Skip to main content
main-content
Top

27-09-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoeken hoe in de bekostiging van huisartsen meer rekening gehouden kan worden met de verwachte zorgzwaarte van de patiënten die bij de huisarts zijn ingeschreven.

Om te corrigeren voor 'zware' en 'lichte' populaties geldt nu bij het inschrijftarief een opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die wonen in een achterstandswijk. Recent heeft de NZa het NIVEL gevraagd om te onderzoeken of leeftijd en het wonen in een achterstandswijk nog steeds goed samenhangen met de zwaarte van de zorg in de huisartsenpraktijk en of er andere populatiekenmerken zijn die dat in sterkere mate doen.

Minder samenhang

Het onderzoek laat zien dat de huidige differentiatie naar leeftijd en achterstandswijk een minder sterke samenhang met de gemeten zorgzwaarte vertoont dan verwacht. Deze kan verbeterd worden door te kijken naar meer patiënt-specifieke factoren als demografische-, omgevings- en gezondheidskenmerken. Ze lijken een betere basis voor differentiatie te vormen dan het huidige systeem.

Met het NIVEL onderzoek als vertrekpunt, gaan LHV en NZa de komende tijd het gesprek aan met een bredere groep van zorgaanbieders en verzekeraars. We gaan kijken of de onderzoeksuitkomsten corresponderen met wat huisartsen ervaren in de praktijk.

Bron: Skipr

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.