Skip to main content
main-content

20-01-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Prevalentie diabetes sinds vorige eeuw meer dan verdubbeld

De prevalentie van diabetes mellitus in Nederland is in de periode 1999-2014 meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) wordt beschreven. De trend kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Met gegevens uit het PHARMO Datanetwerk, een netwerk van databanken dat onder andere de volledige medicatiegegevens uit de openbare apotheek van 3,8 miljoen inwoners van Nederland bevat, werd de prevalentie van mensen met diabetes over de periode 1999-2014 berekend. Een persoon met diabetes werd gedefinieerd als iemand aan wie minimaal 2 keer binnen een half jaar een bloedglucoseverlagend middel was verstrekt. De prevalentie werd gecorrigeerd voor veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht om de invloed van deze veranderingen in de populatieopbouw te onderzoeken.

Resultaten

De prevalentie van diabetes mellitus in Nederland steeg van 1,8% in 1999 naar 4,9% in 2014. De stijging was groter bij mannen en groter naarmate de leeftijd steeg. Slechts de helft van de stijging werd verklaard door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Verklaring

De verklaringen voor deze verschillen in stijging kunnen liggen in verschillen tussen de onderzochte regio’s. Dat er binnen Nederland regionale verschillen in risicofactoren voor diabetes zijn – overgewicht, SES en etniciteit – is in eerdere studies aangetoond. Een andere mogelijke verklaring is het verschil in definitie van diabetes. De internationale studie sprak van diabetes als personen een nuchtere plasmaglucosewaarde ≥ 7,0 mmol/l of een diagnose van diabetes hadden, of als zij bloedglucoseverlagende middelen gebruikten. Deze brede definitie zal er voor gezorgd hebben dat gedurende de gehele studieperiode ook niet-gediagnosticeerde personen met diabetes werden meegeteld. Aangezien het aantal niet-gediagnosticeerde personen met diabetes is afgenomen, kan dit verklaren waarom deze onderzoekers geen stijging vonden. Het RIVM definieerde diabetes als ‘het hebben van een geregistreerde diagnose voor diabetes’. Het is aannemelijk dat de herziening van de NHG-standaard ‘Diabetes’ in 2006 een andere invloed heeft gehad op het aantal personen met diabetes volgens de definitie ‘het hebben van de diagnose’ dan op het aantal patiënten volgens de definitie ‘het hebben van een verstrekt geneesmiddel’.

Lees hier het artikel in het NTvG

Aanbevolen

2015 | Boek

De oudere patiënt met diabetes mellitus type 2

Dit boek is bedoeld voor de huisarts en diabetesverpleegkundige en behandelt de epidemiologie van DM2 bij oudere patiënten, de diagnose, behandeling bij de groep oudere diabetespatiënten.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.