Skip to main content
main-content
Top

13-09-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Verbetering van wetenschappelijk onderbouwd handelen door de huisarts | Promotieonderzoek

In dit proefschrift worden de mogelijke manieren beschreven om de toepassing van evidence-based medicine (EBM) door artsen in opleiding (aios) tot huisarts te verbeteren.

Onder EBM wordt het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de beste behandeling van een patiënt verstaan. De resultaten laten zien dat binnen de huisartsgeneeskunde veel onderzoek wordt gedaan dat vaak van goede kwaliteit is. De onderzochte thema’s sluiten echter nog niet goed aan op wat huisartsen in de praktijk zien.

Aios huisartsgeneeskunde hebben in de dagelijkse praktijk regelmatig vragen. Zij proberen op ruim 80 procent van deze vragen een antwoord te vinden waar ze in 79 procent van de keren in slagen. Meestal worden collega’s hierbij als bron van informatie gebruikt, gevolgd door de huisartsgeneeskundige richtlijnen, de NHG Standaarden, bij Nederlandse aios huisartsgeneeskunde. Andere (online) wetenschappelijke informatiebronnen en originele artikelen waaronder reviews en meta-analyses gebruiken zij weinig.

Een vergelijking tussen twee manieren om EBM te onderwijzen aan aios huisartsgeneeskunde laat zien dat geïntegreerd EBM-onderwijs niet leidt tot een betere attitude, kennis of toepassing van EBM dan regulier ‘stand-alone’ onderwijs. Met beide vormen van EBM-onderwijs handelen aios huisartsgeneeskunde in hoge mate (69-95%) volgens de NHG Standaarden (of wijken hier bewust van af). Ook hebben ze hetzelfde aantal succesvolle (78-84%) zoekacties (60-82%) bij klinische vragen (14-25%) in de dagelijkse praktijk.

Meer inzicht in de manier waarop EBM wordt toegepast in de praktijk kan helpen het EBM-onderwijs (verder) te verbeteren en meer bij die praktijk te laten aansluiten.

De promotie van Marlous Kortekaas vindt plaats op 29 september 2016, Universiteit Utrecht.

Meer weten? Ga naar het proefschrift: Improving evidence-based general practice.

Promotor(es): prof. dr. N.J. de Wit en prof. dr. A.W.Hoes | co-promotor(es): dr. M.E.L.Bartelink

Bron: Universiteit Utrecht

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.