Skip to main content
main-content

06-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Polyfarmacie bij ouderen – een uitdaging voor de huisarts

Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken (polyfarmacie), is voor de huisarts niet eenvoudig. Weinig is bekend over de keuzes die huisartsen maken in dit proces, en de redenen voor de gemaakte keuzes.


Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken, is voor de huisarts niet eenvoudig en er is weinig bekend over de keuzes die hij maakt. In deze kwalitatieve studie wordt duidelijk dat huisartsen bij eenzelfde strategie toch een heel ander focus in het management hanteren. Ook blijkt er behoefte aan een gestructureerd (multidisciplinair) overleg tussen zorgprofessionals om daarmee mogelijk te komen tot een gezamenlijke visie voor deze groep patiënten.

Uit dit recent gepubliceerde onderzoek, uitgevoerd door IQ healthcare en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), blijkt dat huisartsen verschillen in hun voorgestelde medicatieaanpassingen bij dezelfde ‘oudere patiënten met polyfarmacie’. In twee groepsdiscussies hebben twaalf ervaren huisartsen (gemiddeld 25 jaar werkervaring) vier realistische casevignetten besproken van ouderen met polyfarmacie die hun huisarts bezochten vanwege enkele klachten. Bij elk van de casevignetten is gevraagd of zij iets wilden veranderen in de huidige medicatie en wat de reden hiervoor was.

Hoewel de huisartsen eenzelfde strategie beschreven, was er variatie in de uitvoering van de strategie. Zo focusten sommige huisartsen zich vooral op de klachten van de patiënt, terwijl anderen zich richtten op het behalen van optimale klinische streefwaarden. Ook hadden sommige huisartsen een meer afwachtende houding als het ging om aanpassingen in de medicatie, terwijl anderen meerdere primaire behandeldoelen hadden waarvoor veel directe aanpassingen nodig waren. Allen wilden rekening houden met wensen en bepaalde kenmerken van de patiënt.

Er is ook gesproken over mogelijke behoeften aan ondersteuning op het gebied van medicatiemanagement. Voornamelijk structureel overleg tussen huisartsen, of zelfs multidisciplinair, waarin casuïstiek werd besproken van patiënten met een complex medicatiebeleid, leek leerzaam om kennis en ervaringen te delen en tot een gezamenlijke visie te komen over het beste medicatiebeleid bij deze patiënten. 

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar Medication management strategy for older people with polypharmacy in general practice: a qualitative study on prescribing behaviour in primary care.

Auteurs: Sinnige J, Korevaar JC, Lieshout J van, Westert GP, Schellevis FG, Braspenning JCC

Bron: NIVEL

Tip

Meer over polyfarmacie:

Aanbevolen

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polyfarmacie bij ouderen

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe u veilig medicatie voor oudere patiënten kunt combineren, welke controles er nodig zijn en hoe u samen met de apotheker de hele keten van voorschrijven tot slikken veiliger kunt maken.

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 De oude patiënt

De oude patiënt verschilt fysiek op meerdere punten van de jonge(re) patiënt. Deze verschillen worden niet alleen door de leeftijd verklaard. Er zijn ouderen van 80 jaar die zonder gebruik van medicatie zeer actief door het leven gaan, en 70-jarigen

Aanbevolen

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Polyfarmacie

Polyfarmacie betekent letterlijk het gebruik van twee of meer voorgeschreven geneesmiddelen. In de praktijk wordt polyfarmacie echter meestal gedefinieerd als het chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen. Vooral in de groep 70- tot 80-jarige

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.