Skip to main content
main-content
Top

13-09-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de huisartspraktijk

Huisarts Madelon den Boeft deed onderzoek naar somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartsenpraktijk. Het gaat om mensen met klachten die helemaal niet somatisch zijn verklaard, én mensen die wel een lichamelijk aandoening hebben, maar die meer klachten hebben dan je op basis van deze aandoening zou verwachten. 


SOLK klachten duren langer dan enkele weken. Voorbeelden zijn misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn en klachten van het bewegingsapparaat. Den Boeft: 'Door bewuster en met meer aandacht om te gaan met de problematiek van SOLK-patiënten, voel je je als huisarts minder machteloos en wordt het werk nog zoveel leuker.' 

De SOLK-klachten kunnen heel ingrijpend zijn voor de patiënt zelf, maar ze kunnen ook negatief uitpakken voor de huisarts en voor de huisarts-patiëntrelatie. Huisartsen raken soms moedeloos van steeds terugkerende patiënten die ze niet kunnen helpen met een diagnose. Af en toe ontstaat er zelfs een strijd tussen patiënt en huisarts vanwege een verschil van inzicht in de aanpak. De huisarts probeert te focussen op het omgaan met de gevolgen van de klachten, terwijl de patiënt ook een lichamelijke oorzaak van de klachten wil weten.

Behandeling

Volgens Den Boeft is er nog veel te winnen in de behandeling van SOLK-patiënten: "Ik denk dat huisartsen bij een grote groep SOLK-patiënten met een adequaat ingezette behandeling veel zelf kunnen doen als ze daarvoor de tools aangeleerd krijgen, en minder hoeven door te verwijzen. Die behandeling kan dan bijvoorbeeld samen met een praktijkondersteuner GGZ worden gegeven. Het is veel moeilijker om iemand uit de medische molen te halen dan te voorkomen dat iemand er in terechtkomt. Daarbij ken je als huisarts je patiënt en zijn context en kun je als huisarts bij uitstek continuïteit van zorg waarborgen."

Moeilijk traceerbaar

Vanwege het ontbreken van een eenduidige codering zijn SOLK-patiënten moeilijk te achterhalen in de digitale zorggegevens van de huisartsenpraktijken. Den Boeft: Toch hebben we een methode ontwikkeld - die nog wel verfijnd moet worden - om de groep mensen met onverklaarde klachten die risico lopen om chronisch patiënt te worden, op te sporen in digitale zorggegevens. Daarbij kunnen we mogelijk verschillende groepen SOLK-patiënten onderscheiden die wellicht andere behoeften hebben. Als je je als huisarts bewust bent van wat voor patiënt er voor je zit, kun je je consult hierop aanpassen en in een vroeg stadium de zorg structureren in samenwerking met je patiënt. Ik geloof in betere zorg voor SOLK-patiënten. Niet alleen door middel van (psychologische) behandelingen, maar ook door de communicatie, bijvoorbeeld rondom de uitleg aan SOLK-patiënten, te verbeteren."

Madelon den Boeft promoveerde op 8 september aan VUmc.

Promotoren: prof. dr. H.E. van der Horst en prof. dr. M.E. Numans | Copromotor: dr. J.C. van der Wouden

Ga naar het proefschrift Medically unexplained physical symptoms in primaty care. Identification, management and societal aspects.

Bron: VUmc

Tip

Aanbevolen

01-06-2016 | Ingezonden | Uitgave 6/2016

Niet-westerse allochtonen met SOLK

SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in …

Aanbevolen

01-01-2015 | Column | Uitgave 1/2015

Solk

‘En dat noemen we Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, SOLK dus.’…


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten