Skip to main content
main-content
Top

30-03-2016 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Huisartsen zijn machtiger dan gedacht

Huisartsen staan sterker in de onderhandelingen met zorgverzekeraars dan men doorgaans aanneemt. Dit blijkt uit onderzoek dat het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft uitgevoerd in opdracht van de farmaceutische afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham).


Ondanks dat enkele zorgverzekeraars op de lokale inkoopmarkt voor huisartsenzorg vaak een groot marktaandeel hebben, staan de huisartsen sterk in de onderhandelingen. De marktmacht van de verzekeraar wordt vooral beperkt door de vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts die doorgaans veel sterker is dan die tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Daardoor kunnen verzekeraars feitelijk niet om een contract met gevestigde huisartsen heen. De stevige machtspositie van de huisartsen uit zich volgens de onderzoekers in het feit dat elk jaar "nagenoeg honderd procent" van de huisartsen is gecontracteerd en dat hun inkomen in vergelijking met huisartsen in andere landen op een hoog niveau ligt.

Individueel

De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening bij de macht van huisartsen. Hoewel die op collectief niveau een stevige machtpositie hebben, garandeert dit niet dat zij op individueel niveau effectief kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars over contracten. Het is voor zorgverzekeraars ondoenlijk om met elke individuele praktijk afzonderlijk te onderhandelen. "Ofschoon een hoge mate van standaardisatie van contracten voor beide partijen efficiënt kan zijn, heeft dit als risico dat eenzijdig contractvoorwaarden worden geformuleerd die onnodig belemmerend of zelfs contraproductief zijn."

Presentatie rapport

Het gehele rapport van het iBMG wordt vandaag vanaf 13.00 uur gepresenteerd op het 16e AmCham Zorgforum in Den Haag. Sprekers zijn anderen voorzitter raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Bart Berden, bestuurder van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ Ab Klink en Lodi Hennink, algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Skipr zendt het 16e AmCham Zorgforum live uit >> ga naar de uitzending.

Bron: Skipr

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten