Skip to main content
main-content
Top

08-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Preventie van hart- en vaatziekten voor de individuele patiënt in de spreekkamer | Promotieonderzoek

In het promotieonderzoek van Manon Slob worden gemiddelde effecten uit onderzoeken naar hart- en vaatziekten bij grote groepen patiënten vertaald naar het verwachte behandeleffect voor een individu in de spreekkamer. Dit behandeleffect wordt afgewogen tegen de verwachte bijwerkingen van de behandeling. Daarnaast worden de kosten en baten van geïndividualiseerde preventie van hart- en vaatziekten afgewogen. ​​​​​​​

Een beslissing over de behandeling van een individuele patiënt is meestal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarin grote groepen patiënten een behandeling hebben gekregen. Vaak is de uitkomst van geneesmiddelonderzoeken naar het effect van bijvoorbeeld cholesterol- of bloeddrukverlaging op het voorkómen (preventie) van hart- en vaatziekten een gemiddeld effect in een grote groep patiënten.

De aanname is dat alle patiënten evenveel baat hebben bij de behandeling. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de diversiteit die er bestaat tussen patiënten. Het risico op hart- en vaatziekten varieert sterk, ook tussen degenen die een eerder hart- of herseninfarct hebben gehad. Het is dus logisch dat niet iedereen evenveel baat heeft bij een behandeling ter preventie van hart- en vaatziekten.

Idealiter zou de behandeling gericht op preventie van hart- en vaatziekten geïndividualiseerd zijn, zodat iedere individuele patiënt de voor hem/haar beste behandeling krijgt. Dit is een nieuwe ontwikkeling die de afgelopen jaren in wetenschappelijk onderzoek steeds meer vorm heeft gekregen. Om het effect van een behandeling voor een individu te berekenen, kan gebruik worden gemaakt van simpele kenmerken van een patiënt, zoals leeftijd, geslacht, voorgeschiedenis, risicofactoren als suikerziekte (diabetes) en roken, en laboratoriumbepalingen in het bloed. Het behandeleffect kan worden uitgedrukt als een daling in het risico op hart- en vaatziekten, of een verwachte winst in ziektevrije levensjaren.

In dit proefschrift worden gemiddelde effecten uit onderzoeken bij grote groepen patiënten vertaald naar het verwachte behandeleffect voor een individu in de spreekkamer. Dit behandeleffect wordt afgewogen tegen de verwachte bijwerkingen van de behandeling. Daarnaast worden de kosten en baten van geïndividualiseerde preventie van hart- en vaatziekten afgewogen.

Ga naar het proefschrift Individualized cardiovascular disease prevention in clinical practice: Estimation of benefit and cost

Promovendus: Manon Slob
Promotor(es): Frank L.J. Visseren en Yolanda van der Graaf

Bron: Universiteit Utrecht

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.