Skip to main content
main-content
Top

05-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Huisarts krijgt hoger tarief voor oude patiënt

Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Daarnaast krijgen huisartsenposten tot 10 procent budgettaire groeiruimte. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen.

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de zorgvraag van 85 plussers veel zwaarder is dan de zorgvraag van de gemiddelde patiënt. De NZa wil huisartsen met relatief veel 85 plussers of patiënten in achterstandswijken hiervoor beter compenseren. Dit betekent dat het inkomen van de meeste huisartsen licht zal stijgen, maar dat is niet voor alle huisartsen het geval.

Verschillen

Met het differentiëren van de tarieven op basis van zorgzwaarte zet de NZa naar eigen zeggen een stap richting een bekostigingssystematiek die meer rekening houdt met de regionale verschillen in zorgvraag. 
In het verlengde van deze herijking gaat de NZa nog een stap verder door te zoeken naar een alternatieve methode voor het vaststellen van de tarieven. In de huidige praktijk worden de tarieven herijkt op basis van de historische kosten van een landelijk gemiddelde huisartsenpraktijk. Ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg, zoals de opmars van ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking, maken dat deze methode van terugkijken aan een herziening toe is, stelt de NZa.

Anders kijken

“We gaan op een andere manier naar de bekostiging kijken, omdat we zien dat one size fits all niet langer opgaat”, legt NZa-voorzitter Marian Kaljouw uit. “Een praktijk in een achterstandswijk is heel anders dan een praktijk op het platteland. Door meer rekening te houden met de patiëntenpopulatie en regionale verschillen willen we voorkomen dat de een te veel krijgt en de ander te weinig.” 
De NZa gaat samen met  de huisartsen en de zorgverzekeraars onderzoeken welke bekostigingsmethode de zorgzwaarte en couleur locale het beste tot zijn recht laat komen.

Daarnaast krijgen de huisartsenposten meer ruimte van de NZa. Met de vaststelling van de nieuwe beleidsregel is het maximale budgetbedrag per inwoner herijkt en krijgen de huisartsenposten gemiddeld genomen 10 procent budgettaire groeiruimte. 

Bron: Skipr


Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.