Skip to main content
main-content

09-01-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Meer aandacht voor herkenning EUG in herziene NHG-Standaard Miskraam

Bloedverlies en/of buikpijn in het eerste trimester van de zwangerschap kan duiden op een extra-uteriene graviditeit (EUG). In de onlangs herziene NHG-Standaard Miskraam wordt meer aandacht besteed aan herkenning hiervan om zo de kans op een gunstig beloop te vergroten. Dit meldt het NHG.

Bij een vermoeden van een EUG is verwijzing naar de gynaecoloog geïndiceerd, waarbij de mate van spoed in overleg met de gynaecoloog bepaald wordt.

Om te bepalen of er sprake is van een spontane abortus bij bloedverlies wordt nu geadviseerd om het spontane beloop van vaginaal bloedverlies af te wachten tot de termijn van zes weken. Bij een zwangerschapsduur vanaf zes weken kan in overleg met de vrouw een transvaginale echoscopie worden verricht. Echoscopie vóór die tijd is onvoldoende betrouwbaar.

Overige wijzigingen

Bij een niet-vitale zwangerschap is medicamenteuze behandeling in de tweede lijn mogelijk; deze behandeling kent op termijn minder bijwerkingen dan curettage. Een andere wijziging is dat in de eerste lijn chromosoomonderzoek bij vrouwen met herhaalde miskramen niet meer geïndiceerd is. Dit onderzoek vindt alleen nog plaats in de tweede lijn en enkel op strikte indicatie.

De herziene standaard bevat ook samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en verloskundigen. Deze samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en verloskundigen hebben tenslotte tot doel om de continuïteit van zorg voor vrouwen met vaginaal bloedverlies en/of buikpijn tijdens de eerste zestien weken van de zwangerschap te waarborgen.

Aanbevolen

2014 | wo | Boek

Praktische verloskunde

Praktische verloskunde besteedt onder andere ruimschoots aandacht aan risicobeoordeling, begeleiding van een normale zwangerschap en een normale bevalling thuis, borstvoeding en anticonceptie post partum. Ook kleine en grote problemen van de pasgebor

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.