015 | Product

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Aanbevolen

Tijdschrift

Praktische huisartsgeneeskunde

Praktische huisartsgeneeskunde biedt huisartsen praktisch toepasbare vakinformatie én nascholingsmodules. Een belangrijke pijler van het tijdschrift en de bijbehorende website vormen onze geaccrediteerde en gratis e-learningmodules. In onze modules kunt u uw kennis updaten, deze direct toepassen op casuïstiek én de opgedane kennis toetsen.


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten