Skip to main content
main-content
Top

20-11-2018 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Medicatiebeoordelingen door expertteam leidt tot afname problemen

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam van een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Floor Willeboordse. 

​​​​​​​


De Opti-Med studie vond plaats in 22 huisartsenpraktijken bij meer dan 500 patiënten. Binnen dit onderzoek is geprobeerd een aantal onderdelen van een medicatiebeoordeling te optimaliseren. De volgende aspecten zijn onderzocht: 

  1. Het effect van medicatiebeoordelingen bij een nieuwe doelgroep, namelijk patiënten in de huisartsenpraktijk met recente ouderdomsklachten zoals vallen, immobiliteit, duizeligheid, incontinentie of verminderde cognitie. 
  2. De doeltreffendheid van werken met een vast koppel van een externe arts en apotheker, die de medicatiebeoordelingen uitvoerde en vervolgens een advies over medicatie gaf aan de huisarts van de deelnemende patiënt. 
  3. De patiëntbetrokkenheid, zowel in een systematisch literatuuronderzoek als met behulp van een vragenlijst over de actuele medicatielijst en ervaren medicatie-gerelateerde problemen.

Niet kosteneffectief

De huisartsen die aan het onderzoek deelnamen waardeerden de adviezen van het expertteam en vonden deze werkwijze goed in te passen in de dagelijkse praktijk. Het onderzoek roept wel de vraag op dergelijke uitgebreide medicatiebeoordelingen bij grote groepen patiënten efficiënt zijn voor wat betreft klinische uitkomsten voor de patiënt.  De Opti-Med medicatiebeoordelingen waren bovendien niet kosteneffectief vergeleken met de reguliere zorg. De interventie resulteerde wel in meer opgeloste medicijn-gerelateerde problemen. 

Geoptimaliseerde medicatiebeoordelingen lijken haalbaar voor een grote groep, maar zijn mogelijk niet zo zinvol voor de meerderheid van de patiënten in deze grote groep. Een hoog-risicogroep die daadwerkelijk profiteert van een medicatiebeoordeling zal in de toekomst beter moeten worden geïdentificeerd.

Nivel- en VUmc-onderzoekster Floor Willeboordse is op 16 november gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Optimising medication reviews in primary care. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Nivel en de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het onderzoek werd gesubsidieerd door ZonMw.

Bron: Amsterdam UMC
Beeld: Andrzej Tokarski / stock.adobe.com

Tip

Aanbevolen

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polyfarmacie bij ouderen

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe u veilig medicatie voor oudere patiënten kunt combineren, welke controles er nodig zijn en hoe u samen met de apotheker de hele keten van voorschrijven tot slikken veiliger kunt maken.


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten