Skip to main content
main-content
Top

19-12-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Patiënten verdwalen in woud aan informatie over medicijnen

Informatie over de werking van medicijnen en de invloed op het dagelijks is vaak moeilijk te vinden en lastig te begrijpen. Dit blijkt uit onderzoek van instituut NIVEL naar informatie over medicijnen onder Nederlandse patiënten gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.​​​​​​​

Van de mensen die op zoek gaan naar informatie over medicijnen, doet 89 procent dat in de bijsluiter. Daarmee is dit een belangrijke bron van informatie, die wel beter kan worden benut. Patiënten vinden dat er verbeteringen nodig zijn aan de bijsluiter.

Bijsluiter

"De informatie in de bijsluiter moet korter, gemakkelijker en met een duidelijkere vormgeving", zegt NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk. "Bijsluiters die apothekers zelf meegeven zijn vaak al korter en gemakkelijker en patiënten begrijpen de informatie daarin beter."
Een mogelijke aanvulling op de bijsluiter met name voor laaggeletterden en oudere migranten, is het gebruik van animatievideo’s. Oudere migranten die deelnamen aan het onderzoek gaven aan behoefte te hebben aan mondelinge informatie, bijvoorbeeld in groepsbijeenkomsten in hun woonplaats.

Online

Digitale wegwijzer Online is het aanbod van informatie over medicijnen enorm groot. Patiënten kunnen lang niet altijd websites met betrouwbare informatie vinden. Zorgverleners kunnen patiënten hierin de weg wijzen, stelt het NIVEL-onderzoek voor.
Ook de indeling van websites kan beter. Patiënten gaven aan dat een duidelijke ordening van de informatie en een heldere lay-out belangrijk zijn.
Van Dijk pleit tot slot voor het betrekken van patiënten bij het ontwikkelen en testen van informatiebronnen. "De inbreng van laaggeletterden hierbij kan bijvoorbeeld helpen teksten voor grote groepen patiënten toegankelijk te maken. Laag opgeleiden hebben  al op jongere leeftijd een achterstand in het zoeken, vinden en begrijpen van informatie. Ook voor oudere migranten is het niet eenvoudig begrijpelijke informatie te vinden", aldus de onderzoeker. 

Bron: Nivel


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten